Wyszukiwarka:

Rok 2007

 • Decyzja znak: OŚ 7627-44/06 z 04 stycznia 2007 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy sieci wodociągowej w Stobnie.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-46/06/07 z 17 grudnia 2007 r. - wydana dla ALSUS Sp. z o.o. w Warszawie dot. budowy Małej Elektrowni Wodnej na rz. Noteć w obrębie wsi Biała.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-47/06 z 16 mają 2007 r. - wydana dla JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego, dwóch portierni i drogi dojazdowej w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-49/06 z 16 lipca 2007 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie dot. rozbudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej w Siedlisku.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-50/06/07 z 29 sierpnia 2007 r. - wydana dla Zakładu Mechaniki Maszyn  Wyroby Ze Stali Nierdzewnej Dominik Kwiatkowski Trzcianka dot. budowy stacji gazu płynnego LPG w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-52/06/07 z 26 kwietnia 2007 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie dot. rozbudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era w Siedlisku.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-53/06/07 z 21 lutego 2007 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-56/06/07 z 04 czerwca 2007 r. - wydana dla NETIA S.A. w Warszawie dot. rozbudowy stacji linii radiowych na istniejącej wieży w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-1/07 z 07 marca 2007 r. - wydana dla Pana Andrzeja Chęcińskiego zam. Łomnica-Młyn dot. budowy stawów w Łomnicy.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-2/07 z 17 kwietnia 2007 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie dot. przebudowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-4/07 z 26 czerwca 2007 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. W Trzciance dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Trzciance, rejon ulic: Mickiewicza, Matejki, Roosevelta, Łąkowej i Fabrycznej.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-8/07 z 03 sierpnia 2007 r. - wydana dla Zakładu Obróbki Aluminium „ ZOBAL” Krzysztof Zakrzewski w Siedlisku dot. budowy anodowni w Trzciance przy ul. Tetmajera.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-9/07 z 03 lipca 2007 r. - wydana dla ENEA S.A. w Poznaniu dot. instalacji dwóch anten radiowych na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-10/07 z 08 listopada 2007 r. - wydana dla SAPA  Aluminium  Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy automatycznej stacji rozprężania amoniaku.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-11/07 z 21 czerwca 2007 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy sieci wodociągowej w Trzciance w rejonie ul. Gorzowskiej.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-12/07 z 19 lipca 2007 r. - wydana dla NORTHSTAR POLAND Sp. z o.o. w Trzciance dot. zmiany sposobu użytkowania istniejącej hali w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-13/07 z 20 lipca 2007 r. - wydana dla SAPA Aluminium Sp. z o.o.   w Trzciance dot. budowy anodowni w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-15/07 z 02 sierpnia 2007 r. - wydana dla Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej AGRIFARM Sp. z o.o. w Kaczorach dot. budowy płyty do składowania obornika w Kadłubku, obręb Biała.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-13/07 z 24 sierpnia 2008 r. - wydana dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 na odcinku Niekursko-granica województwa.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-18/07 z 23 sierpnia 2007 r. - wydana dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance dot. zmiany sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na halę produkcji brykietów ze złomy w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-19/07 z 25 września 2007 r. - wydana dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-20/07 z 27 sierpnia 2007 r. - wydana dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance dot. budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z lokalną przepompownią ścieków w rejonie ul. 27 Stycznia w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-21/07 z 12 września 2007 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej w Biernatowie.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-22/07 z 12 września 2007 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej w Białej.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-24/07 z 14 września 2007 r. - wydana dla  Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej w Dłużewie.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-25/07 z 14 września 2007 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalne Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gorzowskiej w Trzciance.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-28/07 z 02 października 2007 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej w Białej.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-29/07 z 20 listopada 2007 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Siedlisko, Runowo, Rudka.
 • Decyzja znak: OŚ 7627-30/07 z 13 listopada 2007 r. - wydana dla Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. budowy kanalizacji deszczowej z separatorem wód deszczowych w ul. Ogrodowej i os. Modrzewiowym w Trzciance.