Kontrola przeprowadzona: w dniu 5 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki.
Zakres kontroli: archiwum zakładowe
Przeprowadzający kontrole: Archiwum Państwowe w Poznaniu o/ Piła
Protokół z kontroli:   1   2