Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie. » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie

Trzcianka, 17.11.2014 r.

RPI.271.27.2014.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie”.


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Zakład Ogólnobudowlany

Jarosław Wardak

ul. Ks. Malepszego 10/26

64-800 Chodzież

Cena oferty – 171 542,74 zł brutto.

(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysęcy sto osiemdziesiąt pięć zł 00/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Zakład Ogólnobudowlany

Jarosław Wardak

ul. Ks. Malepszego 10/26

64-800 Chodzież

100,00


2.


Rem-Bud Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

96,18

3.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

89,22

4.

Firma Usługowo – Budowlana

Justyna Gaborek

Plac Powstańców Wlkp. 5/7

64-730 Wieleń

89,20

5.

Zakład Ogólnobudowlany

MARK” Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

88,32


6.


NOW-BUD Usługi Remontowo – Budowlane

Grzegorz Nowak

ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

86,10


7.


Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane

Ewa Majzon

ul. Bochaterów Westerplatte 1a

77-400 Złotów


84,92


8.


POL-BUD Ryszard Polnik

Moderska 1b

62-060 Zamysłowo

79,79


9.


Z.P.H.U. Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

66,77  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 21.11.2014 r.