Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przeprowadzone kontrole » Kontrola realizacji umowy nr RGP/5/2005

Kontrola realizacji umowy nr RGP/5/2005

 Protokół nr 27 /08

z przeprowadzonej kontrola   zawartej umowy nr RGP/5/2005 z dnia 25.05.2005 r.  

Temat kontroli:

Kontrola   zawartej umowy nr RGP/5/2005 z dnia 25.05.2005 r.  

Termin przeprowadzonej kontroli:

 13 grudnia 2007 r.; 17 stycznia 2008 r. i 19 lutego 2008 r. 

Materiały analizowane przez komisję:Umowę nr RPG/5/2005 z 25.05.2005r.

 Pismo RPG/2100/27/05 z 18 kwietnia 2005 r. zaproszenie do złożenia ofert. 

Roboczy projekt albumu.

Notatkę z wyboru wykonawcy. Opinię Danuty Ciesielskiej radcy prawnego Urzędu Miejskiego Trzcianki.Pismo nr RPG/0055/3/08 z 31.01.2008 r. oraz nr RGP/00500/4/08 z 19 lutego 2008 r.  Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.  

 Ustalenia Komisji z kontroli:

Po przeanalizowaniu  otrzymanych materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień     komisja stwierdza, że spośród sześciu ofert na wykonanie albumu wybrana została oferta najdroższa. Zawarta na wykonanie albumu umowa RPG/5/2005 z 25.05.2005r. nie została zrealizowana zgodnie z jej  postanowieniami, ponieważbrak jest dokumentu potwierdzającego przekazanie przez wykonawcę projektu albumu do zatwierdzenia,nie dotrzymano terminu uzgodnienia projektu albumu,bez uzgodnienia projektu albumu przekazano drugą transzę płatności za przedmiot umowy w wysokości 7.000 zł.,nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zamówienia,nie egzekwowano realizacji warunków umowy,nie sporządzono aneksu zmieniającego warunki w/w umowy,zwłoka w realizacji umowy wynosi 22 miesiące.Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki . 

Burmistrz Trzcianki                                                         

Podpisy komisji:

 Paweł Kolendowicz .......................................

Maria Fidos ....................................................

Marian Dużyja ...............................................

Michał Dorocki ..............................................

Jadwiga Durejko ............................................

Edward Jurys .................................................

Jan Kłundukowski .........................................

Jadwiga Pokaczajło ........................................

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/03/2008 11:50:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (06/03/2008 11:50:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/03/2008 11:51:42)