Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » „Dobry i przyjazny Urząd” - badanie satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki

 

Gmina Trzcianka, w ramach realizacji projektu „Dobry i przyjazny Urząd” wdrożyła w Urzędzie Miejskim Trzcianki zadanie polegające na monitorowaniu poziomu satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług publicznych.

W okresie od 20 października do 12 listopada 2014 r. będzie prowadzone kolejne badanie ankietowe Ankiety dostępne są :


Gmina Trzcianka, w ramach realizacji projektu „Dobry i przyjazny Urząd” wdrożyła w Urzędzie Miejskim Trzcianki zadanie polegające na monitorowaniu poziomu satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług publicznych.

W okresie od 1 do 20 października 2013r. oraz od 14 do 30 listopada 2013r. prowadzono badania ankietowe satysfakcji klientów urzędu.
Ankieta składała się z 4 pytań wprowadzających, jednego pytania macierzowego, w którym klient oceniał 15 aspektów, mających wpływ na jakość usługi oraz jednego pytania otwartego pozostawiającego możliwość dopowiedzenia kwestii nie uwzględnionych w ankiecie. Ankiety można było wypełniać elektronicznie oraz tradycyjnie (papierowo).
W pierwszym badaniu wzięło udział zaledwie 82 respondentów, natomiast w drugim 52.
Szczegółowe raporty z obu badań znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej - www.trzcianka.pl  
Trwałość projektu wynosi 5 lat. Kolejne badania będą prowadzone systematycznie raz w roku przez okres nie krótszy niż 3 tygodnie, w formie papierowej - ankiety dostępne w siedzibie urzędu oraz elektronicznej – ankieta dostępna przez link bezpośredni.

Zobacz Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki, z dnia 21 listopada 2013 r.

 Zobacz Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki, z dnia 10 grudnia 2013 r. 

 Dobry i przyjazny Urząd 2014 - wynik badania satysfakcji klienta
 
Gmina Trzcianka, w ramach realizacji projektu „Dobry i przyjazny Urząd”, wdrożyła w Urzędzie Miejskim Trzcianki zadanie polegające na monitorowaniu poziomu satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług publicznych.

W okresie od 20 października do 12 listopada 2014r. przeprowadzono kolejne, trzecie, badanie ankietowe. Ankiety dostępne były w formie elektronicznej oraz papierowej. Otrzymano 49 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi opracowano raport, którego treść w załączeniu.