Wyszukiwarka:

Trzcianka, 01 października 2015 r.

RPI.271.19.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej na Os. Kwiatowym w Trzciance”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

BUDMEX”

Aneta Wawrzyniak

ul. Zaręby 16H

62-740 Tuliszków

Cena oferty – 482.187,00 zł brutto.

(słownie:czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem zł 00/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

BUDMEX”

Aneta Wawrzyniak

ul. Zaręby 16H

62-740 Tuliszków

100,00


2.


Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo

Daniel Turostowski

ul. Polna 12

64-710 Połajewo

97,20

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

RAWO”

Przemysław Rakiewicz

ul. Broniewskiego 18

62-740 Tuliszków

94,05

4.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych

WODBUD”

Tadeusz i Paweł Ryczykowscy s.j.

ul. Przemysłowa 31

64-920 Piła

90,62

5.

MPGK” Spółka z o.o.

ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

87,71

6.

JAN-TECH” Z.P.U.

s.c. Jadwiga, Maciej Lipińscy

ul. Malczewskiego 2/19

64-920 Piła


85,08

7.

TEIA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 515C

62-064 Plewiska

84,88

8.

WIMAR” Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 24

86-010 Koronowo

80,36

9.

Firma Budowlana

JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

79,48

10.

Budownictwo Drogowe

Vigen” Sp. z o.o.

ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

79,00

11.

Zakład Instalacji sanitarnych C.O. i gazu

Marian Madej

ul. Krzywa 10

64-920 Piła

78,91

12.

ATA-TECHNIK Sp. z o.o.S.K.A.

Osiedle Cechowe 31

64-840 Budzyń

73,05

13.

SANITEX Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 5

66-400 Gorzów Wlkp.

71,71

14.

Przedsiębiorstwo Usługowe

HYDRO-EKO”

Mirosław Różek

ul. G. Zapolskiej 18

89-600 Chojnice

70,93

15.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska

EKOMEL” Sp. z o.o.

ul. Angowicka 47

89-600 Chojnice

69,22

16.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych

Hieronim Gładysz

ul. Sosnowa 4

77-400 Złotów

69,21

17.

HYDROWIT”

Romuald Witkiewicz

ul. Przysiółki 2B

64-360 Zbąszyn

66,59

18.

DANKAR” Usługi Budowlane Wod.-Kan. i C.O.

Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Nienawiszcz 23

64-610 Rogoźno

60,83

19.

Elwot Sp. J.

Nowe Dąbie 76D

89-210 Łabiszyn

53,50  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 08.10.2015 r.

Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki