Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych » INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy TSD Sport

Trzcianka, 23.03.2016 r.INFORMACJABurmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy TSD Sport z siedzibą w Wapniarni III nr 20, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). 
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 31 marca 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl