Wyszukiwarka:

Trzcianka, 10.03.2015 r.

RPI.271.4.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki – roboty ogólnobudowlane i sanitarne”.


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

REMBUD Henryk Grzymski

ul. Rzemieślnicza 17

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 227 032,72 zł brutto.

(słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dwa zł 72/100)

Okres rękojmi: 5 lat.


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


REMBUD Henryk Grzymski

ul. Rzemieślnicza 17

64-980 Trzcianka

100,00


2.


Zakład Kamieniarski GRANIT Sp. z o.o.

ul. Wroniecka 68

64-700 Czarnków

89,92

3.

ANTBUD TRZCIANKA

Krzysztof Antkowiak

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

86,34

4.

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki s.j – Lider

ul. Mostowa 2

64-800 Chodzież


Jarosław Wardak

Zaklad Ogólnobudowlany

ul. Ks. dr. Tomasza Małolepszego 10/26

64-800 Chodzież

86,29

5.

P.P.U.H. „Mirtech”

Miron Skrzeczkowski

ul. Rzemieślnicza 2A

64-700 Czarnków

81,63


6.


P.P.U. „SEZUP CLIMA” Sp. z o.o.

ul. Długosza 25

64-920 Piła

79,19  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 16.03.2015 r.Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki