Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » INFORMACJE » INFORMACJA - zaktualizowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2013 roku

Trzcianka, 27 marca 2013 r. r.

ROL.6140.6.2013.JK

 

I N F O R M A C J A

W związku z art. 11a pkt 7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) przedkładam zaktualizowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2013 roku.

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy Trzcianka opiniują przedłożony projekt zaktualizowanego Programu.

UWAGA ! Wnioski i uwagi należy składać do dnia 17 kwietnia 2013 r.

Wnioski i uwagi można składać:

  • drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: rolnictwo@trzcianka.pl lub jkowalski@trzcianka.pl

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.


Burmistrz Trzcianki