Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Os. Modrzewiowego oraz ul. Lelewela w Trzciance » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Os. Modrzewiowego oraz ul. Lelewela w Trzciance

Trzcianka, 14.07.2014 r.

RPI.271.23.2014.JS

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie Os. Modrzewiowego oraz ul. Lelewela w Trzciance” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 898 884,00 zł brutto

(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł 00/100)

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

 

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

100,00

FIRMA BUDOWLANA „JAMAL”
Jan Pieprz
ul. Strzelecka 5
64-920 Piła

 

81,36

F.H.U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

75,23

VIABUD Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

67,88

 

  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 21.07.2014 r.


z up. Burmistrza Trzcianki

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza