Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Urząd Miejski Trzcianki » Telefony i adresy

Telefony i adresy

Telefony i adresy
URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka
tel. 0048 67 352 73 11, 352 73 12
fax: 0048 67 216 37 50
ratusz@trzcianka.pl
http://www.trzcianka.pl/

  Burmistrz Trzcianki - Krzysztof Czarnecki
tel. 67 352 73 35
burmistrz@trzcianka.pl

   I Zastępca Burmistrza Trzcianki - Grażyna Zozula
tel. 67 352 73 83
z-caburmistrza@trzcianka.pl

  Sekretarz Gminy – Grażyna Kasperczak
tel. 67 352 73 40;
sekretarz@trzcianka.pl


Skarbnik Gminy – Joanna Zieńko
tel. 67 352 73 31;
skarbnik@trzcianka.pl

Zastępca Skarbnika Gminy - Izabela Zawalniak
 tel. 67 352 72 84
izawalniak@trzcianka.pl

Radca Prawny – Danuta Ciesielska
tel. 67 352 73 44

Przewodniczący Rady Miejskiej – Edward Joachimiak
 tel. 67 352 73 15;
rada1@trzcianka.pl
rada2@trzcianka.pl REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu – Alina Matkowska
tel. 67 352 73 48
e-mail: administracja@trzcianka.pl
 
Aldona Kaszkowiak – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 41
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 104
Zadania: sprawy organizacyjne, zarządzenia
 
Bożena Kołodeńska – Zozula – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 39
E-mail: kadry@trzcianka.pl  
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: sprawy kadrowe
 
Małgorzata Rybarkiewicz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 06
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: szkolenia, wydatki administracyjne
 
Joanna Noji – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 35
Fax: + 48 67 216 37 50
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 101
Zadania: obsługa sekretariatu
 
Małgorzata Wojtaszyn – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 17
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: sprawy bhp, obrona cywilna, OSP
 
Grażyna Szczepaniak – Inspektor
Michał Bednarek - Referent
Telefon: + 48 67 352 73 25
E-mail: edg@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: działalność gospodarcza
 
Tomasz Felcyn - Główny Specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 63
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 112
Zadania: obsługa informatyczna urzędu
 
Małgorzata Konieczna – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 24
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste
 
Elwira Łaszkiewicz – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 26
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste
 
Iwona Pora – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 56
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste
 


REFERAT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

KierownikIwona Moraczyńska-Lilleeng
tel. 67 352 73 18
e-mail: promocja@trzcianka.pl

Anna Stańczyk – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 50
E-mail: sport@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: kultura fizyczna i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór obiektów sportowych

Ewa Sarna – Specjalista 
Dawid Czyż - Referent
Telefon: + 48 67 352 73 64
E-mail: promocja2@trzcianka.pl  
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: współpraca z mediami i wydawnictwami, prowadzenie stron internetowych, współorganizowanie imprez, prowadzenie rejestrów jednostek kultury

Jarosław Feciuch - Pomoc Administracyjna
Telefon: +48 668 880 850
 E-mail: silownia@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka, pokój 006
Zadania: koordynacja zadań związanych z bazą sportową nad jeziorem Sarcz

Marian Lembicz - Pracownik gospodarczy

Urszula Piwnicka - Pracownik gospodarczy 

Kamila Ciepluch - Pracownik gospodarczy 

 REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

  Kierownik Referatu - Witold Putyrski
tel. 67 352 73 33
inwestycje@trzcianka.pl

Roman Zozula – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 29
E-mail: rzozula@trzcianka.pl  
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 116
Zadania: koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych, zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
Przemysław Siejak – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 28
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 115
Zadania: prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych
 
Jakub Świątnicki – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 65
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 115
Zadania: zamówienia publiczne
 
Monika Małecka – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 30
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 117
Zadania: planowanie przestrzenne
 
Anna Kaczmarzewska – Specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 67
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 117
Zadania: planowanie przestrzenne
 
Sylwia Kęcińska – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 34
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 117
Zadania: architektura miejska
 
Agnieszka Ślusarczyk – Samodzielny Referent
Telefon: + 48 67 352 73 27
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: gospodarka nieruchomościami
 
Katarzyna Błaś – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 66
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 117
Zadania: gospodarka nieruchomościami
 
Ewa Włodek – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 21
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 117
Zadania: ewidencja mienia komunalnego  


REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU WSI
 Kierownik – Agnieszka Ciemachowska
tel. 67 352 73 46
e-mail: rolnictwo@trzcianka.pl
 
Ewelina Pamuła – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 43
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: sprawy sołectw
 
Aleksandra Majchrzak – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 57
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: utrzymanie zieleni, wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew
 
Anna Kasperek – Specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 62
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: gospodarka odpadami
 
Martyna Żylińska – Samodzielny Referent
Telefon: + 48 67 352 73 05
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: gospodarka odpadami
 
Jacek Kowalski – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 45
Adres ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: ochrona środowiska, sprawy dotyczące zwierząt bezdomnych, prowadzenie spraw cmentarza komunalnego
 
Anna Urban – Starszy Specjalista
Telefon: + 48 539 987 599
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania: pobór i windykacja należności w zakresie gospodarki odpadami 


REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
Grażyna Kołotusza – Kierownik Referatu
Telefon:  + 48 67 352 72 83
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 011
Zadania: -
 
Justyna Lachowicz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 69
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 015
Zadania: świadczenia rodzinne

Magdalena Czechowicz - Specjalista
Telefon: + 48 67 352 72 80
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 015
Zadania: świadczenia rodzinne
 
Ewa Maćkowiak – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 70
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 014
Zadania: fundusz alimentacyjny
 
Jolanta Wesołowska – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 72 82
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 014
Zadania: dodatki mieszkaniowe
 


REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
  
 
Teresa Karasińska – Główny Księgowy
Telefon:  + 48 67 352 73 19
E-mail: ksiegowa@trzcianka.pl Odnośnik otworzy się w nowym oknie
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 203
Zadania: -
 
Magdalena Ratajczak – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 47
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: naliczanie wynagrodzeń, opłata adiacencka, opłata skarbowa, umów zlecenia i o dzieło, deklaracja podatku VAT
 
Renata Szkoda – Starszy Specjalista 
Telefon: + 48 67 352 73 53
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
 
Grażyna Przydatek – Straszy Specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 55
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: ewidencja księgowa urzędu, ewidencja środków trwałych
 
Wojciech Jaworek – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 54
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
 
Bożena Kroszel – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 84
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
 
Monika Macudzińska– Starszy Specjalista 
Telefon: + 48 67 352 73 08
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
 
Anna Chmura – Samodzielny Referent
Marta Matus - Referent
Telefon: + 48 67 352 73 61
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
 
Irena Guźmińska – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 22
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 012
Zadania: obsługa kasy 
 
Grażyna Ślizankiewicz – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 23
E-mail: podatki@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)
 
Arleta Wykurz – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 58
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)
 
Maria Hrynkiewicz – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 20
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne), opłata od posiadania psów, dochody z mienia komunalnego gminy
 
Marta Łastowska – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 59
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, raty, oroczenia) osób fizycznych i prawnych, zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
 
Agata Purgal – Specjalista 
Telefon: + 48 67 352 73 60
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby prawne), księgowość dot. mandatów, opłata targowa
 
Anna Grabarz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 09
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 110
Zadania: plany finansowe oświaty i jednostek kultury
 
Bogusława Noji – Kasjer
Telefon: -
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania: obsługa kasa w zakresie gospodarki odpadami   


 
REFERAT BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
 Kierownik Marian Patalas
ul. Żeromskiego 15
tel. 67 352 73 71
e-mail: b.komunalne@trzcianka.pl
 
 Krystyna Ziomek – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 72
E-mail: -
Adres: ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 14
Zadania: gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi
 
Bolesław Mierzwa – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 79
E-mail: -
Adres: ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 14
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych i placów zabaw
 
Danuta Wojtków – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 73
E-mail: -
Adres: ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 18
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych
 
Agnieszka Kina – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 74
E-mail: -
Adres: ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 18
Zadania: administrowanie budynkami komunalnymi
 
Katarzyna Sycz –Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 37
E-mail: -
Adres: ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 19
Zadania: gospodarka rozliczeniowo – finansowa Referatu
 
Bogumiła Zahorska – Pomoc administracyjna
Telefon: + 48 67 344 10 95
E-mail: -
Adres: ul. Żeromskiego 15, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 14
Zadania: naliczanie i pobieranie opłaty targowej


STRAŻ MIEJSKA
 
Mariusz Rozpłoch – Komendant SM
Telefon:  + 48 67 352 73 51
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: organizowanie pracy Straży w sposób pozwalający na realizowanie ustawowych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
Ryszard Macygin – Starszy Inspektor SM
Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza
 
Zbigniew Lachowicz – Starszy Inspektor SM
Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: -
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza
 


 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Renata Rzeszotek 
tel. 67 352 73 16
Z-ca kierownika - Renata Banasiak
tel 67 352 73 68


 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 
Maria Januszeska - Inspektor
tel. 67 352 73 04 
Krystyna Kuncewicz - Specjalista 
tel. 67 352 73 78 
Kinga Szwedek - Pomoc Administracyjna
tel. 67 352 73 78 
 


 
STANOWISKA SAMODZIELNE
 
Małgorzata Wańkiewicz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 75
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 105
Zadania: koordynowanie i nadzorowanie działalności placówek oświatowych 
 
Hanna Kubiś – Główny Specjalista
Telefon:  + 48 67 352 73 32
    Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania: kontrola zadań wykonywanych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (21/09/2011 14:04:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (21/09/2011 14:05:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (13/06/2016 07:53:47)