Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Urząd Miejski Trzcianki » Rejestry

Rejestry

Rejestry

REJESTRY PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKI :

 • uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,
 • wniosków radnych zgłaszanych na sesjach i komisjach,
 • zarządzeń Burmistrza Trzcianki,
 • zarządzeń kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki,
 • upoważnień,
 • zamówień publicznych,
 • skarg i wniosków,
 • aktów prawa miejscowego, 
 • kontroli, 
 • działalności gospodarczej,
 • poborowych, umów dzierżawy gruntów mienia komunalnego, 
 • ewidencji ludności,
 • korespondencji, informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń,
 • sprzedaży VAT,
 • zakupów VAT,
 • ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia,
 • rejestr not księgowych,
 • rejestr gwarancji,
 • wydawanych zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • rejestr udzielonych zwolnień ustawowych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
 • udzielonych zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
 • ewidencja należnych podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat adiacenckich, za dowody osobiste, opłaty targowej i miejscowej,
 • decyzji w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów, 
 • protokółów nieściągalności tytułów wykonawczych przez urząd skarbowy,
 • ewidencja wystawionych upomnień na zaległości podatkowe, 
 • ewidencja tytułów wykonawczych skierowanych do urzędu skarbowego.

Urząd Miejski Trzcianki posiada archiwum zakładowe, w którym przechowywane są materiały archiwalne kategorii „A” i dokumentacja niearchiwalna kat.”B”.


WprowadziłaAlina Matkowska
Ostatnia modyfikacja2003-06-30
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/06/2003 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/06/2003 00:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/06/2003 00:00:00)