Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - nieruchomości

Przetargi - nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

29 stycznia 2016 r.

od godz. 10.00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/12/2015 11:49:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/12/2015 11:49:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/12/2015 11:49:01)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA TRZCIANKI 

O PRZETARGU USTNYM  OGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

29 stycznia 2016 r.

o godz. 12.00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/12/2015 11:51:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/12/2015 11:51:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/12/2015 11:51:53)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w m. Trzcianka
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.)
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/01/2016 09:55:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/01/2016 09:55:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (08/01/2016 09:55:14)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Trzcianka
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm. )
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/01/2016 09:59:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/01/2016 09:59:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/03/2016 11:39:27)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015r. poz. 1774ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:38:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (25/01/2016 08:24:46)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza
 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/01/2016 10:34:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/01/2016 10:35:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 10:35:03)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki - I przetarg nieograniczony ustny na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka, w m. Dłużewo, Niekursko
Trzcianka, 2016-02-12
ROL.6840.22.2013.AC
ROL.6840.9.2014.AC
                                                                                                                                        

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., poz. 1490) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/02/2016 12:25:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/02/2016 12:25:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/02/2016 12:25:12)
OGŁOSZENIE - I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych
BURMISTRZA TRZCIANKI
ogłasza
I  przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/02/2016 15:19:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/02/2016 15:19:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (25/02/2016 15:19:49)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 25.02.2016 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/02/2016 15:22:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/02/2016 15:22:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (25/02/2016 15:22:19)
INFORMACJA o wykazie nieruchomości położonych w obrębie wsi Biała, Straduń, Niekursko i Stobno przeznaczonych do zbycia

ROL.6840.10.2015.AC

ROL.6840.8.2014.AC

ROL.6840.19.2014.AC

ROL.6840.10.2014.AC

ROL.6840.4.2012.AC

ROL.6840.6.2014.AC


INFORMACJA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 1515 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl w terminie od  3 marca 2016r.  r. do 25 marca 2016 r dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębie  wsi Biała, Straduń, Niekursko i Stobno  przeznaczonych do zbycia. 


                                                                       Burmistrz Trzcianki

                                                                      Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/03/2016 12:55:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/03/2016 12:55:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/03/2016 13:13:34)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki II przetarg ograniczony ustny na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka w m. Biernatowo
 Trzcianka, 2 marca  2016r.
ROL.6840.14.2014.AC                                                                                                                                                    
 
OGŁOSZENIE 
Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza II przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowej
stanowiącej  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/03/2016 13:25:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/03/2016 13:25:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (04/03/2016 07:39:49)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Biała, Niekursko, Przyłęg
  Trzcianka, 2015-03-02
ROL.6840.10.2014.AC                                                                                                                                                                       
ROL.6840.4.2012.AC
ROL.6840.6.2014.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/03/2016 07:49:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/03/2016 07:49:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (04/03/2016 07:49:58)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w m. Biała, Stobno
  Trzcianka, 2015-03-02
ROL.6840.10.2015.AC                                                                                                                                                                      
ROL.6840.8.2014.AC
ROL.6840.19.2014.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/03/2016 08:17:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/03/2016 08:17:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (04/03/2016 08:17:06)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - ul. Kościuszki i Żeromskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/03/2016 10:34:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/03/2016 10:34:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/03/2016 10:34:06)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
RPI.6840.2015.GK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/03/2016 10:38:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/03/2016 10:38:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/03/2016 10:38:57)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (RPI.6840.2015.GK)
RPI.6840.2015.GK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/03/2016 13:20:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/03/2016 13:20:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (25/03/2016 13:20:59)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
ROL.6845.1.2016.AC
 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) 
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (01/04/2016 14:57:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/04/2016 14:57:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/04/2016 14:57:46)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/04/2016 14:25:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/04/2016 14:25:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (08/04/2016 14:25:01)
INFORMACJA o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 21 marca 2016r. na zbycie nieruchomości rolnych
ROL.6840.22.2013.AC
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARU
 NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 21 marca  2016r. na zbycie nieruchomości rolnych.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/04/2016 10:23:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/04/2016 10:23:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/04/2016 12:37:33)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Straduń, Teresin, Radolin, Rudka
Trzcianka, 2016-04-22 
ROL.6840.5.2015.AC
ROL.6840.1.2015.AC
ROL.6840.12.2013.AC
ROL.6840.8.2013.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 zm.),  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/04/2016 12:36:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/04/2016 12:36:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/04/2016 08:14:07)
OGŁOSZENIE Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
Trzcianka, 22 kwietnia  2016r.
ROL.6840.10.2014.AC
ROL.6840.4.2012.AC
ROL.6840.6.2014.AC
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych rolnych
stanowiących  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (21/04/2016 10:45:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (21/04/2016 10:45:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/04/2016 08:14:23)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o I przetargu ograniczonym ustnym na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka
Trzcianka, 22 kwietnia  2016r.
ROL.6840.10.2015.AC
ROL.6840.8.2014.AC
ROL.6840.19.2014.AC
OGŁOSZENIE 
 
Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/04/2016 13:07:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/04/2016 13:07:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/04/2016 08:34:39)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Trzcianka, 2015-04-29
ROL.6840.8.2013.AC                                                                                                                                                                        
ROL.6840.4.2015.AC
ROL.6840.8.2015.AC
ROL.6840.13.2015.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (26/04/2016 08:39:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (26/04/2016 08:39:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/04/2016 08:44:14)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - RPI.6840.2015.GK
RPI.6840.2015.GK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (26/04/2016 15:16:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (26/04/2016 15:16:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/04/2016 15:16:09)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
ROL.6845.2.2016.AC
 
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/08/2016 13:30:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/08/2016 13:30:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/08/2016 13:30:24)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - RPI.6840.2016.GK
RPI.6840.2016.GK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (06/05/2016 13:37:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (06/05/2016 13:37:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (09/05/2016 14:30:37)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o przetargu ustnym nieograniczonym za zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Trzcianka
RPI.KB
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA TRZCIANKI 

O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

1 LIPCA 2016 r., o godz. 9.00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2016 11:14:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2016 11:14:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/05/2016 12:29:46)
OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka
RPI.KB
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA,
 
WYZNACZONYM NA DZIEŃ 1 LIPCA 2016 r., od godz. 9.15

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2016 11:28:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2016 11:28:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (13/05/2016 11:28:48)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/05/2016 08:51:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/05/2016 08:51:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/05/2016 08:51:13)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (RPI.6840.30.2016.AS, RPI.6840.22.2016.AS)
RPI.6840.30.2016.AS
RPI.6840.22.2016.AS
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/05/2016 13:53:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/05/2016 13:53:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (25/05/2016 13:53:58)
INFORMACJA o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości rolnych
ROL.6840.10.2014.AC
ROL.6840.4.2012.AC
ROL.6840.6.2014.AC
 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 30 maja 2016r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości rolnych:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/05/2016 13:01:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/05/2016 13:01:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/05/2016 13:01:29)
INFORMACJA - Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 6 czerwca 2016 r.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 6 czerwca 2016 r. 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/05/2016 11:33:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (06/06/2016 11:33:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (06/06/2016 11:33:36)
INFORMACJA o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości rolnych
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu ograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 6 czerwca 2016r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości rolnych:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (06/06/2016 11:36:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (06/06/2016 11:36:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (06/06/2016 11:36:28)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/06/2016 10:41:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/06/2016 10:43:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (23/06/2016 10:43:02)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka (ROL.6845.1.2016.AC)
ROL.6845.1.2016.AC
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/06/2016 10:27:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/06/2016 10:27:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (28/06/2016 10:27:24)
OGŁOSZENIE o odwołaniu przetargu z przyczyn formalnych
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA TRZCIANKI 
O ODWOŁUANIU Z PRZYCZYN FORMALNYCH
PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONEGO NA DZIEŃ
1 LIPCA 2016 r.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (01/07/2016 12:44:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (01/07/2016 12:44:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (01/07/2016 12:44:54)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ROL.6845.2.2016.AC)
ROL.6845.2.2016.AC
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES NIEOZNACZONY 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (01/07/2016 13:29:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (01/07/2016 13:29:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (01/07/2016 13:29:52)
INFORMACJA o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych
ROL.6845.1.2016.AC
 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARÓW
 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 29 lipca  2016r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (01/08/2016 07:55:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (01/08/2016 07:55:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (01/08/2016 07:55:01)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Straduń, Nowa Wieś, Kępa
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/08/2016 11:05:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/08/2016 11:05:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/08/2016 11:05:58)
OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej
ROL.6845.4.2016.AC
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES NIEOZNACZONY 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/08/2016 16:14:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/08/2016 16:14:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (04/08/2016 16:14:53)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy`
ROL.6845.3.2016.AC
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES NIEOZNACZONY 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/08/2016 16:22:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/08/2016 16:22:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (04/08/2016 16:22:48)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
ROL.6845.2.2016.AC
 
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/08/2016 13:25:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/08/2016 13:27:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/08/2016 13:27:18)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka, m. Biała, Biernatowo, Górnica, Trzcianka
ROL.6845.2.2016.AC
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/08/2016 14:23:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/08/2016 14:25:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (18/08/2016 14:25:14)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Radolinie
ROL.6845.5.2016.AC
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES NIEOZNACZONY 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (26/08/2016 10:23:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (26/08/2016 10:23:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/08/2016 10:23:23)
OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka
RPI.6840.17.2016.KB
OGŁOSZENIE O I PRZETAGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ
5 października 2016 r.
od godz. 11:00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (26/08/2016 13:21:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/09/2016 06:22:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/08/2016 13:21:58)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ROL.6845.6.2016.AC
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES NIEOZNACZONY 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/09/2016 12:23:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/09/2016 12:23:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/09/2016 12:23:24)
INFORMACJA wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 14 września 2016r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych
ROL.6845.2.2016.AC
 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARÓW
 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 14 września  2016r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/09/2016 15:33:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/09/2016 15:33:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/09/2016 15:33:47)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
RPI.6840.52.2016.AS
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/09/2016 13:41:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (16/09/2016 13:41:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (16/09/2016 13:43:11)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
ROL.6845.3.2016.AC
 
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania
i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/09/2016 13:32:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/09/2016 13:32:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/09/2016 13:32:08)
OGŁOSZENIA o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/09/2016 13:34:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/09/2016 13:34:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/09/2016 13:34:16)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/09/2016 13:36:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/09/2016 13:36:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/09/2016 13:39:47)