Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Karty informacyjne » 2014

Numer
karty

Nazwa dokumentu
 Data dokumentu
Rodzaj dokumentu
 Temat dokumentu
 Obszar,
którego
dokument
dotyczy
 1

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowychuwarunkowaniach
Budowa fermy drobiu, o maksymalnej możliwej
obsadzie brojlerów w liczbie 1.120.000 sztuk
(wyrażonej w dużej jednostce przeliczeniowej
inwentarza liczbą – 4.480 DJP)

14.01.2014
(uzupełniony dnia 19.02.2014 r.
oraz zmieniony dnia 19.02.2014 r.
i uzupełniony dnia 26.05.2014 r.)

Wnioski
o wydanie decyzji
Inne
Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Gmina Trzcianka 
 2 Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach 
Budowa fermy drobiu, o maksymalnej
możliwej obsadzie brojlerów w liczbie
800.000 sztuk (wyrażonej w dużej jednostce
przeliczeniowej inwentarza liczbą – 3.200 DJP)
28.01.2014
(uzupełniony dnia 11.02.2014 r.
i 20.02.2014 r.
oraz zmieniony dnia 20.02.2014 r.
i uzupełniony dnia 29.05.2014 r.)
Wnioski
o wydanie decyzji
Inne
Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Gmina Trzcianka
 3 Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW
zlokalizowanej na działce o numerze
ewidencyjnym 693, obręb Biała
05.06.2014
Decyzja
 Inne  Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Gmina Trzcianka
 4 Postanowienie
o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

12.06.2014
Postanowienie
Inne
 Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Miasto Trzcianka
5  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  27.06.2014  Decyzja Inne
Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Miasto Trzcianka
 6 Postanowienie ustalające zakres raportu
o oddziaływaniu na środowisko

03.07.2014
 Postanowienie Inne
 Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Miasto Trzcianka
 7 Postanowienie ustalające zakres raportu
o oddziaływaniu na środowisko

03.07.2014
 Postanowienie Inne
Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Miasto Trzcianka
 8 Budowa fermy drobiu, o maksymalnej
możliwej obsadzie brojlerów w liczbie
1.120.000 sztuk (wyrażonej w dużej jednostce
przeliczeniowej inwentarza liczbą – 4.480 DJP)

25.07.2014
 Postanowienie Inne
Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Gmina Trzcianka
 9 Budowa fermy drobiu, o maksymalnej
możliwej obsadzie brojlerów w liczbie
800.000 sztuk (wyrażonej w dużej jednostce
przeliczeniowej inwentarza liczbą – 3.200 DJP)
25.07.2014
Postanowienie
Inne
Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Gmina Trzcianka 

 10

Budowa ziemnych zbiorników do retencjonowania wody
na działce nr ewidencyjny 1105 obręb Biała 

05,09,2014 

Wniosek 
o wydanie
decyzji 

Inne 

Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Miasto Trzcianka 

 11  18.09.2014  Wniosek
o wydanie
decyzji
 Inne
Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Miasto Trzcianka 

 12

Budowa ziemnych zbiorników do retencjonowania
wody na działce nr ewidencyjny 1105 obręb Biała 

14.10.2014 

Postanowienie 

Inne 

Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Miasto Trzcianka