Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Karty informacyjne » 2016

 Numer karty  Nazwa dokumentu  Data dokumentu  Rodzaj dokumentu Temat dokumentu  Obszar, którego dokument dotyczy 
 1  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 280/1, 280/2 i 280/3 obręb Łomnica 11.01.2016  Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na inny podmiot  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka
 2  Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1 MW na działce nr ewidencyjny 2193/2 obręb Trzcianka 13.01.2016  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 3  Rozbudowa istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance, na działkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33 obręb Trzcianka 18.02.2016   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka  
 4 Budowa instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka   24.02.2016   Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka  
 5 Budowa instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka    24.02.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 6  Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu lasu na teren cmentarza komunalnego realizowanego na działce o nr ew. 7334/12 położonej w obrębie geodezyjnym Trzcianka  13.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 7  Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu lasu na teren cmentarza komunalnego realizowanego na działce o nr ew. 7334/12 położonej w obrębie geodezyjnym Trzcianka 6.07.2016  Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 8  Budowa konstrukcji wsporczej wraz z silosami XX i XXI oraz dodatkowego pomostu przy wiacie stalowej suszarni kruszywa na działce nr ewidencyjny 5 obrąb Wrząca, na terenie Zakładu Produkcyjnego Wrzaca, a należącego do firmy HENKEL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41    6.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 9 Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu lasu na teren cmentarza komunalnego realizowanego na działce nr ewidencyjny 7334/12, położonej w obrębie geodezyjnym Trzcianka    14.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 10 Budowa elektrowni fotowoltaicznej  (słonecznej) o mocy 1 MW na działce nr ewidencyjny 2193/2 obręb Trzcianka   28.07.2016  Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 11 Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Śluza 13 - Walkowice   11.08.2016  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne    Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka 
 12

 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1 MW na działce nr ewidencyjny 2193/2 obręb Trzcianka  

 

30.08.2016  Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na inny podmiot  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka  
 13  Rozbudowa fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego  15.09.2016  Decyzja odmawiająca wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  Inne Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gmina Trzcianka