Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Gminne Przedszkole w Siedlisku » Gminne Przedszkole w Siedlisku

Gminne Przedszkole w Siedlisku

GMINNE PRZEDSZKOLE W SIEDLISKU

Nazwa Przedszkola

Gminne Przedszkole w Siedlisku

Przedmiot działalności

Edukacja dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Adres

Siedlisko 3

tel.: 67 216714

www.przedszkolesiedlisko.przedszkolowo.pl 

Organ prowadzący przedszkole

Gmina Trzcianka

Sposób obsługi finansowej

Jednostka budżetowa

Struktura własnościowa

Mienie komunalne

Prowadzone rejestry i ewidencje

Dzienniki zajęć pracy dydaktyczno-wychowawczej, karty zgłoszeń dzieci do przedszkola, roczne karty ewidencji pracy, akta osobowe.

Przedszkole posiada archiwum zakładowe. Dane zawarte  w rejestrach , ewidencjach

i zakładowym archiwum udostępniane są osobom zainteresowanym na ich pisemną prośbę , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Delegatura w Pile

Dyrektor

Maria Kościelnik

Przewodniczący Rady Rodziców

Monika Czerniecka

Liczba oddziałów

4 (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Runowie i Nowej Wsi)

Liczba wychowanków

63

Liczba nauczycieli

9

Pracownicy administracyjno-obsługowi

6

Godziny otwarcia

6.30 - 15.30

Rekrutacja do przedszkola

08 luty - 08  marzec

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek   9.00 -14.00

Czwartek        9.00- 15.30

 

  Gminne Przedszkole w Siedlisku jest przedszkolem wiejskim. Wieś położona jest na trasie Trzcianka-Krzyż,liczy 983 mieszkańców ( stan na 31.01.2016r.).Gminne Przedszkole w Siedlisku jest przedszkolem 4-oddziałowym z czego dwa oddziały znajdują się w Siedlisku, oddział trzeci i czwarty są oddziałami zamiejscowymi znajdującymi się w miejscowości Runowo i Nowej Wsi. Przedszkole znajduje się w budynku parterowym jest dobrze zlokalizowane, w centrum wsi. Dzieci mają do dyspozycji duże, przestronne sale, w której znajdują się kolorowe meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki zainteresowań, zabawki, gry oraz pomoce do zajęć dydaktycznych.Duży ogród przedszkolny jest znakomitym miejscem na aktywny wypoczynek maluchów. Przedszkole organizuje wiele uroczystości, dla rodziców i środowiska.Obiekt przedszkola znajduje się przez całą dobę pod ochroną wyspecjalizowanej firmy(SECURITY JOKER). W oddziale przedszkolnym w Runowie znajdują się trzy sale dydaktyczne, w jednej z sal odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci. Oddział posiada również plac zabaw wyposażony w nowy, bezpieczny sprzęt. Oddział w Nowej Wsi posiada dwie przestronne sale zajęć dobrze wyposażone w meble, zabawki oraz ciekawe kąciki tematyczne. Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie, podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Przygotowujemy je do przezywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkom. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do nauki w szkole podstawowej. W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adoptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. 

Dokumenty:

Statut Gminnego Przedszkola w Siedlisku.

Regulamin rekrutacji.

Raport z ewaluacji problemowej kwiecień 2015 r.

Oświadczenia majątkowe:

Za rok 2014

Za rok 2013

Za rok 2012

Za rok 2011

Za rok 2010

Za rok 2009

Za rok 2008

Za rok 2007

 


 


Dokumenty do pobrania
Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły : 1   2   3   4

Archiwum
Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły : 1   2   3   4
Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły : 1   2   3   4
Pozostałe oświadczenia i informacje : 1  2