Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE - przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka

Trzcianka, 14.01.2016 r.RPI.6733.1.2016.SK
OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23/ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 13.01.2016 r. zostało wszczęte na wniosek


Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


przebudowie drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr. ewid.: 11, 20/1, 20/2, 19, 18/1, 13/3, położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka


Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 25.01.2015 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

/-/ Burmistrz Trzcianki