Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2015

Zarządzenie Burmistrza Trzcianki rok 2015
 1. Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 2. Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 3. Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 4. Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze rokowań
 5. Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
 6. Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw gminy Trzcianka
 7. Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 239/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2015 r. 
 8. Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji  
 9. Zarządzanie Nr 9/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie zbycia nieruchomości  
 10. Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny zbywanej nieruchomości
 11. Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej  nieruchomości
 12. Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanych  nieruchomości
 13. Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny  zbywanej nieruchomości
 14. Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 15. Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2015 r w sprawie powołania komisji przetargowej
 16. Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 17. Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2015 r w sprawie harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2015 roku
 18. Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat  
 19. Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 20. Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego na rzecz   Muzeum   Ziemi   Nadnoteckiej  im.  Wiktora Stachowiaka w Trzciance
 21. Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
 22. Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 23. Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
 24. Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
 25. Zarządzenie Nr 25/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia  wyborów do organów sołectw gminy Trzcianka  
 26. Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 27. Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok
 28. Zarządzenie Nr 28/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 29. Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 241/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 30. Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia „Trzcianecka sarenka”
 31. Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat  
 32. Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 33. Zarządzanie Nr 33/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 34. Zarządzenie Nr 34/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetrgowej
 35. Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 36. Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 37. Zarządzenie Nr 37/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 38. Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 39. Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Trzcianki z dnia  25 lutego  2015r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 40. Zarządzenie Nr 40/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 41. Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Trzcianki z dnia  25 lutego  2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu zbywanych nieruchomości
 42. Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbiórkę i zbycie drewna z boazerii, podłogi i ścianek działowych w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki
 43. Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 44. Zarządzenie Nr 44/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok
 45. Zarządzenie Nr 45/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia  wyborów do organów sołectw gminy Trzcianka
 46. Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance  
 47. Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej   nieruchomości
 48. Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Trzcianki z  dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia planu kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych gminy Trzcianka
 49. Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
 50. Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  
 51. Zarządzenie Nr 51/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/2000 Zarządu Miejskiego Trzcianki z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „MEC” sp. z o.o.
 52. Zarządzenie Nr 52/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen  wywoławczych  zbywanych  nieruchomości
 53. Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Trzcianka nieruchomości  
 54. Zarządzenie Nr 54/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 55. Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/14 Burmistrza Trzcianki z dnia  28 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania oraz stawek opłat najmu elementów kompleksu sportowego przy ul. P. Skargi 56 w Trzciance
 56. Zarządzenie 56/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 57. Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka
 58. Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 rok
 59. Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
 60. Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
 61. Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 62. Zarządzenie Nr 62/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu    
 63. Zarządzenie Nr 63/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
 64. Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 65. Zarządzenie Nr 65/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 66. Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia 
 67. Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 68. Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 69. Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
 70. Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, stawek czynszu za najem elementów kompleksu sportowego oraz zasad udostępniania centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, położonych przy ul. Piotra Skargi 56 w Trzciance
 71. Zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
 72. Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Trzcianka
 73. Zarządzenie Nr 73/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 191/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
 74. Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 75. Zarządzenie Nr 75/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 76. Zarządzenie Nr 76/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 77. Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o. w Trzciance, reprezentujących gminę Trzcianka
 78. Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 79. Zarządzenie Nr 79/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.  
 80. Zarządzenie Nr 80/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 81. Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 82. Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
 83. Zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  
 84. Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 85. Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej w 2015 roku z zakresu ratownictwa wodnego  
 86. Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
 87. Zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości  
 88. Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance 
 89. Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
 90. Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 91. Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie odwołania zgody na zbycie nieruchomości  
 92. Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 93. Zarządzenie Nr 93/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ustalenia ceny nieruchomości
 94. Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 95. Zarządzenie Nr 95/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy-pospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 96. Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/15 Burmistrza Trzcianki  z dnia  23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 97. Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 98. Zarządzenie Nr 98/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 99. Zarządzenie Nr 99/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
 100. Zarządzenie Nr 100/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 101. Zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością gruntową działek nr 2113/3, 2113/2, 2117/3, 2118/3 w Trzciance
 102. Zarządzenie nr 102/15 Burmistrza Trzcianka z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości  
 103. Zarządzenie Nr 103/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ustalenia ceny nieruchomości
 104. Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 maja 2015 r. w w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 105. Zarządzenie Nr 105/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 106. Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2015 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 107. Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
 108. Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 109. Zarządzenie Nr 109/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 110. Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 111. Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 112. Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, stawek czynszu za udostępnianie elementów kompleksu sportowego oraz zasad udostępniania centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, położonych przy ul. Piotra Skargi 56 w Trzciance
 113. Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Trzcianka z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
 114. Zarządzenie nr 114/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 czerwca 2015 r . w sprawie zbycia nieruchomości  
 115. Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 116. Zarządzenie Nr 116/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 117. Zarządzenie Nr 117/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości   
 118. Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 119. Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 120. Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015 r. . w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu zbywanych nieruchomości  
 121. Zarządzenie Nr 121/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 122. Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Trzcianki z 19 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
 123. Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2015 roku
 124. Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Trzcianka za 2014 rok
 125. Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetragowej
 126. Zarządzenie Nr 126/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Magdaleny Ilnickiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 127. Zarządzenie Nr 127/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Beaty Ochyra, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 128. Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Magdaleny Niećko, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 129. Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Kamila Topoli, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 130. Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, z pominięciem otwartego konkursu ofert
 131. Zarządzenie Nr 131/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  
 132. Zarządzenie Nr 132/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 133. Zarządzenie Nr 133/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/11  Burmistrza Trzcianki z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciance
 134. Zarządzenie Nr 134/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 135. Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Trzcianka nieruchomości
 136. Zarządzenie Nr 136/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  
 137. Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji
 138. Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert  
 139. Zarządzenie Nr 139/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok   
 140. Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Kamila Topoli, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 141. Zarządzenie Nr 141/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 142. Zarządzenie Nr 142/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 143. Zarządzenie Nr 143/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, z pominięciem otwartego konkursu ofert
 144. Zarządzenie Nr 144/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
 145. Zarządzenie Nr 145/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 146. Zarządzenie Nr 146/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 147. Zarządzenie Nr 147/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 148. Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 149. Zarządzenie Nr 149/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 150. Zarządzenie Nr 150/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 151. Zarządzenie Nr 151/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 152. Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 153. Zarządzenie Nr 153/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września  2015r.
 154. Zarządzenie Nr 154/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/11  Burmistrza Trzcianki z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciance
 155. Zarządzenie 155/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 156. Zarządzenie Nr 156/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” w  2015 roku
 157. Zarządzenie Nr 157/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nr 153/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września  2015r .
 158. Zarządzenie Nr 158/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku
 159. Zarządzenie Nr 159/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 156/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” w 2015 roku
 160. Zarządzenie Nr 160/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 161. Zarządzenie Nr 161/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2015 r, w sprawie powołania komisji przetargowej
 162. Zarządzenie Nr 162/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
 163. Zarządzenie Nr 163/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r.  w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 164. Zarządzenie Nr 164/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance
 165. Zarządzenie Nr 165/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 166. Zarządzenie Nr 166/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r.  w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Białej
 167. Zarządzenie Nr 167/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 168. Zarządzenie Nr 168/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej
 169. Zarządzenie Nr 169/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy
 170. Zarządzenie Nr 170/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Siedlisku
 171. Zarządzenie Nr 171/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 172. Zarządzenie Nr 172/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2015 r.  w sprawie zbycia nieruchomości 
 173. Zarządzenie Nr 173/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 174. Zarządzenie Nr 174/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 175. Zarządzenie Nr 175/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 176. Zarządzenie Nr 176/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 177. Zarządzenie Nr 177/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 241/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 178. Zarządzenie Nr 178.15 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej  zbywanej   nieruchomości
 179. Zarządzenie Nr 179/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 180. Zarządzenie Nr 180/15 Burmistrza Trzcianka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej  zbywanej nieruchomości
 181. Zarządzenie Nr 181/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 182. Zarządzenie Nr 182/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  
 183. Zarządzenie 183/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 184. Zarządzenie 184/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok  
 185. Zarządzenie Nr 185/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 186. Zarządzenie Nr 186/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 187. Zarządzenie Nr 187/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży grobu obudowanego płytami betonowymi na cmentarzach gminnych
 188. Zarządzenie Nr 188/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w  wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 25 października  2015 r. 
 189. Zarządzenie Nr 189/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 190. Zarządzenie Nr 190/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 191. Zarządzenie Nr 191/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 192. Zarządzenie
 193. Zarządzenie Nr 193/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2016 rok
 194. Zarządzenie Nr 194/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat  
 195. Zarządzenie Nr 195/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzą-dzonych na dzień 25 października 2015 r.
 196. Zarządzenie Nr 196/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 197. Zarządzenie Nr 197/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok    
 198. Zarządzenie Nr 198/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu wiedzy o segregacji odpadów „Śmieci segregujesz Ziemię ratujesz”
 199. Zarządzenie Nr 199/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego powierzonego jednostkom budżetowym oraz powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Trzcianka
 200. Zarządzenie Nr 200/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 201. Zarządzenie Nr 201/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 202. Zarządzenie Nr 202/15 Burmistrza Trzcianka z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 203. Zarządzenie Nr 203/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 204. Zarządzenie Nr 204/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 205. Zarządzenie Nr 205/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 206. Zarządzenie Nr 206/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 207. Zarządzenie Nr 207/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 208. Zarządzenie Nr 208/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 209. Zarządzenie Nr 209/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 210. Zarządzenie Nr 210/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 211. Zarządzenie Nr 211/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 212. Zarządzenie Nr 212/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 213. Zarządzenie Nr 213/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych  
 214. Zarządzenie Nr 214/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 215. Zarządzenie Nr 215/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  
 216. Zarządzenie Nr 216/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 217. Zarządzenie Nr 217/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 218. Zarządzenie Nr 218/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
 219. Zarządzenie Nr 219/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 220. Zarządzenie Nr 220/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2016 - 2030
 221. Zarządzenie Nr 221/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
 222. Zarządzenie Nr 222/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 223. Zarządzenie Nr 223/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Adopcji mówię tak!”
 224. Zarządzenie Nr 224/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 225. Zarządzenie Nr 225/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 199/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego powierzonego jednostkom budżetowym oraz powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Trzcianka
 226. Zarządzenie Nr 226/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/15 Burmistrza Trzcianki dnia 9 listopada 2015 r.  w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
 227. Zarządzenie Nr 227/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 228. Zarządzenie Nr  228 /15  Burmistrza Trzcianki z dnia  2 grudnia  2015r. w sprawie zbycia nieruchomości 
 229. Zarządzenie Nr 229/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 230. Zarządzenie Nr 230/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 231. Zarządzenie Nr 231/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste  
 232. Zarządzenie Nr 232/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 233. Zarządzenie
 234. Zarządzenie Nr 234/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 235. Zarządzenie Nr 235/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej wyboru podmiotów korzystających nieodpłatnie w 2016 r. z centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji
 236. Zarządzenie Nr 236/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 241/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 237. Zarządzenie
 238. Zarządzenie Nr 238/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok
 239. Zarządzenie Nr 239/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku
 240. Zarządzenie 
 241. Zarządzenie Nr 241/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 242. Zarządzenie Nr 242/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w gminie Trzcianka na 2016 rok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/01/2015 11:27:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/01/2015 11:27:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (18/01/2016 12:55:09)