Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych » INFORMACJA o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy RELAX przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku public

Trzcianka, 21.09.2015 r.INFORMACJABurmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy RELAX przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). 
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 28 września 2015 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl