Wyszukiwarka:

Trzcianka, 22 września 2016 r.

RPI.271.16.2016.JS
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFEERTY
  1. Zamawiający: Gmina Trzcianka, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Rychliku i Szkoły Podstawowej w Przyłękach” informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy:


Firma „WIELĄDEK”

Podanin, os. Barwne 19

64-800 ChodzieżUzasadnienie prawne

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w dniu 19 września 2016 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w sprawie podejrzeń Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny oferty w części I przedmiotu zamówienia. Wykonawca pismem z dnia 20 września 2016 r. poinformował Zamawiającego, iż z jego winy cena złożonej oferty na „Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Rychliku i Szkoły Podstawowej w Przyłękach” jest nieprawidłowa za sprawą błędnego obliczenia ceny, wynikającego z nieprawidłowego zsumowania poszczególnych kosztów zamówienia. Przy obliczaniu ceny oferty dla części I zamówienia, kosztorysant Wykonawcy nie uwzględnił narzutów oraz podatku VAT, co nie pozwala Wykonawcy na udowodnienie Zamawiającemu, że oferta nie nosi znamion oferty z rażąco niską ceną.

W związku z powyższym, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 zamawiający odrzuca ofertę, która, zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu .

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Rychliku i Szkoły Podstawowej w Przyłękach”

    1. Ofertę najkorzystniejszą złożyli wykonawcy:


I część zamówienia


Firma Budowlana „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

cena oferty: 767 999,70 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 70/100)

Okres rękojmi: 5 lat

II część zamówienia


Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

cena oferty: 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysiecy zł 00/100)

Okres rękojmi: 5 lat  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Lp.

WYKONAWCA

PUNKTACJA

1

Firma Budowlana „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

100,00

2

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

96,54

3

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
„SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

ul. Kamienna 40

64-920 Piła

95,51

4

Zakład Usługowo-Handlowy

SŁAW-BUD”

Sławomir Strzałkowski

Owadów 93

26-631 Jastrzębia

91,21

5

REM BUD Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

90,63

6

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

87,17

7

NOVA TERM Andrzej Cieślik

ul. K. Libelta 23/4

62-130 Gołańcz

86,44

8

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

NOVAPOL” Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 71A

87-100 Toruń

84,64

9

Przedsiębiorstwo Budowlano usługowe

Jack-Bud Sp. z o.o.

os. Bolesława Chrobrego, pawilon 110

60-681 Poznań

79,29

10

Firma „WIELĄDEK”

Podanin, os. Barwne 19

64-800 Chodzież

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Lp.

WYKONAWCA

PUNKTACJA

1

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

100,00

2

Firma Budowlana „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

98,28

3

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
„SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

ul. Kamienna 40

64-920 Piła

96,24

4

Zakład Usługowo-Handlowy

SŁAW-BUD”

Sławomir Strzałkowski

Owadów 93

26-631 Jastrzębia

96,06

5

Firma „WIELĄDEK”

Podanin, os. Barwne 19

64-800 Chodzież

95,90

6

REM BUD Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

94,56

7

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

92,11

8

Usługi Budowlano – Wykończeniowe

Roman Prywerek

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

90,56

9

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

NOVAPOL” Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 71A

87-100 Toruń

87,79

10

NOVA TERM Andrzej Cieślik

ul. K. Libelta 23/4

62-130 Gołańcz

85,29

11

Przedsiębiorstwo Budowlano usługowe

Jack-Bud Sp. z o.o.

os. Bolesława Chrobrego, pawilon 110

60-681 Poznań

80,08


  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 28.09.2016 r.

    Burmistrz Trzcianki    Krzysztof Czarnecki