Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2010

Rok 2010

Zarządzenia Burmistrza Trzcianki rok 2010

  Zarządzenia Burmistrza Trzcianki  rok 2010

 1. Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2010 roku
 2. Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 3. Zarządzenie nr 3/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 5. Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza  Trzcianki z  dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 6. Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 7. Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 września 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 8. Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 9. Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji
 10. Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 11. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 12. Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 13. Zarządzenie nr 13/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
 14. Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 09 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 15. Zarządzenie nr 15/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Biernatowo”
 16. Zarządzenie nr 16/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 lutego 2010 oku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance”
 17. Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2010
 18. Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 19. Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 20. Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 21. Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 22. Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego
 23. Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 24. Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 25. Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości
 26. Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
 27. Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2010
 28. Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy na świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego, wykonywanych na terenie gminy Trzcianka
 29. Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 30. Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2010 rok
 31. Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 32. Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 33. Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 34. Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 35. Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 36. Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 37. Zarządzenie Nr 37/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie utrzymania w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka
 38. Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 39. Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 40. Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 41. Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości
 42. Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 43. Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 44. Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 45. Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki
 46. Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki  z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 47. Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika w Trzciance
 48. Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
 49. Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 50. Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 51. Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 52. Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 53. Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2010 roku
 54. Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Trzciank z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca pokładne na cmentarzach gminnych
 55. Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika w Trzciance
 56. Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 57. Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 58. Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 59. Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 60. Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 61. Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika w Trzciance
 62. Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 63. Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 64. Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 65. Zarządzenie Nr 65/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 66. Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 67. Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 68. Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. oraz określenia szczegółowego zakresu zadań tych osób
 69. Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki  z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 70. Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 71. Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych gminy Trzcianka
 72. Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 73. Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
 74. Zarządzenie Nr 74/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 75. Zarządzenie Nr 75/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na "Budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy szkole podstawowej nr 3 w Trzciance + uzasadnienie
 76. Zarządzenie Nr 76/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Trzciance
 77. Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 78. Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 79. Zarządzenie Nr 79/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2010
 80. Zarządzenie Nr 80/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 81. Zarządzenie Nr 81/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzcianka za 2009 rok
 82. Zarządzenie Nr 82/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 83. Zarządzenie Nr 83/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2010 rok
 84. Zarządzenie Nr 84/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 85. Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Daniela Adamczyka, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 86. Zarządzenie Nr 86/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ks. Adama Schielmanna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 87. Zarządzenie Nr 87/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Anety Chmielewskiej - Żyhałko, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 88. Zarządzenie Nr 88/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Agnieszki Wójcik, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 89. Zarządzenie Nr 89/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Marioli Majewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 90. Zarządzenie Nr 90/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Aleksandry Kalupy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 91. Zarządzenie Nr 91/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Ewy Łotyszonek, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 92. Zarządzenie Nr 92/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Marioli Majewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 93. Zarządzenie Nr 93/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Ewy Łotyszonek, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 94. Zarządzenie Nr 94/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Aleksandry Kalupy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 95. Zarządzenie Nr 95/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 96. Zarządzenie Nr 96/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 97. Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 98. Zarządzenie  Nr 98/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji
 99. Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2010 roku
 100. Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 101. Zarządzenie Nr 101/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiagających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
 102. Zarządzenie Nr 102/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2010
 103. Zarządzenie Nr 103/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 104. Zarządzenie Nr 104/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 105. Zarządzenie Nr 105/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 106. Zarządzenie nr 106/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców MGOPS w Trzciance”
 107. Zarządzenie nr 107/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na: zrealizowanie usługi szkolenia zawodowego, w ramach projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance pt. „Moja szansa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 108. Zarządzenie Nr 108/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 109. Zarządzenie Nr 109/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 110. Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 111. Zarządzenie nr 111/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2010 roku
 112. Zarządzenie nr 112/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Trzciance
 113. Zarządzenie nr 113/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Trzciance
 114. Zarządzenie nr 114/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Trzciance
 115. Zarządzenie nr 115/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Trzciance
 116. Zarządzenie nr 116/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Białej
 117. Zarządzenie nr 117/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Siedlisku
 118. Zarządzenie nr 118/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej
 119. Zarządzenie nr 119/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy
 120. Zarządzenie nr 120/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach
 121. Zarządzenie nr 121/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 122. Zarządzenie nr 122/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 123. Zarządzenie nr 123/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Siedlisku
 124. Zarządzenie nr 124/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 125. Zarządzenie nr 125/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 126. Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 127. Zarządzenie nr 127/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 128. Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 129. Zarządzenie Nr 129/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 130. Zarządzenie Nr 130/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 131. Zarządzenie Nr 131/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2010 rok
 132. Zarządzenie Nr 132/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 133. Zarządzenie Nr 133/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 134. Zarządzenie Nr 134/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 135. Zarządzenie Nr 135/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny zbywanej nieruchomości
 136. Zarządzenie Nr 136/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 137. Zarządzenie Nr 137/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 138. Zarządzenie nr 138/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36”
 139. Zarządzenie Nr 139/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 października 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Trzcianki, Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Trzcianki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 140. Zarządzenie Nr 140/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 141. Zarządzenie Nr 141/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 142. Zarządzenie Nr 142/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór banku udzielającego kredytu na finansowanie planowanego deficytu na 2010 roku
 143. Zarządzenie Nr 143/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Ewy Guźniczak, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 144. Zarządzenie Nr 144/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Ewy Hałuji, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 145. Zarządzenie Nr 145/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 146. Zarządzenie Nr 146/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2011 - 2052
 147. Zarządzenie Nr 147/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości
 148. Zarządzenie Nr 148/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 149. Zarządzenie Nr 149/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 150. Zarządzenie Nr 150/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 151. Zarządzenie Nr 151/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 152. Zarządzenie Nr 152/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 153. Zarządzenie Nr 153/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Trzcianki
 154. Zarządzenie Nr 154/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 155. Zarządzenie Nr 155/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 156. Zarządzenie Nr 156/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych dla Urzędu Miejskiego Trzcianki jako jednostki samorządu terytorialnego
 157. Zarządzenie Nr 157/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 158. Zarządzenie Nr 158/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 159. Zarządzenie Nr 159/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie usługi selektywnej zbiórki odpadów
 160. Zarządzenie Nr 160/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie utrzymania w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka
 161. Zarządzenie Nr 161/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 185/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pogotowia kasowego dla Urzędu Miejskiego Trzcianki
 162. Zarządzenie Nr 162/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw gminy Trzcianka
 163. Zarządzenie Nr 163/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 164. Zarządzenie Nr 164/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych dla Urzędu Miejskiego Trzcianki jako jednostki samorządu terytorialnego
 165. Zarządzenie Nr 165/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 166. Zarządzenie Nr 166/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 167. Zarządzenie Nr 167/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Trzcianki
 168. Zarządzenie Nr 168/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie  przekazania wyposażenia placu zabaw Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance
 169. Zarządzenie Nr 169/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania nakładów na modernizację obiektów oświatowych gminy Trzcianka
 170. Zarządzenie Nr 170/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania składników majątku gminy Trzcianka Szkole Podstawowej Nr 3
 171. Zarządzenie Nr 171/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania boiska „ORLIK” Gimnazjum Nr 1 w Trzciance
 172. Zarządzenie Nr 172/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego budżetu gminy Trzcianka oraz projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 roku
 173. Zarządzenie Nr 173/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania projektu harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2011 roku
 174. Zarządzenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (21/01/2010 12:28:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (12/04/2011 17:06:21)