Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Gminny Program Rewitalizacji » ZAPYTANIE OFERTOWE - do złożenia oferty na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017 - 2026

   
 
 Trzcianka, 16.05.2016 r
RPI.271.11.2016.RZ
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
BURMISTRZ TRZCIANKI
ZAPRASZA
 
do złożenia oferty na opracowanie
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017 - 2026
 
 
 
 

 
  Trzcianka, 25 maja 2016 r.

RPI.271.11.2016.RZ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt. 8 Pzp) na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017 - 2026”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:


Lider Projekt Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 1/3
61-745 Poznań
--------------------------------------------------
Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław

Cena oferty – 30.750,00 zł brutto.

(słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł 00/100


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem

Łączna liczba punktów

Cena

Doświadczenie

Dorobek

1


Lider Projekt Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 1/3 61-745 Poznań

------------------------------------------------------------

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław

52,68

30
(15 opracowanych i przyjętych programów rewitalizacji)

10
(22 publikacje naukowe kierownika zespołu)

92,68


2


Atmoterm S.A.
ul. Łangowskiego 4
45-031 Opole
------------------------------------------------------------

Instytut Rozwoju Miast
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków

60,00

20
(5 opracowanych i przyjętych programów rewitalizacji)

10
(9 publikacji naukowych kierownika zespołu)

90,00

3

Atrium Grupa Doradcza
B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J.
ul. Ratajczaka 26/3
61-813 Poznań

35,99

30
(29 opracowanych i przyjętych programów rewitalizacji)

8
(5 publikacji naukowych kierownika zespołu)

73,99

4

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
67-712 Poznań

21,60

10
(2 opracowane i przyjęte programy rewitalizacji)

10
(9 publikacji naukowych kierownika zespołu)

41,60

5

Green Key
Joanna Masiota - Tomaszewska
ul. Nowy Świat 10a/15
60-583 Poznań

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

6

Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. J. Dąbrowskiego 75/15
60-523 Poznań

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki