Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.49.2015.JK - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka

Trzcianka, 8 marca 2016 r.

ROL.6220.49.2015.JKOBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

wydanej w dniu 8 marca 2016 r. decyzji Burmistrza Trzcianki znak: ROL.6220.49.2015.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Pan Janusz Murawski zam. Toruń.