Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych » INFORMACJA o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy „Professional Events Group” z siedzibą w Wałczu

Trzcianka, 18.03.2016 r.INFORMACJABurmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy „Professional Events Group” z siedzibą w Wałczu, ul. Kolobrzeska 5/1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). 
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 25 marca 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl