Wyszukiwarka:

Rok 2006

 • Decyzja znak: OŚ 7621-2/05 z 03 stycznia 2006 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie dot. budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej we wsi Wrząca.
 • Decyzja znak: OŚ 7621-3/05 z 14 marca 2006 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie dot. przebudowy stacji bazowej telefonii cyfrowej w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-4/05/06 z 20 marca 2006 r. - wydana dla Pana Andrzeja Chęcińskiego zam. Łomnica-Młyn, gm. Trzcianka dot. budowy przetwórni ryb w Łomnicy.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-5/05/06 z 07 lutego 2006 r. - wydana dla Pana Andrzeja Chęcińskiego zam. Łomnica-Młyn, gm. Trzcianka dot. budowa stawów rybnych w Łomnicy i Stobnie.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-8/05/06 z 21 lutego 2006 r. - wydana dla Pana Feliksa Łaszcza zam. Bukowiec, gm. Czarnków dot. budowa płyty do składowania obornika i zbiornika na gnojówkę.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-9/05/06 z 30 października 2006 r. - wydana dla Haehl Polska S.A. w Trzciance dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej mebli tapicerowanych na halę produkcji laminatów w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-10/05/06 z 23 lutego 2006 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy sieci wodociągowej od Leśnictwa Kochanówka do wsi Dłużewo.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-11/05/06 z 24 lutego 2006 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej na terenie wsi Osiniec.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-12/05/06 z 22 marca 2006 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rudka do miejscowości Runowo.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-13/06 z 22 maja 2006 r. - wydana dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki na odcinku Radosiew- Trzcianka.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-23/06 z 14 listopada 2006 r. - wydana dla firmy Przetwarzanie Tworzyw Sztucznych POLYTEX Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy hali produkcyjnej w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-25/06 z 19 czerwca 2006 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie dot. przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-26/06 z 04 sierpnia 2006 r. - wydana dla JOSKIN POLSKA Spółka z o.o. w Trzciance dot. budowy nowej hali produkcyjnej w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-27/06 z 27 czerwca 2006 r. - wydana dla NORTHSTAR  Sp. z o.o. w Trzciance dot. rozbudowy magazynu i hali produkcyjnej kominków betonowych w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-28/06 z 21 czerwca 2006 r. - wydana dla Pana Jerzego Kaczmarka zam. Przebędowo dot. zalesienia gruntów rolnych w Białej.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-30/06 z 10 lipca 2006 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie dot. przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej w Siedlisku.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-35/06 z 23 października 2006 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-39/06 z 28 listopada 2006 r. - wydana dla Pana Jarosława Kwiatkowskiego zam. Radolin dot. budowa 1 zbiornika retencyjnego z możliwością hodowli ryb w Radolinie.
 • Decyzja znak: 7627-40/06 z 10 listopada 2006 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy sieci wodociągowej w Trzciance na os. Domańskiego.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-41/06 z 06 grudnia 2006 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej   i kanalizacji deszczowej oraz podczyszczalnika wód deszczowych ul. Łomnicka-Ogrodowa w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-45/06 z 14 grudnia 2006 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej w Stobnie.