Wyszukiwarka:

Trzcianka, dnia 26.06.2014 r.

RPI.271.22.2014.JSZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
”Przebudowę skrzyżowania ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego i Prostej w Trzciance”Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę skrzyżowania ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego i Prostej w Trzciance”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1, pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907/UzasadnienieOferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaBurmistrz Trzcianki
Krzysztof Czarnecki