Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Ochrona środowiska - karty informacyjne » Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

WYKAZ DOKUMENTÓW

 

Nr karty Nazwa dokumentu Data dokumentu Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Obszar, którego dokument dotyczy
2010
1/2010 Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na działkach o nr ew.: 11 i 12 Sierpień 2010r., ekofizjografie inne Gmina Trzcianka
Obręb geodezyjny Nowa Wieś
2/2010 Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic Fałata i Witosa Październik 2010r. ekofizjografie inne Miasto Trzcianka
2011
1/2011 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie osiedla Domańskiego Luty 2011r. prognozy oddziaływania na środowisko inne Miasto Trzcianka
2/2011 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie osiedla Domańskiego 06.02.2011r. projekty planów inne Miasto Trzcianka
3/2011 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na działkach o nr ew.: 11 i 12 Marzec 2011r. prognozy oddziaływania na środowisko inne Gmina Trzcianka
Obręb geodezyjny Nowa Wieś
4/2011 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na działkach o nr ew.: 11 i 12 31.03.2011r. projekty planów inne Gmina Trzcianka
Obręb geodezyjny Nowa Wieś
5/2011 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Olchowej 24.03.2011r. plany inne Miasto Trzcianka
6/2011 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie osiedla Domańskiego 28.04.2011r. plany inne Miasto Trzcianka
7/2011 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Biała w rejonie ulicy Górne Podwórze 28.04.2011r. plany inne Gmina Trzcianka obręb geodezyjny Biała
8/2011 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na działkach o nr ew.: 11 i 12 10.11.2011r. plany inne Gmina Trzcianka obręb geodezyjny Nowa Wieś