Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » INFORMACJE » OBWIESZCZENIE o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji budynków położonych przy ul. Mochnackiego oraz ul. Kościuszki w Trzciance

Trzcianka, dnia 01.07.2016r.
ROL.8050.1.2016.AMA


OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 pkt.8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250), w związku z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka, powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków położonych przy ul. Mochnackiego oraz ul. Kościuszki w Trzciance o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie od 04 lipca do 04 sierpnia 2016r. 
Akcją deratyzacji obejmuje się wszystkie budynki państwowe, komunalne, spółdzielcze i prywatne, a w szczególności budynki mieszkalne, użyteczności publicznej oraz lokali produkcyjnych, usługowych i handlowych znajdujących się w rejonie objętym obowiązkiem jej przeprowadzenia. Deratyzacją należy objąć przede wszystkim piwnice, altany śmietnikowe oraz budynki gospodarcze przynależące do ww. nieruchomości.
Do obowiązków  właścicieli w zakresie deratyzacji należy w szczególności:
1) powiadomienie mieszkańców oraz pracowników o terminie przeprowadzenia akcji deratyzacji,
2) pouczenie mieszkańców i pracowników lokali o obowiązkach i sposobach postępowania w czasie trwania akcji,
3) w miejscu przeprowadzenia deratyzacji należy umieścić ostrzeżenie o rozłożeniu trutki,
4) padłe gryzonie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Całkowity koszt deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.