Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia Radnych » Oświadczenia Radnych VI kadencji

Oświadczenia Radnych VI kadencji

Oświadczenie majątkowe Radnych
Rady Miejskiej Trzcianki VI kadencji

Na podstawie art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1375); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Oświadczenia radnych przechowywane są przez okres 6 lat od daty ich złożenia.