Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » INFORMACJE » INFORMACJA w sprawie przeglądu grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono żadnych zastrzeżeń i za które nie wniesiono opłaty

Trzcianka, dnia 23 października 2015 r.

Informacja

Informuję, że działając na podstawie §23 Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzcianka komisja, powołana Zarządzeniem Nr 137/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r., dokonała w miesiącach sierpniu, wrześniu i październiku 2015 r. przeglądu grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono żadnych zastrzeżeń i za które nie wniesiono opłaty.

Prawo do grobu określone jest w § 38 ww. Regulaminu, który brzmi:

ust.1. Po upływie lat 20-tu ponowne użycie grobu do pochowania lub jego likwidacja nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenia przeciw temu i uiści opłatę tak jak za pochowanie. Zastrzeżenie to ma skutek ma dalszych 20 lat i może być odnowione.

ust.3. Nie wniesienie zastrzeżeń wraz z opłatą, przeciwko użyciu grobu do ponownego chowania lub jego likwidacji, powoduje wygaśnięcie prawa do grobu. Miejscem po zlikwidowanym grobie dysponuje Administrator.

ust.4. Wnoszenie zastrzeżeń i opłat na kolejne okresy spoczywa na krewnych zmarłego.

ust.5. Wygasłe prawo do grobu można przywrócić w dowolnym terminie wnosząc zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, o ile grób nie został użyty do ponownego pochówku lub zlikwidowany.

Fizyczna likwidacja nie opłaconego grobu może nastąpić nie wcześniej jak po upływie 3 miesięcy po umieszczeniu informacji o dokonanym przeglądzie grobów w prasie regionalnej, na tablicy ogłoszeniowej na cmentarzu komunalnym w Trzciance przy ul. Wspólnej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki.

W załączeniu wykaz grobów kwalifikowanych do likwidacji wraz z oznaczeniem ich położenia na cmentarzu komunalnym w Trzciance przy ul. Wspólnej.

Zaległe opłaty należy uiścić u Administratora – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych   Budowlanych „Kombud” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka, od poniedziałku do piątku w godz. 7°° do 15°°, tel. 67 216 26 84,   mail: x-wuko@wp.pl