Wyszukiwarka:

Trzcianka, 03 października 2016 r.RPI.271.19.2016.JS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

F.H.U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 260 488,30 zł brutto.

(słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem zł 30/100)

Okres rękojmi – 5 lat


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1


F. H. U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

100,00


2


Firma Budowlana „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

88,87


  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 10.10.2016 r.
Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki