Wyszukiwarka:

Rok 2008

  • Decyzja znak: OŚ 7627-34/07/08 z 11 marca 2008 r. - wydana dla firmy Polski Asfalt Sp. z o.o. w Pruszkowie dot.budowy wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą.
  • Decyzja znak: OŚ 7627-35/07/08 z 17 stycznia 2008 r. - wydana dla referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Trzciance dot. budowy sieci wodociągowej Siedlisko-Nowa Wieś.
  • Decyzja znak: OŚ 7627-36/07 z 25 września 2008 r. - wydana dla JOSKIN POLSKA Sp.     z o.o. w Trzciance dot. budowy stacji paliw w Trzciance.
  • Decyzja znak: OŚ 7627-37/07 z 27 sierpnia 2008 r. - wydana dla firmy Kompozyty Technologii S.A. w Straduniu dot. zmiany sposobu użytkowania zakładu ślusarsko-mechanicznego na zakład produkcji laminatów w Straduniu.
  • Decyzja znak: OŚ 7627-1/08 z 6 października 2008 r. - wydana dla JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.. w Trzciance dot. rozbudowa dwóch istniejących hal produkcyjnych.
  • Decyzja znak: OŚ 7627-2/08 z 29 mają 2008 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i tłoczni ścieków w Trzciance.
  • Decyzja znak: OŚ 7627-3/08 z 18 lipca 2008 r. - wydana dla firmy Produkcja Krzewów Ozdobnych Szkółka Emilii i Mikołaja Mareckich  w Rychliku dot. wykonania urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych do poboru wody w Rychliku.
  • Decyzja znak: OŚ 7627-10/08 z 24 grudnia 2008 r. - wydana dla firmy INNOTEC Sp. z o.o. w Trzciance dot. obróbki metali i nakładania powłok na metale na terenie zakładu w Trzciance.