Wyszukiwarka:

Trzcianka, 14 marca 2016 r.

RPI.271.5.2016.JS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. P. Skargi w Trzciance”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

TEAM-BUD Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13A/27

64-920 Piła

Cena oferty – 185 618,71 zł brutto.

(słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście zł 71/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


TEAM-BUD

Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13A/27

64-920 Piła

100,00


2.


ROB DRÓG

Jarosław Gracoń

Zielonowo 2

64-730 Wieleń

93,00

3.

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

92,14

4.

F.H.U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

86,61

5.

INFRAKOM ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 10

64-800 Chodzież

77,26  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 19.03.2016 r.z up. Burmistrza TrzciankiGrażyna Zozula
Zastępca Burmistrza