Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia, zawiadomienia i obwieszczenia

Ogłoszenia i zawiadomienia i obwieszczenia

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (29/12/2015 11:58:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (29/12/2015 11:58:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/02/2016 12:17:00)
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU I TURYSTYKI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/02/2016 12:20:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/02/2016 12:20:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/04/2016 12:25:01)
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. Trzcianka
Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/04/2016 12:26:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/04/2016 12:26:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/04/2016 12:26:55)
INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/05/2016 15:48:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/05/2016 15:48:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/05/2016 15:48:55)
INFORMACJA - Dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy na zadanie realizowane w okresie wakacji letnich
Burmistrz Trzcianki informuje,  że zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. , poz.1118 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
W związku z zaplanowanymi środkami finansowymi w budżecie gminnego programu profilaktyki                                                                                        i rozwiązywania problemów  alkoholowych na 2016r. w zadaniu nr  10. Dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy na zadanie realizowane w okresie wakacji letnich, np. wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe itp.  wnioskodawcy proszeni są o składanie ofert  do Urzędu Miejskiego Trzcianki w terminie do 31 maja br.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/05/2016 14:08:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/05/2016 14:08:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (18/05/2016 14:08:04)
INFORMACJA - oferty realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka
Burmistrz Trzcianki informuje, że w terminie do 31 maja 2016r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęły oferty realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka. Oferty złożyły następujące stowarzyszenia i organizacje pozarządowe:
 
Akademia Piłkarska „Bambinis”, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Uczniowski Klub Sportowy Biała,  TSD Sport Klub Sportowy, MKS Lubuszanin, Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej. Treść ofert w załączeniu.
 
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej Trzcianki może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
 
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (01/06/2016 12:48:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (01/06/2016 12:48:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (01/06/2016 13:02:38)
ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/08/2016 14:17:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/08/2016 14:17:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/08/2016 14:17:02)
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie ws. stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych w m. Trzcianka, Biała, Siedlisko
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/08/2016 13:45:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (16/08/2016 13:45:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (16/08/2016 13:45:25)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/08/2016 10:17:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/08/2016 10:17:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (23/08/2016 10:19:19)