Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Zaprojektowanie i wykonanie boiska piłkarskiego treningowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i wykonanie boiska piłkarskiego treningowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance

Trzcianka, 17.06.2014 r.

RPI.271.20.2014.JS


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie boiska piłkarskiego treningowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Gartenbruk

Tomasz Grzegorek

Lubiewo 6

66-530 Drezdenko

Cena oferty – 243 640,00 zł brutto

(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści zł 00/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).


2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

Gartenbruk

Tomasz Grzegorek

Lubiewo 6

66-530 Drezdenko

100,00

OGRÓD” Usługi ogrodnicze
Leszek Kułak
ul. Lawendowa 1
66-440 Skwierzyna

59,27

TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o.

Turowo 5A/2

78-400 Szczecinek

49,64

Zakład Robót Ogrodniczych

SPIRAEA” Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego 18

64-100 Leszno

47,27

P.P.U.H. „MIRTECH”

Sarbka 2

64-700 Czarnków

38,72


  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 23.06.2014 r.Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki