Wyszukiwarka:

Trzcianka, 14 września 2015 r.

RPI.271.17.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę parkingu przy ulicy Wiosny Ludów w Trzciance”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Firma Budowlana „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

Cena oferty – 299 376,43 zł brutto.

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 43/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Firma Budowlana „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

100,00


2.


F.H.U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

95,58

3.

Firma „VIABUD”

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

90,92

4.

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

90,62

5.

Zakład Budowlano-Transportowy

Janusz Klekot

ul. Towarowa 3

78-600 Wałcz

81,27

6.

TEAM-BUD

Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13A/27

64-920 Piła

79,63

7.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

78,05  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 23.09.2015 r.

z up. Burmistrza TrzciankiGrażyna Zozula
Zastępca Burmistrza