Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Nabór pracowników » OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budowy, remontów i utrzymania dróg

Trzcianka, 25 lipca 2016r.
INFORMACJA 
O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO 
DS. BUDOWY, REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG
W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKIInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko ds. budowy, remontów i utrzymania dróg w Urzędzie Miejskim Trzcianki została wybrana Pani Daria Mazurkiewicz, zamieszkała w Brzeźnie.

Uzasadnienie:
Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskała wysoką ocenę. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie oraz znajomość zagadnień występujących na wyżej określonym stanowisku dają gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań.

        BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Czarnecki
 
 

 
 Trzcianka, 7 lipca 2016r.
INFORMACJA O WYZNACZENIU TERMINU 
KOLEJNEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO 
DS. BUDOWY, REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG
W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKIBurmistrz Trzcianki informuje, że 13 lipca 2016r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim Trzcianki odbędzie się drugi etap naboru na stanowisko ds. budowy, remontów i utrzymania dróg. 
Kolejnym etapem naboru będzie ocena merytoryczna kandydatów, tj. test z wiedzy specjalistycznej, część praktyczna, a także rozmowa kwalifikacyjna.


        BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Czarnecki
 
 

Ogłoszenie z dnia 17 czerwca 2016 r. 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  
na wolne stanowisko urzędnicze
 
ds. budowy, remontów i utrzymania dróg