Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - inne

Przetargi - inne

OGŁOSZENIE O TRZECIM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 5 SZTUK DRZEW „NA PNIU” W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKO, gm. TRZCIANKA
     Trzcianka, 2016-02-02
OGŁOSZENIE
O TRZECIM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ  5 SZTUK DRZEW  „NA PNIU” W MIEJSCOWOŚCI  SIEDLISKO, 
gm. TRZCIANKA

Na podstawie art. 70´ Kodeksu cywilnego i Zarządzenia NR 110/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminy Trzcianka, Burmistrz Trzcianki ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 5 sztuk drzew nieściętych, stojących „na pniu”, gatunku brzoza, które rosną na działce o numerze ewidencyjnym 585, w obrębie miejscowości  Siedlisko, gm. Trzcianka.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/02/2016 15:02:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/02/2016 15:02:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/02/2016 15:02:42)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola w ilości 2,0m³
     Trzcianka, 2016-04-11
OGŁOSZENIE
O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ  2,0m³ DREWNA 

Na podstawie art. 70´ Kodeksu cywilnego i Zarządzenia NR 110/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminy Trzcianka, Burmistrz Trzcianki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola w ilości 2,0m³
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/04/2016 14:19:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/04/2016 14:19:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/04/2016 14:19:52)
OGŁOSZENIE O TRZECIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 2,0m³ DREWNA
     Trzcianka, 2016-04-18
OGŁOSZENIE
O TRZECIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ  2,0m³ DREWNA 

Na podstawie art. 70´ Kodeksu cywilnego i Zarządzenia NR 110/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminy Trzcianka, Burmistrz Trzcianki ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola w ilości 2,0m³
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/04/2016 11:35:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/04/2016 11:35:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (18/04/2016 11:35:48)
OGŁOSZENIE - drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 16 sztuk drzew nieściętych, stojących „na pniu”, gatunku topola i wierzba, które rosną na działkach o numerach ewidencyjnych 2152 i 2160, w obrębie miejscowości Trzcianka
 Trzcianka, 2016-07-19
OGŁOSZENIE
O DRUGIM  PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ  16 SZTUK DRZEW  „NA PNIU”  W MIEJSCOWOŚCI  TRZCIANKA

Na podstawie art. 70´ Kodeksu cywilnego i Zarządzenia NR 110/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminy Trzcianka, Burmistrz Trzcianki ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 16 sztuk drzew nieściętych, stojących „na pniu”, gatunku topola i wierzba, które rosną na działkach o numerach ewidencyjnych 2152 i 2160, w obrębie miejscowości Trzcianka.
 
 
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/07/2016 15:03:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/07/2016 15:03:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/07/2016 15:03:03)
OGŁOSZENIE o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż mebli używanych
Trzcianka, 2016-07-28


OGŁOSZENIE
O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ MEBLI UŻYWANYCH

Na podstawie zarządzenia Nr 27/16 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia  27 lipca 2016r. r w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży mebli używanych
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/07/2016 07:36:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (29/07/2016 07:37:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (01/08/2016 09:57:39)
OGŁOSZENIE O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ MEBLI UŻYWANYCH
OGŁOSZENIE
O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ MEBLI UŻYWANYCH

Na podstawie zarządzenia Nr 27/16 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia  27 lipca 2016r. r w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży mebli używanych

Burmistrz Trzcianki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mebli używanych, będących własnością gminy Trzcianka, tj.:

1) komody o wymiarach szer. 235 cm,   wys. 96cm,  gł. 55cm,
2) komody o wymiarach szer. 250 cm,   wys.110cm, gł. 63cm,
3) komody o wymiarach szer. 130 cm,    wys. 65 cm, gł. 51 cm.

I. Dane Sprzedającego:
Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, NIP 763 20 94 861, tel. 67 352 73  48/ 67 352 73 39

II. Opis przedmiotu przetargu, ogólne postanowienia :

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż mebli używanych. Wygrywający przetarg (Nabywca) zobowiązany jest do zakupu mebla/ mebli, wskazanych przez Sprzedającego oraz odbioru z Urzędu Miejskiego Trzcianki na własny koszt.
2. Ustny przetarg nieograniczony wygrywa ten uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę za meble, będące przedmiotem przetargu.
3. Cena wywoławcza wynosi:
1) komoda  -1.100.00 zł. brutto,
2) komoda - 2.400,00 zł. brutto,
3) komoda -    700,00 zł. brutto,
Kwota postąpienia wynosi co najmniej 50,00zł. brutto od każdego mebla. 
4. Nabywca, którym staje się Wygrywający przetarg, zobowiązany jest do podpisania umowy ze Sprzedającym, która będzie regulowała termin i sposób zapłaty za mebel/meble.

III. Warunek uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikiem przetargu staje się każdy, kto wpisze się, do godziny  11.00 w dniu przetargu, na listę uczestników przetargu w pokoju nr 108(I piętro) w Urzędzie Miejskim Trzcianki i uczestniczy w licytacji. 
 
IV. Sposób przeprowadzenia ustnego przetargu
1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i podaje informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz nazwiska osób dopuszczonych do przetargu. 
2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż minimalne postąpienie ustalone w części II pkt 3.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 

V. Termin przetargu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mebli używanych odbędzie się  9 września 2016r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w sali sesyjnej  o godz. 11:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem  przyczyny.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/08/2016 15:26:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/08/2016 10:08:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/08/2016 10:08:12)
OGŁOSZENIE o konkursie ofert na sprzedaż mebli używanych

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

NA SPRZEDAŻ MEBLI UŻYWANYCH

 

Na podstawie zarządzenia Nr 31/16 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki 
z dnia 16 września 2016r. r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Trzcianki „Instrukcji w sprawie form i zasad likwidacji składników majątku ruchomego”

 

Burmistrz Trzcianki zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na sprzedaż mebli używanych, będących własnością gminy Trzcianka, tj.:

 

 1. komody o wymiarach szer. 235 cm, wys. 96cm, gł. 55cm,

 2. komody o wymiarach szer. 250 cm, wys.110cm, gł. 63cm,

 3. komody o wymiarach szer. 130 cm, wys. 65 cm, gł. 51 cm.

 

I. Dane Sprzedającego:

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, NIP 763 20 94 861, tel. 67 352 73 48/ 67 352 73 39

 

II. Opis przedmiotu konkursu, ogólne postanowienia :

 

1. Przedmiotem konkursu jest sprzedaż mebli używanych.

2. Konkurs wygrywa ten oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za mebel/meble, będące przedmiotem konkursu.

3. Cena wywoławcza wynosi:

1) komoda - 550.00 zł. brutto,

2) komoda – 1.200,00 zł. brutto,

3) komoda - 350,00 zł. brutto,

4. Oferent, którym staje się Wygrywający konkurs, zobowiązany jest do zakupu mebli/mebla i odbioru z Urzędu Miejskiego Trzcianki na własny koszt.

5. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny komisja przeprowadza rokowania.

 

III. Warunek uczestnictwa w konkursie

Oferentem staje się każdy, kto złoży ofertę kupna w Urzędzie Miejskim Trzcianki, do dnia 10 października 2016r. ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki) do godziny 11.00 w pokoju nr 108 (I piętro) .Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na sprzedaż mebli używanych”.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/10/2016 12:49:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/10/2016 12:49:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/10/2016 12:49:27)