Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Archiwum » Wybory do Europarlamentu 2014

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka  miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczychInformacja o wyborach dla wyborców niepełnosprawnych


Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego /druk/


Informacja dotycząca głosowania przez pełnomocnika

wniosek o wydanie pełnomocnictwa /druk/


Zaświadczenie o prawie do głosowania

wniosek o wydanie zaświadczenia /druk/


Uchwała Nr LIX/440/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Komunikat
Rejonowej Komisji Wyborczej nr 19 w Pile
z dnia 7 kwietnia 2014 r.


Zarządzenie Nr 104/14 Burmistrza Trzcianki
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie  upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania


Zarządzenie Nr 102/14 Burmistrza Trzcianki
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wyborami


Zarządzenie Nr 101/14 Burmistrza Trzcianki
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA TRZCIANKI
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznaczoną dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


W związku z tym, że 2 maja br. Urząd Miejski Trzcianki
jest nieczynny, a zgodnie z kalendarzem wyborczym w tym dniu
upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych, w godzinach od 10.00 do 14.00 będzie pełniony
dyżur przez pełnomocnika wyborczego w pokoju nr 009
(parter budynku).Harmonogram szkoleń OKW


ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzcianka, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Zarządzenie nr 132/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 


Wykaz przewodniczących i zastępców przewodniczących
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Trzcianka