Wyszukiwarka:

Trzcianka, 26 lipca 2016 r.RPI.271.14.2016.JS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2016/2017”,


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Spółka z o.o.

w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 54

78-600 Wałcz

Cena oferty – 187 596,00 zł brutto.

(słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100)

Termin płatności faktury – 30 dni


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1


Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Spółka z o.o.

w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 54

78-600 Wałcz

100,00


2


Usługi Transportowe M.K. Kruger Justyna Winniczuk

ul. Witosa 16

64-980 Trzcianka

96,40


  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 01.08.2016 r.
Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki