Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Gminne Przedszkole Publiczne nr2 w Trzciance

Gminne Przedszkole Publiczne nr2 w Trzciance

Gminne Przedszkole Publiczne nr2 w Trzciance

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2  w Trzciance

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 w Trzciance  jest zakładem budżetowym prowadzonym przez Gminę Trzcianka.

Struktura własnościowa Przedszkola -mienie komunalne.

 Przedmiotem działalności placówki - edukacja dzieci 3-6-letnich.

 Organa Przedszkola:

1.        Rada Pedagogiczna –     przewodniczący : dyrektor placówki Małgorzata Sztamblewska                                                                                                                                                                                   

2.        Rada Rodziców      -     przewodniczący: Jan Banasik

    

   Kompetencje organów przedszkola zawarte są w statucie Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 w Trzciance w  rozdziale V § 17, §18, §19.

   Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz.8:00 do 10:00.

   W placówce prowadzone są rejestry i ewidencje:

  • dzienniki zajęć pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • karty zgłoszeń dzieci do przedszkola,
  • roczne karty ewidencji pracy,
  •  akta osobowe.

 Przedszkole posiada archiwum zakładowe. Dane zawarte  w rejestrach , ewidencjach i zakładowym archiwum udostępniane są osobom zainteresowanym na ich pisemną prośbę , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 


Dokumenty do pobrania:
>> statut <<
>> uchwała r.p. do statutu <<


 

Oświadczenia

Oświadczenie majątkowe dyrektora :  1   2   3   4

Archiwum :

Oświadczenie majątkowe dyrektora :    2   3   4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1 2  3   4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4
Oświadczenie majątkowe dyrektora :
1   2   3   4

Pozostałe oświadczenia i informacje : 1  2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (12/11/2007 14:05:27)