Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Archiwum » Plan pracy komisji stałych V kadencji

Plan pracy komisji stałych V kadencji

Plan pracy komisji stałych na I półrocze 2008 r.
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2008 r.
 

 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych


 
Styczeń
Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2008 r. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Trzcianki.Sprawy bieżące. 
Luty
Funkcjonowanie opieki społecznej - spotkanie w MGOPS w Trzciance.Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące.  
Marzec
Funkcjonowanie opieki społecznej - spotkanie z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzciance.Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące. 
Kwiecień
Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2007 r. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące. 
Maj
Placówki kultury na terenie gminy Trzcianka (plany i problemy jednostek).Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.  Sprawy bieżące.  
Czerwiec
Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2008 r. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące. 
 

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi


 

  Luty

Ocena wdrożenia programu ochrony środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2004-2011. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące.  
Marzec
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2007 r.Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące. 
Kwiecień
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Trzcianka. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące. 
Maj
Objazd gminy Trzcianka – dzikie wysypiska śmieci i zieleń.Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące.  
Czerwiec
Ocena zaawansowania inwestycji na terenach Gminy Trzcianka.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2008 r. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.Sprawy bieżące. 
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej


 
Styczeń/ Luty
Kontrola udzielenia zamówienia publicznego przy zlecaniu robót związanych z modernizacją i budową chodników uwzględnionych w budżecie dział 600 – transport i łączność w roku 2007. Sprawy wniesione do komisji. 
Marzec
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007.Sprawy wniesione do komisji.  
Kwiecień
Kontrola przestrzegania gospodarowania majątkiem i finansami sołeckimi wsi: Biernatowo, Górnica, Przyłęki za rok 2007.Ocena wydatków majątkowych za I kwartał 2008 r.Sprawy wniesione do komisji. 
Maj
Kontrola przestrzegania gospodarowania majątkiem i finansami sołeckimi wsi: Biała, Stobno i Pokrzywno za rok 2007.Sprawy wniesione do komisji. 
Czerwiec
Kontrola realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na rok 2008.Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji


 

Styczeń

Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2008 r.Analiza realizacji budżetu z zakresu działania komisji ( Ratusz – informator samorządowy, boiska sportowe, sale sportowe).Sprawy wniesione do komisji. 
Luty
Zapoznanie się z koncepcjami budowy sal sportowych przy Gimnazjum nr 2  w Trzciance i Siedlisku.Podsumowanie działalności sportowej za rok 2007  ( propozycje wyróżnień).3. Sprawy wniesione do komisji. 
Marzec
Analiza stanu bezpieczeństwa, stopień zaawansowania prac z  realizacji monitoringu w Trzciance.OSP – realizacja budżetu.3. Sprawy wniesione do komisji. 
Kwiecień
Wykonanie budżetu za 2007 r.Analiza sprawozdania z działalności Straży Miejskiej.3.  Sprawy wniesione do komisji. 
Maj
Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 – analiza wydatków majątkowych.Analiza propozycji zmian do statutu Gminy Trzcianka.Przygotowanie do sezonu letniego obiektów sportowych i kąpielisk, posiedzenie wyjazdowe.OSiR spółka z o.o.5. Sprawy wniesione do komisji. 
Czerwiec
Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2008 r.Hala widowiskowo-sportowa, analiza stanu po 5-letnim okresie użytkowania.Zaawansowanie prac projektowych pływalni, sal i boisk sportowych.4. Sprawy wniesione do komisji. 
 

Plan pracy Komisji Gospodarczej


 
Luty
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzcianka – stopień  zaawansowania  prac, prezentacja dotychczasowych opracowań.Sprawy wniesione do komisji. 
Marzec
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoGminy Trzcianka.2. Układ komunikacyjny miasta:obwodnica, droga 178. 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za rok 2007.4. Sprawy wniesione do komisji.
 Kwiecień
Wydatki majątkowe zapisane w budżecie na rok 2008. Stopień wykonania za I kwartał. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków unijnych.Analiza stopnia przygotowania inwestycji - pływalnia – posiedzenie wyjazdowe.Sprawy wniesione do komisji.  
Maj
Gospodarka śmieciowa w mieście i gminie Trzcianka.Plany zagospodarowania przestrzennego. Stopień realizacji.Sprawy wniesione do komisji. 
Czerwiec
Zasoby komunalne. Realizacja planu remontów. Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne – TTBS oraz przemysłowe.Sprawy wniesione do komisji. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (05/07/2007 11:30:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (05/07/2007 11:31:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:05:50)
Plan pracy komisji stałych na II półrocze 2008 r.

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2008 r.


 

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i PromocjiLipiec
Przerwa urlopowa

Sierpień
1.  Prace nad projektem uchwały w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Trzciance oraz w sprawie stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Trzcianka.
2.  Analiza realizacji budżetu z zakresu działania komisji.
3.  Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Trzcianka na lata 2008 - 2015.
4.  Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1.  Monitoring - stopień realizacji.
2.  Wnioski do budżetu na rok 2009.
3.  Hala widowiskowo-sportowa, analiza stanu po pięcioletnim okresie użytkowania.
4.  Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1.  Analiza sprawozdania z działalności Straży Miejskiej.
2.  Prace nad projektem budżetu Gminy Trzcianka na rok 2009.
3.  Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1.  Prace nad projektem budżetu Gminy Trzcianka na rok 2009.
2.  Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1.  Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2009 r.
2.  Prace nad projektem budżetu Gminy Trzcianka na rok 2009.
3.  Sprawy wniesione do komisji.

 

Komisja Środowiska i Rozwoju WsiLipiec
Przerwa urlopowa.

Sierpień
1.  Analiza Statutu Gminy Trzcianka pod kątem zmian zaproponowanych przez Komisję Statutową.
2.  Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
3.  Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4.  Sprawy skierowane do komisji.

Wrzesień
1.  Opracowanie wniosków do projektu budżetu gminy Trzcianka na 2009 rok.
2.  Oczyszczalnia ścieków i gminne wysypisko odpadów komunalnych.
3.  Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4.  Sprawy skierowane do komisji.

Październik
1. Zapoznanie się z wnioskami do budżetu gminy na 2009 rok.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Listopad
1.  Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
2.  Wstępne prace nad projektem budżetu na 2009 r.
3.  Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4.  Sprawy skierowane do komisji.

Grudzień
1.  Podsumowanie pracy komisji za 2008 r.
2.  Opracowanie planu pracy na I półrocze 2009 r.
3.  Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4.   Sprawy skierowane do komisji.

Komisja Rewizyjna
Sierpień
1.    Kontrola realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na rok 2008 oraz analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. 
2.    Kontrola działalności Burmistrza Trzcianki w spółkach z o.o.: ZIK, Trzcianeckie TBS i OSiR.
3.    Sprawy skierowane do komisji.

Wrzesień
1.    Kontrola procedur związanych z zakupem budynku od Poczty Polskiej S.A. przy ul. Żeromskiego w Trzciance.
2.    Kontrola realizacji zadań zapisanych, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.
3.    Sprawy skierowane do komisji.

Październik
1.    Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2008 r.
2.    Sprawy skierowane do komisji.

Listopad
1.    Kontrola procedur przetargowych na realizację chodników (procedura przetargowa, kosztorysy, protokoły odbioru) za trzy kwartały 2008 r.
2.    Sprawy skierowane do komisji.

Grudzień

1.    Dokończenie przeprowadzanych kontroli oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy komisji za 2008 r.
2.    Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2009 r.
3.     Sprawy skierowane do komisji.

 

Komisja Spraw Społecznych


 
 
Wrzesień
1.    Opracowanie  propozycji Komisji do projektu budżetu na 2009 r.
2.    Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3.    Sprawy bieżące.

Październik
1.    Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Trzcianka – wizytacja szkół i przedszkoli na terenie gminy Trzcianka.
2.    Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3.    Sprawy bieżące.

Listopad
1.     Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Trzcianka – wizytacja szkół i przedszkoli na terenie miasta Trzcianka.
2.    Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3.    Sprawy bieżące.

Grudzień

1.     Prace nad projektem budżetu Gminy Trzcianka na 2009 r.
2.    Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3.    Sprawy bieżące. 

Komisja Gospodarcza


 
 
Wrzesień
1.    Analiza projektu Statutu Gminy Trzcianka.
2.    Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2008 r.
3.    Ocena realizacji WPI.
4.    Wnioski komisji do budżetu na rok 2009.
5.    Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1.     Gospodarka śmieciowa w mieście i gminie Trzcianka.
2.    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzcianka.
3.    Układ komunikacyjny miasta Trzcianki.
4.    Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1.    Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na 2009 r.
2.    Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień

1.    Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na 2009 r.
2.    Sprawy wniesione do komisji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/09/2008 18:50:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/09/2008 19:02:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:06:08)
Plan pracy komisji stałych na I półrocze 2009 r.
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2009 r.

 
 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji

 


Styczeń

1. OSiR – kierunki działania w celu poprawy sytuacji, propozycje do  sporządzenia projektu uchwały Rady Miejskiej.
2. Stypendia sportowe – weryfikacja i opiniowanie wniosków.
3. OSiR – miejscowy plan zagospodarowania – stopień zaawansowania prac.
4. Sprawy bieżące.

Luty

1. Straż Miejska – analiza pracy za 2008 rok oraz plan pracy na rok 2009. Realizacja Uchwały Nr LVIII/382/06 z dnia 19 października 2006 r. Rady Miejskiej Trzcianki  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka.
2. Podsumowanie Sportu 2008 – analiza i opiniowanie wniosków klubów sportowych o wyróżnienia.                      
3. OSiR – miejscowy plan zagospodarowania – stopień zaawansowania prac.
4. Sprawy bieżące.

Marzec

1. Promocja Gminy- podsumowanie pracy za 2008 rok oraz plan działania na 2009 r.
2. Podsumowanie działalności  klubów sportowych – stan sportu , potrzeby i oczekiwania klubów oraz możliwości finansowania z budżetu gminy czołowych sportowców   i drużyn.
3. OSiR – miejscowy plan zagospodarowania – stopień zaawansowania prac.
4. Sprawy bieżące.

Kwiecień

1. Absolutorium – określenie stanowiska komisji.
2. Stan bezpieczeństwa Gminy – przygotowanie sesji w sprawie bezpieczeństwa.
3. OSiR – miejscowy plan zagospodarowania – stopień zaawansowania prac.
4. Sprawy bieżące.

Maj

1. Sesja w sprawie stanu bezpieczeństwa gminy – analiza wniosków wypracowanych na sesji.
2. Stan zaawansowania realizacji zadań: sala sportowa – Siedlisko, boisko SP-3.
3. OSiR – miejscowy plan zagospodarowania – stopień zaawansowania prac.
4. Sprawy bieżące.

Czerwiec

1. Przegląd stanu obiektów sportowych i turystycznych – przygotowanie do sezonu letniego.
2. Realizacja budżetu gminy za okres 5 miesięcy w zakresie merytorycznym komisji (boiska, sala, OSiR, pomosty, monitoring, konkursy na sport).
3. OSiR – miejscowy plan zagospodarowania – stopień zaawansowania prac.
4. Sprawy bieżące.


Plan Pracy Komisji Rewizyjnej
 

 

Styczeń

1. Kontrola  realizacji zaleceń pokontrolnych  przyjętych przez Radę Miejską Trzcianki w roku 2008.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Luty

1. Kontrola realizacji postanowień art. 186 ustawy o finansach publicznych.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec

1. Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień

1. Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu za 2008 r. i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 2008.
2. Informacja  dot. skarg i wniosków złożonych do Urzędu Miejskiego Trzcianki za   2008 r.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Maj

Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec

1. Kontrola działalności Burmistrza w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2. Sprawy wniesione do komisji.


Plan pracy Komisji Gospodarczej
 

Styczeń

1. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych  przez Komisję Gospodarczą w latach 2007 i 2008.
2. Plan pracy Komisji Gospodarczej na I półrocze 2009 r.
3. Propozycje sesji tematycznych Rady Miejskiej  Trzcianki w 2009 r.
4. Analiza dostarczonych projektów uchwał.

Luty

1. Polityka gospodarki odpadami w Gminie Trzcianka.
2. Informacje Burmistrza w sprawie będących w posiadaniu gminy Trzcianka obiektów (przeznaczenie, zaawansowanie projektowe, koszty adaptacji):
a) internatu po Zespole Szkół przy ul. Mickiewicza,
b) budynku po Poczcie przy ul. Żeromskiego,
c) budynku po PNTL przy ul. Kopernika,
3. Budynek PKO BP przy ul. Sikorskiego w Trzciance – celowość oraz możliwość pozyskania – informacja Burmistrza.
4. Modernizacja  budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki – analiza funkcji poszczególnych pomieszczeń na podstawie wykonanych przez Burmistrza opracowań.
5. Restrukturyzacja OSiR spółka z o.o. – stanowisko komisji.
6. Wydatki majątkowe na rok 2009    – bieżące informacje o stopniu realizacji.
7. Analiza dostarczonych projektów uchwał.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec

1. Droga 178 – informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
2. Układ komunikacyjny miasta Trzcianki – wewnętrzny.
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzcianka – analiza postępu prac – graniczny termin przedłożenia Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.
4. Wydatki majątkowe  na rok 2009 – bieżące informacje o stopniu realizacji.
5. Analiza dostarczonych projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień

1. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
2. Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I kwartał 2009, po stronie dochodów – perspektywy na następne kwartały.
3. Zasoby komunalne – realizacja planu remontów, ściągalność należności za I kwartał.
4. Analiza dostarczonych projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Maj

1. Przygotowanie terenów pod budownictwo:
a) jednorodzinne,
b) wielorodzinne,
c) TTBS,
d) przemysłowe.
2. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z Unii Europejskiej.
3. Wydatki majątkowe na rok 2009 – bieżąca informacja o stopniu realizacji.
4. Analiza dostarczonych projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec

1. Plany szczegółowe – analiza realizacji uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
2. Wydatki majątkowe na rok 2009 – bieżąca informacja o stopniu realizacji.
3. Analiza dostarczonych projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi
 

 
Styczeń
 
1. Rewitalizacja wsi.
2. Drogi – realizacja zadań zapisanych w budżecie gminy na 2009 r.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy skierowane do komisji.

Luty

1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy   Trzcianka na lata 2008-2015.
2. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzcianka na lata 2008-2015.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy skierowane do komisji.

Marzec

1. Funkcjonowanie świetlic na wsiach.  
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Kwiecień

1. Realizacja budżetu gminy Trzcianka na rok 2009 w zakresie inwestycji na terenach wiejskich.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Maj

1. Place zabaw, boiska sportowe, wypoczynek dzieci i młodzieży na wsiach.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Czerwiec

1. Dzikie wysypiska śmieci. Informacja Straży Miejskiej nt. realizacji zapisów uchwały Nr LVIII/382/06 Rady Miejskiej Trzcianki z 19.10.2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka.  2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych
 

 
Luty

1. Praca nad koncepcją strategii rozwoju oświaty w gminie Trzcianka.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Marzec

1. Praca nad koncepcją strategii rozwoju oświaty w gminie Trzcianka.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Kwiecień

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2008 r.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Maj

1. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w gminie Trzcianka.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Czerwiec

1. Funkcjonowanie opieki społecznej w gminie Trzcianka.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (06/02/2009 11:35:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (06/02/2009 11:35:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:06:20)
Plan pracy komisji stałych na II półrocze 2009 r.
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2009 r.

 
 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji

 


Lipiec  - przerwa urlopowa

Sierpień
1. Analiza opracowań i przyjęcie planu restrukturyzacji OSiR.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za II półrocze 2009 r.
3. Stypendia sportowe – analiza pierwszej i drugiej transzy ( poprawność przyznawanych stypendiów, zgodność z uchwałą) , uwagi pracowników Urzędu Miejskiego dotyczące ewentualnej modyfikacji uchwały.
4. Sprawy bieżące.

Wrzesień
1. Analiza propozycji zmian planu WPI w związku z restrukturyzacją OSiR.
2. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy na lata 2008-2015 – analiza i weryfikacja opracowania.
3. Promocja Gminy – realizacja budżetu 2009 r.
4. Sprawy bieżące.

Październik
1. Analiza realizacji inwestycji sportowych i oświatowych zgodnie z zapisami budżetu 2009 r.
2. Sytuacja klubów sportowych w świetle budżetu na rok 2010.
3. Analiza prac remontowych i modernizacyjnych w OSiR oraz jednostkach oświatowych w ramach budżetu 2009 r.
4. Sprawy bieżące.

Listopad
1.    Prace nad projektem budżetu Gminy na rok 2010.
2.    Stan wykonania zadań budżetowych związanych z działalnością komisji   ( boiska, pływalnia, monitoring, OSiR).
3.    Wysypisko w Trzciance – informacja w sprawie utworzenia wysypiska ponad gminnego.
4.    Sprawy bieżące.

Grudzień
1.    Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego OSiR – stan zaawansowania.
2.    Prace nad projektem budżetu oraz uchwalenie budżetu na rok 2010.
3.    Sprawy bieżące.


Plan Pracy Komisji Rewizyjnej
 

 
Lipiec / sierpień
1. Analiza sprawozdań finansowych spółek gminnych za rok 2008. Kontrola działalności Burmistrza jako Walnego Zgromadzenia i przedstawiciela Gminy w spółkach w roku 2008 r.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
- dysponowania rezerwami budżetowymi,
- pozyskiwania środków zewnętrznych,
- zaciągania zobowiązań.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1. Ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1. Kontrola warunków zakupu nieruchomości  TTKF Bajka.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1. Kontrola realizacji wybranych zadań inwestycyjnych.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1. Ocena realizacji wniosków zgłaszanych przez komisje Rady Miejskiej Trzcianki.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Gospodarczej
 

Lipiec
Przerwa urlopowa.

Sierpień
1. Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie wniosków do budżetu Gminy na 2010 r.
2. Cmentarz komunalny – plan rozbudowy.
3. Wydatki majątkowe na rok 2009 – bieżąca informacja o stopniu realizacji.
4. Sprawy skierowane do komisji.

Wrzesień
1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.
2. Ocena realizacji WPI.
3. Droga 178 – realizacja zadań około inwestycyjnych ( ulic, skwerów, parkingów) przylegających do drogi 178 należących do gminy Trzcianka.
4. Wydatki majątkowe na rok 2009 – bieżąca informacja o stopniu realizacji.
5. Sprawy skierowane do komisji

Październik
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzcianka.
2. Wydatki majątkowe na rok 2009 – bieżąca informacja o stopniu realizacji.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Listopad
1. Budżet Gminy na 2010 r.
2. Wydatki majątkowe na rok 2009 – bieżąca informacja o stopniu realizacji.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Grudzień
1. Budżet Gminy na 2010 r.
2. Wydatki majątkowe na rok 2009 – bieżąca informacja o stopniu realizacji.
3. Sprawy skierowane do komisji.Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi
 

 
Lipiec
Przerwa urlopowa.

Sierpień
1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.
2. Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie – funkcjonowanie, stan ogólny.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy skierowane do komisji

Wrzesień
1. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2010 rok.
2. Oczyszczalnia ścieków i gminne wysypisko odpadów komunalnych w powiązaniu z akcją „Sprzątanie świata”.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy skierowane do komisji.

Październik
1. Zapoznanie się z wnioskami do budżetu Gminy na 2010 rok.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Listopad
1. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.
2. Wstępne prace nad projektem budżetu Gminy na 2010 r.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy skierowane do komisji.

Grudzień
1. Podsumowanie pracy komisji za 2009 r.
2. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2010 r.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy skierowane do komisji.Plan pracy Komisji Spraw Społecznych
 

 
Lipiec
Przerwa urlopowa

Sierpień
1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy bieżące.

Wrzesień
1. Wnioski do projektu budżetu Gminy na 2010 r.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy bieżące.

Październik
1. Funkcjonowanie świetlic wiejskich – objazd gminy.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy bieżące.

Listopad
1. Prace nad projektem budżetu Gminy na 2010 r. Analiza uchwał w sprawie podatków i opłat.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy bieżące.

Grudzień
1. Prace nad projektem budżetu Gminy na 2010 r.
2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2010 r.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy bieżące.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (01/07/2009 09:24:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (01/07/2009 09:34:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:06:36)
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2010 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 r.Styczeń
1. Kontrola realizacji uchwał  Rady Miejskiej Trzcianki  podjętych w  2009 roku.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Kontrola sposobu realizacji skarg i wniosków składanych do Urzędu Miejskiego Trzcianki w 2009 roku.
2. Kontrola zasadności wyjazdów służbowych Burmistrza Trzcianki w latach 2003-2009.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Kontrola realizacji wniosków złożonych do Urzędu Miejskiego Trzcianki w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2006 - 2009.
2. Zbadanie procedury w sprawie fermy norek w Nowej Wsi od wniosku p. Piwońskiego do chwili obecnej.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu za 2009 r. i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 2009.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Kontrola wykorzystania za rok 2009 przez Referat Budynków Komunalnych środków finansowych przeznaczonych na remonty.
2. Sprawy wniesione do komisji.
Czerwiec
1. Kontrole zlecone  komisji przez Radę Miejską Trzcianki w okresie od stycznia do maja 2010 r.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Gospodarczej na I półrocze 2010 r.Styczeń
1. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2010 r.
2. Droga nr 178 – bieżąca informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2010 r. – informacja bieżąca o realizacji.
4. Analiza otrzymanych projektów uchwał.
5. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
6. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Ocena realizacji uchwały Nr  XXV/180/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29.07.2004 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki i wsi Stobno. Wypracowanie stanowiska komisji, co do konieczności, zakresu  i terminu opracowania (projekty uchwał).
3. Budowa cynkowni firmy Joskin – analiza postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji.
4. Droga  nr 178 – bieżąca  informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – bieżąca informacja o realizacji.
6. Analiza otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Trzcianka - plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, deszczowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014.
2. Ocena realizacji uchwały Nr XIV/71/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2008-2015 .
3. Budowa sali sportowej  przy Gimnazjum w Siedlisku – informacja o przebiegu realizacji.
4. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję w latach 2007-2009.
5. Informacja Burmistrza Trzcianki w sprawie   posiadanych przez gminę Trzcianka obiektów( przeznaczenie, zaawansowanie projektowe, koszty adaptacji):
a) internatu po Zespole Szkół przy ul. Mickiewicza,
b) budynku po Poczcie przy ul. Żeromskiego,
c) budynku po PNTL przy ul. Kopernika,
d) budynku „ Bajka” przy  ul. Za Jeziorem.
6. Droga 178 bieżąca  informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
7. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – bieżąca informacja o realizacji.
8. Analiza otrzymanych  projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
9. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
10. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2009 -  absolutorium.
2. Zasoby komunalne, realizacja planu remontów, ściągalność należności czynszowych za I kwartał 2010 roku.
3. Analiza wykonania budżetu gminy za I kwartał  2010 po stronie dochodów i wydatków - perspektywy na  następne kwartały.
4. Droga nr 178 – bieżąca  informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – informacja o realizacji.
6. Analiza otrzymanych  projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – informacja zarządu  oraz rady nadzorczej spółki o planach i zamierzeniach  inwestycyjnych na rok bieżący i lata następne.
2. Układ komunikacyjny miasta Trzcianki - ocena stanu istniejącego, wypracowanie wniosków do budżetów na lata następne.
3. Droga 178 - bieżąca  informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – bieżąca  informacja o realizacji.
5. Analiza otrzymanych  projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
6. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
7.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w latach 2007-2010, ocena dotychczasowych działań gminy (Burmistrza i Rady Miejskiej) w tym zakresie.
2. Przygotowanie terenów pod budownictwo:
a) jednorodzinne,
b) wielorodzinne,
c) przemysłowe.
3. Cmentarz komunalny – wizja lokalna w zakresie planu rozbudowy oraz remontów i modernizacji kaplicy cmentarnej.
4. Droga 178 - bieżąca  informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – informacja o realizacji.
6. Analiza otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki.
7. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji na I półrocze 2010 r.Styczeń
1. Prace nad nowelizacją uchwały Nr XXVI/152/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2008 r. w sprawie  warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Trzcianka oraz w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników  osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  
2. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Prace nad nowelizacją uchwały Nr XXVI/152/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2008 r. w sprawie  warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Trzcianka oraz w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników  osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  - uwagi do uchwały oraz dyskusja nad ewentualnymi zmianami.
2. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowych i oświatowych zgodnie z zapisami w budżecie gminy  na rok 2010.
3. Podsumowanie działalności sportowej za rok 2009.
4. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy na lata 2009 – 2015, analiza i weryfikacja opracowania.
2. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowych i oświatowych zgodnie z zapisami w budżecie gminy  na rok 2010.
3. Analiza realizacji  wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Absolutorium – wypracowanie stanowiska komisji.
2. Analiza stanu infrastruktury sportowej na terenie gminy.
3. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowych i oświatowych zgodnie z zapisami w budżecie gminy  na rok 2010.
4. Analiza  realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowych i oświatowych zgodnie z zapisami w budżecie gminy  na rok 2010- wizja w terenie: ORLIK w Trzciance, boisko sportowe w Białej, sala sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance i Siedlisku.
2. Bieżąca informacja nt. zaawansowania prac przy projekcie technicznym pływalni.
3. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
4. Sprawy wniesione do Komisji.

Czerwiec
1. Stypendia sportowe, analiza realizacji za I półrocze 2010 roku.
2. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowych i oświatowych zgodnie z zapisami w budżecie gminy  na rok 2010.
3. Stan techniczny boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance po roku użytkowania.
4. Spółka OSiR:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, informacja o postępie prac,
b) informacja nt. stanu wykorzystania środków finansowych  przekazanych z budżetu gminy.
5. Analiza  realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
6. Sprawy wniesione do Komisji.

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi na I półrocze 2010Styczeń
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Trzcianka na lata 2008-2011,
b) aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2009-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2010 r.
3. Sprawy skierowane do Komisji.
4. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Luty
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: - programy odnowy wsi, harmonogram realizacji.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Marzec
1. Realizacja inwestycji na terenach wiejskich zaplanowanych w budżecie gminy Trzcianka na 2010 rok.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Kwiecień
1. Drogi gminne – ocena stanu po okresie zimowym, potrzeba prac remontowych.
2. Prace nad absolutorium za 2009 r.
3. Sprawy skierowane do Komisji.
4. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Maj
1. Place zabaw, boiska sportowe, wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Czerwiec
1. Oczyszczalnia ścieków i gminne składowisko odpadów komunalnych – wizytacja.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2010 r.
3. Sprawy skierowane do Komisji.
4. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na I półrocze 2010 r.Styczeń
1. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2010 r.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Luty
1. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Trzcianki.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Marzec
1. Pomoc społeczna w gminie Trzcianka:
- realizacja projektów systemowych,
- realizacja zadań wynikających z przyjętej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzcianka na lata 2008-2015,
- realizacja usług opiekuńczych dla osób chorych,  
- współpraca kuratorów sądowych z MGOPS w Trzciance,
- funkcjonowanie Punktu Pomocy Kryzysowej w Trzciance.
2.  Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Kwiecień
1. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy Trzcianka - wizytacja.
2. Prace nad absolutorium za 2009 r.
3. Sprawy skierowane do Komisji.
4. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Maj
1. Wizytacja gminnych jednostek organizacyjnych: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Czerwiec
1. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Trzcianka.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2010 r.
3. Sprawy skierowane do Komisji.
4. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (22/02/2010 15:32:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (22/02/2010 15:39:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:06:51)
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2010 r.
Plan pracy Komisji Gospodarczej na II Półrocze 2010 r.


Lipiec

1. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2010.
2. Ocena wykonania uchwały Nr XXIV/154/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2008 r. w sprawie działań Gminy Trzcianka na lata 2009-2012 na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej.
3. Budowa ocynkowni firmy Joskin – odpowiedzi Burmistrza na postawione pytania i dotychczas zgłoszone wątpliwości w tym te zgłoszone na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 25 maja 2010 r.
4. Droga nr 178 – bieżąca informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – bieżąca informacja o realizacji.
6. Analiza otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień

1. Ocena realizacji uchwały Nr XXV/180/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka (miasto i wieś) - informacja Burmistrza o przebiegu realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
3. Cmentarz komunalny – plan rozbudowy, remont i modernizacja kaplicy cmentarnej.
4. Droga nr 178 – bieżąca informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – bieżąca informacja o realizacji.
6. Analiza otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień

1. Miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych – zasadność dalszego funkcjonowania, jako składowisko ponadgminne.
2. Wnioski komisji do budżetu gminy na rok 2011.
3. Droga nr 178 – bieżąca informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – bieżąca informacja o realizacji.
5. Analiza otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
6. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
7. Sprawy wniesione do komisji.
 
Październik

1. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej Trzcianki o charakterze wieloletnim (§ 8 ust. 2 Statutu Gminy Trzcianka.)
2. Ocena realizacji uchwały Rady Miejskiej Trzcianki Nr XIV/71/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2015.
3. Analiza wniosków Komisji Gospodarczej wypracowanych w okresie kadencji.
4. Droga nr 178 – bieżąca informacja o przebiegu realizacji inwestycji.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2010 – bieżąca informacja o realizacji.
6. Analiza otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję za poprzedni miesiąc.
8. Sprawy wniesione do komisji.
 
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010 r.

 

Lipiec/sierpień

1. Kontrola realizacji, przez organ wykonawczy, zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Radę Miejską Trzcianki za okres kadencji.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień/październik

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji na II półrocze 2010 r.

Lipiec

1. Bieżąca informacja o stopniu zaawansowania prac przy budowie sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku.
2. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowej ORLIK w Trzciance.
3. Bieżąca informacja o stopniu realizacji boiska sportowego w Białej.
4. Straż Miejska – analiza działalności za I półrocze.
5. Sprawy skierowane do komisji.

Sierpień
1. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowych i oświatowych zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2010.
2. Prace nad projektem uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zwierząt bezdomnych.
3. Spółka OSiR – informacja na temat przebiegu sezonu letniego.
4. Bieżąca informacja na temat budowy strażnicy we wsi Biała.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1. Kontrola stanu technicznego nieruchomości gminnych.
2. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowych zapisanych w budżecie gminy na rok 2010.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1. Bieżąca informacja na temat zaawansowania prac przy projekcie technicznym pływalni.
6. Bieżąca informacja o stopniu zaawansowania prac przy budowie sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku.
2. Bieżąca informacja o stopniu realizacji inwestycji sportowej zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2010.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi na II półrocze 2010

 
Lipiec
1. Przerwa urlopowa

Sierpień
1. Oczyszczalnia ścieków i gminne wysypisko odpadów  komunalnych w powiązaniu z akcją „Sprzątanie świata”.  
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Wrzesień
1. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2011 r.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Październik
1. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
2. Sprawy skierowane do Komisji.
3. Analiza projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Analiza wniosków komisji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

Plan pracy Komisja Spraw Społecznych na II półrocze 2010

 
Lipiec
1. Przerwa urlopowa.
    
Sierpień
1. Stan placówek oświatowych na rok szkolny 2010/211.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy bieżące.

Wrzesień
1. Wizytacja placówek kultury.
2. Wnioski do budżetu.
3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy bieżące.

Październik
1. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy bieżące.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/06/2010 13:51:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/06/2010 13:51:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:07:12)