Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przeprowadzone kontrole » Kontrola Majątku Sołectw

Kontrola Majątku Sołectw

Protokół nr 25 /08

 z przeprowadzonej kontroli   przestrzegania  gospodarowania majątkiem i finansami sołeckimi.

Temat kontroli: Kontrola   przestrzegania  gospodarowania majątkiem i finansami sołeckimi. 

Termin przeprowadzonej kontroli: 17 października 2007 r., 15 listopada 2007 r.; 13 grudnia 2007 r. i 17 stycznia 2008 r. 

Materiały analizowane przez komisję:

1. Statut sołectw,2. Protokoły z zebrań wiejskich,3. Wyciągi z uchwał budżetowych, 4. Ustne wyjaśnienia sołtysów, głównej księgowej Urzędu Miejskiego Trzcianki      i Kierownika. Referatu Rolnictwa i    Ochrony Środowiska,5. Pismo z dnia10.01.2008 r. Burmistrza Trzcianki,6. Pisma Fn.3326-U-12/2007 oraz Fn.3326-U-11/07. 

Ustalenia Komisji z kontroli:

1. Po przeanalizowaniu  otrzymanych materiałów oraz wysłuchaniu informacji     ustnych komisja stwierdza, że gospodarowanie majątkiem Gminy w sołectwach Łomnica, Niekursko i Siedlisko odbywa się zgodnie ze Statutami sołectw oraz zasadami gospodarowania finansami i majątkiem Gminy przyjętymi w Gminie Trzcianka. 2. W trakcie kontroli uzupełnione zostały brakujące dokumenty doprowadzając    tym samym do kompletności dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu   zmian w budżetach sołeckich.3. W roku 2006 przeprowadzono inwentaryzację majątku Gminy w 14 sołectwach, a w roku 2007 w pozostałych 6 co jest zgodne z przepisami. Poprzednia inwentaryzacja została przeprowadzona w 2003 roku. 4.  Komisja stwierdza brak rejestru przekazywanych do Urzędu Miejskiego Trzcianki uchwał z zebrań sołeckich.5. W trakcie kontroli uzyskano informację o niejednolitym sposobie pobierania opłat za wynajem świetlic wiejskich, co jest niezgodne z Zarządzeniem Burmistrza nr 77/03 z 26 sierpnia 2003 r.   Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po    odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki .  Burmistrz Trzcianki            

Podpisy komisji:

1)              Paweł Kolendowicz .......................................

2)              Maria Fidos ....................................................

3)              Marian Dużyja ...............................................

4)              Michał Dorocki ..............................................

5)              Jadwiga Durejko ............................................

6)              Edward Jurys .................................................

7)              Jan Kłundukowski .........................................                                                                

8)       Jadwiga Pokaczajło ........................................         

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/03/2008 10:59:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (06/03/2008 10:59:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/03/2008 11:01:03)