Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych » INFORMACJA o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy „FORMA” przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance

Trzcianka, 11.04.2016 r.INFORMACJA


Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy „FORMA” przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance, z siedzibą w Trzciance, ul. Staszica 6, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). 
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl