Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Gospodarka odpadami » Informacje » INFORMACJA - w sprawie rozwiązywania umów na wywóz odpadów komunalnych

Od 01 lipca 2013 r. zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gmin, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z firmami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie.
  1. Stanowisko firmy Kombud Sp. z o.o. , ul. Żeromskiego 14:
  2. Stanowisko firmy Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:
  3. Stanowisko firmy Sanus Wronki, Al. Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki

Poniżej przedstawiamy Interpretacja Ministerstwa Ochrony Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/artykul/4995_obowiazki_wlasciciela_nieruchomosci/20130_dotychczas_zawarte_umowy_na_odbieranie_odpadow_komunalnych.html

WIĘCEJ INFORMACJI O GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA NA STRONIE
www.eko.trzcianka.pl