Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Archiwum » Przetargi - nieruchomości

Przetargi - nieruchomości

OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 03.01.2012 r.

 Trzcianka, 03.01.2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/01/2012 10:15:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (16/04/2013 10:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (16/04/2013 10:23:39)
OGŁOSZENIE - II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzcianka - Biała, 24.10.2012

Trzcianka, 24.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Trzcianki
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (24/10/2012 13:33:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (24/10/2012 13:33:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (06/11/2013 15:00:09)
OGŁOSZENIE - rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej, położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1

BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza
rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości zabudowanej, położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1

1. Położenie nieruchomości – Trzcianka, ul. Za Jeziorem 1
Numer działki 124/10

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ 19 marca 2014R.  o godz. 12.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO  TRZCIANKI – UL. SIKORSKIEGO 7- sala sesyjna I piętro.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/01/2014 14:11:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/03/2014 08:08:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/03/2014 08:18:30)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Trzcianka
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 782 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/08/2015 13:43:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (27/08/2015 13:43:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:18:29)
Przetarg ustny nieograniczony - Sprzedaż działek mieszkaniowo-rekreacyjnych w Struduniu
BURMISTRZ   TRZCIANKI
ul.  Sikorskiego 7

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1/ Działki oznaczonej  numerem ewidencyjnym 225/77 o powierzchni  555 m2  położonej w Straduniu, przeznaczonej  pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną.
    Cena wywoławcza działki wynosi  -  21.060,00 zł
 
2/ Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/78 o powierzchni 528 m2, położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo -rekreacyjną.
       Cena wywoławcza działki wynosi – 20.040,00 zł

3/ Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/55 o powierzchni 1130 m2 położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- rekreacyjną.
       Cena wywoławcza działki wynosi – 34.320,00 zł
   
4/ Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/56 o powierzchni 1492 m2, położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - rekreacyjną.
        Cena wywoławcza działki wynosi – 45.320,00 zł

5/Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/57 o powierzchni 1381 m2 położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną.
        Cena wywoławcza działki wznosi – 45.160,00 zł
 
Do ceny wynegocjowanej w drodze przetargu dolicza się 22 % podatku Vat.

 Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 16 października 2009 roku do godz. 13.00.

Przetarg odbędzie się w dniu  20 października 2009 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej tut. Urzędu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia  umowy w terminie 21 dni od daty przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (14/09/2009 15:36:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (14/09/2009 15:36:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:31:36)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,42m2 Nieruchomości ozn. nr ewiden. 2855 o powierzchni 0,2091 ha zabudowanej bud. mieszkalnym, budynkiem garażowym i budynkiem gospodarczym przy ul. Sikorskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul.Sikorskiego 7

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony1. Lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,42m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 46/13 na działce ozn. nr ewidencyjnym 2071 o powierzchni całkowitej 244m2 . Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 840/1000 części. Lokal mieszkalny zapisany jest w księdze wieczystej 9617 Sądu Rejonowego w Trzciance.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000zł

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 13 czerwca 2011r. w godz. 11.00 - 12.00

2. Nieruchomości ozn. nr ewiden. 2855 o powierzchni 0,2091 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojacym o powierzchni 118,80m2 , budynkiem garażowym o powierzchni 24,60m2 , budynkiem gospodarczym o powierzchni 35,30m2, położonej w Trzciance przy ul. Sikorskiego 68. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej 5206 Sądu Rejonowego w Trzciance. Teren na którym położona jest nieruchomość  wyposażona jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej (prąd, woda, kanalizacji, gaz)
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 250.000zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 13 czerwca 2011r. w godz. 12.15 - 13.00

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Gminy, ul. Sikorskiego 7 w terminie do dnia 22 czerwca 2011r. do godz. 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej, ul. Sikorskiego 7.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w terminie 21 dni od daty przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (16/05/2011 14:56:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (16/05/2011 14:56:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/04/2012 10:34:47)
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Stobno, 29.10.2012

Trzcianka, 29.10.2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w związku z zarządzeniem Nr 60/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/10/2012 14:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/10/2012 14:27:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:40:28)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Lp

Obręb

Ark. mapy


Działka numer

Klasa gruntu

Powierzchnia

Księga wieczysta

Wartość nieruch.

Przeznaczenie nieruchomości

Forma zbycia nieruchomości

1

Trzcianka

ul. Piotra Skargi

5

129/9


Bi

0,1940ha

PO1T/00015223/4

150.540zł brutto

Brak planu;

studium: teren usług turystyki i sportu

Przetarg ustny nieograniczony

2

Trzcianka

ul. Sikorskiego 25/33

28

2127

B

0,1050ha

w części ułamkowej wynoszącej 7/1000części

PO1T/00008862/3

52.250zł

Lokal mieszkalny o powierzchni 27,80 m² składający sie z 1 pokoju,-15,70m², przedp.-2,20m², kuchni-6,90m² i łazienki-3m²

Przetarg ustny nieograniczony


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216A, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1: termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia obwieszczenia;

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

  2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 15 marca 2014r.


BURMISTRZ TRZCIANKI

(-) Krzysztof Czarnecki


Trzcianka, dnia 31 stycznia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (31/01/2014 16:54:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/02/2014 16:57:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/09/2014 12:32:44)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka

ROL.6840.17.2013.AC

                                                                                                                                       

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,

Burmistrz Trzcianki

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Trzcianka

 

 ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dawid Czyż (21/08/2014 09:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:25:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:25:53)
OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka w m. Biała i Biernatowo

 

OGŁOSZENIE
o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka w m. Biała i Biernatowo
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/08/2015 10:45:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/08/2015 10:45:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:18:40)
Przetarg ustny nieograniczony - Sprzedaż Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/1 o powierzchni 1500 m2 położonej w Niekursku
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Działki oznaczonej  numerem ewidencyjnym 137/1 o powierzchni 1500 m2  położonej w Niekursku.
Istnieje możliwość otrzymania decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza działki wynosi  -  27.260,00 zł

Do ceny wynegocjowanej w drodze przetargu dolicza się 22 % podatku Vat.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 16 października 2009 roku do godz. 1300.

Przetarg odbędzie się w dniu  20 października 2009 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej tut. Urzędu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia  umowy w terminie 21 dni od daty przetargu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (17/09/2009 15:12:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (17/09/2009 15:12:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:31:50)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem: lokalu użytkowego o powierzchni 224 m2 położonego w budynku, przy ul. Sikorskiego 55 w Trzciance
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem:

Lokalu użytkowego o powierzchni 224 m2 położonego w budynku,
przy ul. Sikorskiego 55 w Trzciance.

Przeznaczenie lokalu na cele: usługowe, handlowe lub biurowe.

Stawka wywoławcza za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi – 13,90 zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 23 % podatku VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca  2011r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (14/06/2011 15:06:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (14/06/2011 15:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/04/2012 10:35:22)
OGŁOSZENIE - I przetarg ograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/10/2012 14:54:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/10/2012 14:54:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:41:02)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka ( ROL.6845.5.5.2013.AC)
 ROL.6845.5.5.2013.AC


OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych

stanowiących własność Gminy Trzcianka

Lp.

Opis, położenie i oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego i zasady aktualizacji opłaty

Terminy wnoszenia opłat

Przeznaczenie i termin zagospodarowania nieruchomości

Minimalne postąpienie

Termin i miejsce przetargu

Kwota wadium i termin wniesienia

1

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 2, KW PO1T/00009849/3. Działka o numerze ewidencyjnym 54 o powierzchni 1,1300 ha, położona poza strefą zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych, położonych po wschodniej stronie wsi. Działka w części użytkowana rolniczo. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: RIVa-0,4500 ha, RIVb-0,1200 ha, RVI-0,1500 ha, RVI-0,4100 ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działki drogą gruntową.

 

163,20 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

32,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

2

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 136/1, 136/4, 137/2, 137/1 i 138/1 o powierzchni łącznej 3,1900 ha, położony w strefie zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych, położonych po wschodniej stronie wsi. Działki utrzymane w kulturze rolnej . Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 136/1- RVI-1,1300 ha, dz. 136/4-RVI-0,4600ha, dz. 137/2-RVI-0,5900ha, dz. 138/1 – RVI-0,8600 ha i dz. 137/1 – RVI-0,1500 ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działek drogą gruntową.

292,21 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.05 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

58,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

3

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 207/1, 207/4 i 207/5 o powierzchni łącznej 1,2534 ha, położony w strefie zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych, położonych po zachodniej stronie wsi. Działki utrzymane w kulturze rolnej . Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 207/1 RV-0,2800 ha, RVI-0,6500 ha; dz. 207/4- RV-0,1900 ha, RVI-0,0200 ha; dz. 207/5- RVI-0,1134 ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działek drogą gruntową przez działkę 207/5.

 

 

 

133,28 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.10 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

26,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

4

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 91/5, 85/1 o powierzchni łącznej 1,5600 ha, położony w pobliżu strefy zabudowy wsi Niekursko, przy boisku sportowym. Działki od dłuższego czasu nie uprawiane. Działka 85/1 porośnięta samosiewami sosny. Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 91/5- RVI-0,6000 ha, dz. 85/1-PsVI-0,2100ha i RVI-0,7500ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działek drogą gruntową.

 

 

142,90 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.15 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

28,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

5

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 150/4 (część) i 150/5 (część) o powierzchni łącznej 0,5200 ha, położony blisko strefy zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych i lasów. Działki od dłuższego czasu nieużytkowane rolniczo, porośnięte samosiewami drzew. Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz.150/4: RVI-0,3300 ha (grunt oznaczony jako ls -las, nie jest objęty dzierżawą), dz. 150/5:RVI-0,1900 ha (grunt oznaczony jako ls -las, nie jest objęty dzierżawą). Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działki drogą gruntową.

 

 

 

47,63 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.20 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

9,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

6

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 108/3, 204/2 i 205/3 o powierzchni łącznej 1,4147 ha, położony w sąsiedztwie strefy zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych. Dojazd do działek przez nieruchomość gminną 204/5. Działki utrzymane w kulturze rolnej . Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 108/3: RVI-0,4747ha; dz. 204/2: RVI-0,6100 ha; dz.205/3: RVI-0,3300ha. Ukształtowanie terenu płaskie.

 

 

 

129,59 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.25 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

25,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

7

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 97/9, 97/4, 96/2 o powierzchni łącznej 0,5783 ha, położony w pobliżu strefy zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych. Działki od dłuższego czasu nieużytkowane rolniczo. Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 96/2: RVI-0,3400ha, dz.97/4: RVI-0,1100ha; dz. 97/9: RVI-0,1283ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działek drogą gruntową.

 

 

 

 

52,97 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.30 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

10,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

8

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 150/7 i 150/8 o powierzchni łącznej 0,9000 ha, położony nieopodal strefy zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych i leśnych. Działki od dłuższego czasu nieużytkowane rolniczo. Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 150/7: PsV-0,0900ha, RVI-0,1600ha; dz. 150/8: PsVI-0,2100ha, PsV-0,1800ha, RVI-0,2500ha i W-0,0100ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działek drogą gruntową.

 

 

92,14 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.35 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

18,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

9

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Działka o numerze ewidencyjnym 92/2 o powierzchni 0,2200 ha, położona w pobliżu strefy zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych. Działka graniczy z boiskiem sportowym. Działka od dłuższego czasu nieużytkowana rolniczo. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: RVI-0,2200ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działki drogą gruntową.

 

 

 

 

 

 

20,15 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.40 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

4,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

10

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW PO1T/00009849/3. Działka o numerze ewidencyjnym 158 (część) o powierzchni 0,4800 ha, położona w pobliżu strefy zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych i leśnych. Działka od dłuższego czasu nieużytkowana rolniczo, w części stanowi grunt podmokły. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: PsVI-0,4800 ha (część działki oznaczona jako ls -las, nie jest przedmiotem dzierżawy). Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działki drogą gruntową.

 

 

 

 

43,97 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2021r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.45 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

8,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

11

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 3, KW 10933. Działka o numerze ewidencyjnym 219 o powierzchni 0,4600 ha, położona w strefie zabudowy wsi Niekursko, przy cmentarzu parafialnym. Działka od dłuższego czasu nieużytkowana. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: RVI-0,4600ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działki drogą gruntową.

 

 

 

 

 

 

42,14 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz.9.50 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

8,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

12

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 4, KW PO1T/00009849/3. Kompleks działek o numerach ewidencyjnych 281/3 (część) i 285 o powierzchni łącznej 3,0500 ha, położony poza strefą zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 281/3: RV-0,4800 ha, ŁIV-1,6700ha, ŁVI-0,2500 ha i W-0,0100ha (część działki oznaczona jako ls -las, nie jest przedmiotem dzierżawy); dz. 285: ŁIV-0,6400 ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działek drogą gruntową.

 

 

 

 

 

539,20 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 9.55 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

107,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

13

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 4, KW PO1T/00009849/3. Działka o numerze ewidencyjnym 254/1 o powierzchni 3,1300 ha, położona poza strefą zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: RV-0,6000ha, RVI-0,9700ha, RVI-1,0100 ha, PsV-0,5300 ha i W-0,0200ha. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działki drogą gruntową.

 

 

 

 

329,26 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

65,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

14

Wieś Niekursko, powiat czarnkowsko – trzcianecki, obręb 0007 Niekursko, arkusz mapy 4, KW PO1T/00009849/3. Działka o numerze ewidencyjnym 258/1 o powierzchni 0,5300 ha, położona poza strefą zabudowy wsi Niekursko, w kompleksie gruntów rolnych. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: RVI-0,2600 ha, RV-0,2700ha. Działka utrzymana w kulturze rolnej. Ukształtowanie terenu płaskie. Dostęp do działki drogą gruntową i leśną.

59,16 zł. Począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku podpisania umowy, wzrost czynszu o 3%.

 

Roczna stawka czynszu płatna w ratach kwartalnych. Termin wnoszenia opłaty: do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału za dany kwartał.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną produkcję rolniczą. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 15 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2023r.

10,00 zł

8 kwietnia 2014 r. godz. 10.05 sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

11,00 zł, płatne do 4 kwietnia 2014r.

Uwaga!

 

Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a Dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Trzcianka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.

 

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzeniu.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, lub na rachunek bankowy: Nr 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 w PEKAO SA O/Trzcianka (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1.  

Osoby zakwalifikowane uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza). Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości oraz dowód zapłaty wadium.

 

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

 

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 30 dni. Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych, m.in. należnego podatku, oraz składek na rzecz spółek wodnych, naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o wygranym przetargu – organizator przetargu odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do czynszu osiągniętego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki na okres 30 dni oraz udostępnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki www.trzcianka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl

 

Informacje dotyczące dzierżawy przedmiotowych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 67-352-73-46 (Agnieszka Ciemachowska, 67-352-73-43 (Ewelina Pamuła) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 2.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/03/2014 13:04:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/04/2014 10:40:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (08/04/2014 10:40:52)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 22.08.14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dawid Czyż (22/08/2014 11:41:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/10/2014 13:24:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/10/2014 13:25:04)
OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA,
WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 30 września 2015 r., od godz. 12:00
URZĄD MIEJSKI TRZCIANKA, SALA NR 16
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/08/2015 10:40:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/08/2015 10:40:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:18:52)
OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka w m. Przyłęki, Straduń, Teresin
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA,
WYZNACZONYM NA DZIEŃ 14 października 2015 r., od godz. 10.30
SALA NR 16  URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/09/2015 07:58:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/09/2015 08:02:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:19:04)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż domków letniskowych i ciągnika z przyczepą
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/03/2014 10:09:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/03/2014 10:09:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/09/2014 12:33:03)
Przetarg ustny nieograniczony - Sprzedaż działki przy ul. Kopernika (zabudowana) - działalność gospodarcza i produkcyjna

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 721/1 o powierzchni 0,1711 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 335,20 m2 , zapisanej w księdze wieczystej 16715 Sądu Rejonowego w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul. Kopernika.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem P - przeznaczony pod działalność gospodarczą i produkcyjną.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 354.830zł


Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2009 r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 70.000 zł należy wpłacić do dnia 22 października 2009r. na konto: Bank PEKAO S.A> I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (23/09/2009 14:52:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (23/09/2009 14:53:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:32:11)
OGŁOSZENIE - I przetarg ograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka 12.10.2012
Trzcianka, 12.10.2012 r.
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania
i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI


 

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/10/2012 13:59:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/10/2012 13:59:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:41:20)
OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na zbycie użytkowania wieczystego działki położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1

Burmistrz Trzcianki

ul. Sikorskiego 7

woj. wielkopolskie

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/10 o powierzchni 0,9991 ha, zabudowanej budynkiem noclegowym o powierzchni użytkowej 724,10m2, budynkiem stołówki o powierzchni użytkowej 263,70m2 oraz budynkiem kempingowym o powierzchni użytkowej 96m2, położonej  w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1, zapisanej w księdze wieczystej PO1T/00008514/9 Sądu Rejonowego w Trzciance. Działy II i III księgi wieczystej nie wykazują obciążeń a dział IV wykazuje hipotekę w wysokości 450,00zł na rzecz Głównego Komitetu Turystyki. Dla ww nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zalesiona jest lasem sosnowym i graniczy bezpośrednio z linią brzegową jeziora Sarcz.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -    540.000,00zł brutto

Wadium – 108.000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu   3 listopada  2014r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 30 października 2014 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dawid Czyż (27/08/2014 10:27:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:26:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:26:13)
Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki O wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki
O wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

Lokal użytkowy o powierzchni 32,01 m2 położony w Trzciance  przy ul. Chełmońskiego 2, na działce ozn. nr ewiden. 2114/1, zapisany KW PO1T /00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. 
Przeznaczenie lokalu na cele :  handlowe,  usługowe, biurowe oraz gastronomiczne.

Wysokość opłat za wynajem lokalu określa Zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2011r.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki na okres 21 dni tj. od dnia 11.03.2014r. do 31.03.2014r. oraz na stronie internetowej urzędu – WWW.bip.trzcianka.pl.


Trzcianka, dnia 11.03.2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/03/2014 13:06:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/04/2014 11:01:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/04/2014 11:01:38)
II przetarg ustny nieograniczony - Sprzedaż działek w Trzciance przy ul. Łomnickiej
BURMISTRZ TRZCIANKI

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3435 o powierzchni 0,1519 ha, położonej w Trzciance przy ul. Łomnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zapisanej w księdze wieczystej nr 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza  działki wynosi  -    83.545,00zł


2.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3445 o powierzchni 0,2030 ha, położonej w Trzciance przy ul. Łomnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zapisanej w księdze wieczystej nr 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza działki wynosi – 116.650,00złDo ceny wynegocjowanej w przetargu  w pkcie od 1 i 2  dolicza się 22 % podatku VAT


Przetarg odbędzie się  w dniu  30 października 2009r. o godz. 12.00  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia  26 października 2009r. do godz. 13.00 .

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (24/09/2009 11:04:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (24/09/2009 11:05:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:32:28)
OGŁOSZENIE I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka - Radolin

 Trzcianka, 08.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/10/2012 14:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/10/2012 14:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:41:43)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku użytkowego położonego w Trzciance przy ul. Za Jeziorem
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka 
OGŁASZA  I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Budynku użytkowego  o powierzchni 63,8m², położonego w Trzciance przy ul. Za Jeziorem,  działka nr 3178 o powierzchni  0,1031 ha.
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Trzcianki, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów niezagospodarowanych. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 0,1031ha oraz budynek użytkowy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Na nieruchomości znajdują się studnie oraz zbiornik  podziemny, przewidziane do zasypania i wyburzenia przez nabywcę nieruchomości. Nieruchomość posiada możliwość wyposażenia w instalację elektryczną, wodociągową.
Na obszarze, na którym położona jest nieruchomość,  nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium: teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz teren usług turystyki.
Nieruchomość zapisana jest księdze wieczystej PO1T/00013910/3 Sądu Rejonowego w Trzciance. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
          Cena wywoławcza wynosi – 45.000,00zł
          wadium – 9.000,00zł 

Przetarg odbędzie się dnia  7 października  2014 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.
Warunki:
Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia  3 października 2014 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/09/2014 08:36:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/10/2014 08:34:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (10/10/2014 08:34:51)
OGŁOSZENIE - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Trzciance, przy ul. Sikorskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
OGŁASZA
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (21/09/2015 14:29:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (21/09/2015 14:29:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:19:19)
OGŁOSZENIE – I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat i do 10 lat, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcianka

OGŁOSZENIE – I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat i do 10 lat, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcianka


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu


Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka


ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców posesji Żeromskiego 25, na dzierżawę na okres powyżej 3 lat i do 10 lat, na nieruchomość

1. Część działki o nr ewidencyjnym 1765 oznaczonej numerem porządkowym 1 położonej w Trzciance przy  ul. Żeromskiego 25, o powierzchni 68,60 m2 .

2. Część działki o nr ewidencyjnym 1765 oznaczonej numerem porządkowym 2 położonej w Trzciance przy  ul. Żeromskiego 25, o powierzchni 62,30 m2.


Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu pod ogródek wynosi 30,78zł. Wadium w wysokości 30,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2014r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2014r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi  się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wygranym przetargu – organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Czynsz będzie podlegał podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o 3%.
Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 1 miesiąca.
Informacje dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr Tel. 67 352-73-74 lub w Referacie Budynków Komunalnych UM T-ki z siedzibą przy ul. Żeromskiego 15, pokój nr 18

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/03/2014 13:44:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/04/2014 07:41:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/04/2014 07:41:39)
Przetarg ustny nieograniczony - Sprzedaż działek w Trzciance przy ul. Sobieskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3509 o powierzchni 0,1598 ha położonej w Trzciance przy ul. Sobieskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza działki wynosi  - 87.210,00zł

2. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3508 o powierzchni 0,1354 ha, położonej w Trzciance przy ul. Sobieskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza działki wynosi - 73.890,00zł

3. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3507 o powierzchni 0,1326 ha, położonej w Trzciance przy ul. Sobieskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

cena wywoławcza działki wynosi  -  72.370,00zł

4. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3506 o powierzchni 0,1524 ha, położonej w Trzciance przy ul. Sobieskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza działki wynosi 83.170,00zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu w pkcie 1-4 dolicza się 22 % podatku vat.

Przetarg odbędzie się 30 października 2009r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia 27 października 2009r. godz. 13.00
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (24/09/2009 11:04:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (24/09/2009 11:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:32:40)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzcianka, ul. Kopernika - 13.11.2012
Trzcianka, 13.11.2012 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzcianka oznaczonej numerami ewidencyjnymi 723/4, 724/6, 725/2, 726/4, 727/4, o łącznej powierzchni 0,1417 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1T/00014869/7 Sądu Rejonowego w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul. Kopernika.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/11/2012 12:11:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/11/2012 12:11:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:42:00)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/09/2014 08:51:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:26:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:26:32)
OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Burmistrz Trzcianki
ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości gruntowej
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (21/09/2015 14:33:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (21/09/2015 14:33:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:19:43)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/1 o powierzchni 1500 m2 położonej w Niekursku

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Działki oznaczonej  numerem ewidencyjnym 137/1 o powierzchni 1500 m2  położonej w Niekursku.

 

Istnieje możliwość otrzymania decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza działki wynosi  -  27.260,00 zł

Do ceny wynegocjowanej w drodze przetargu dolicza się 22 % podatku Vat.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 19 listopada 2009 roku do godz. 13.00.
Przetarg odbędzie się w dniu  23 listopada 2009 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia  umowy w terminie 21 dni od daty przetargu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (21/10/2009 14:02:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (21/10/2009 14:03:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:32:51)
OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka - 15.11.2012

BURMISTRZ TRZCIANKI
OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/11/2012 12:05:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (15/11/2012 12:05:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:43:08)
INFORMACJA o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych
 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ROL.6845.5.5.2013.AC


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 14 marca 2014r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 

Lp.

Numer KW

Obręb, nr działki

Powierzchnia opis

Liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko dzierżawcy

1

PO1T/00009853/4

0001 Biała arkusz mapy 6, dz. nr 802

0,5000ha, w tym: RV-0,290ha, RIVb-0,2100 ha.

10/0

79,19 zł

90,00 zł

Tadeusz Drab

2

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 6, nr dz. 866/2

18,9100 ha, w tym: RIVb-7,7200 ha, RIVa-1,2600 ha, RV-9,7900 ha i N-0,1400 ha.

9/0

3 044,18 zł

3 730,00 zł

Józef Kłakowicz

3

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 6, nr dz. 725/2


0,6100 ha, w tym: RIVa-0,6100 ha.

9/0

119,75 zł

450,00 zł

Waldemar Garbacz

4

PO1T/00009853/4

0001Biała,

arkusz mapy 1, dz. nr 33


0,5000 ha, w tym: ŁV-0,1300ha, RV-0,3700 ha.

4/0

65,44 zł

260,00 zł

Mieczysław Grzybowski

5

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 5, dz. 520/1

0,5800 ha

w tym: ŁIII-0,5800 ha.

9/0

151,82 zł

310,00 zł

Artur Powchowicz

6

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 6, dz. nr 692/3

0,5000 ha, w tym: RV-0,1800 ha, RIVb-0,3200 ha.

9/0

86,38 zł

160,00 zł

Damian Dańczak

7

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 7, dz. nr 1035

0,2300 ha, w tym: RIVb-0,2300 ha.

9/0

45,15 zł

60,00 zł

Agnieszka Nieruszewska

8

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 7, dz. 1077/2

0,5100 ha, w tym :RV-0,5100 ha.

10/0

66,75 zł

510,00 zł

Marian Gawroński

9

PO1T/00009853/4

0001 Biała,

arkusz mapy 6, dz. nr 711/7.

0,1900 ha, w tym: RIVa-0,1900 ha.

8/0

37,30 zł

50,00 zł

Magdalena Kurowska

10

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 5, dz. nr 520/3

0,6700 ha, w tym: ŁIII -0,3800 ha, N-0,1700 ha, Lz-0,1200 ha.

7/0

99,47 zł

110,00 zł

Artur Powchowicz


11

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 6, dz nr 772

0,8400 ha, w tym: RV-0,1800ha i RIVa-0,6600 ha.

12/0

153,12 zł

1 200,00 zł

Lidia Bus

12

PO1T/00009853/4

0001 Biała, arkusz mapy 6, dz. nr 643 (część)

0,5300 ha, w tym: ŁV-0,5300 ha.

4/0

69,37 zł

-

Przetarg nierozstrzygnięty

13

PO1T/00009929/8

0011 Radolin, arkusz mapy 1, dz. nr 159/2

0,1200 ha, w tym: RIVb-0,1200 ha

4/0

23,56 zł

35,00 zł

Artur Powchowicz

14

PO1T/00009929/8

0011 Radolin, arkusz mapy 1, dz. nr 267/1

0,0800ha, w tym PsVI-0,0800 ha

2/0

7,33 zł

20,00 zł

Damian Dańczak

15

PO1T/00009929/8

0011 Radolin, arkusz mapy 1, dz. nr 252/2 (część)

1,1100 ha, w tym: W-0,0400 ha, RIVb-0,3000 ha

6/0

58,89 zł

70,00 zł

Jarosław Kwiatkowski

16

PO1T/00009929/8

0011 Radolin, arkusz mapy 2, dz. nr 551/2

0,6000 ha, w tym: ŁV-0,0700 ha, ŁIV-0,5300 ha.

5/0

113,20 zł

200,00 zł

Henryk Nowak

17

PO1T/00009929/8

0011 Radolin, arkusz mapy 2, dz. nr 563/1

2,7300 ha, w tym: ŁIV-2,5300 ha i ŁV-0,2000 ha.

8/0

522,84 zł

1 500,00 zł

Henryk Nowak

18

KW 12313

0011 Radolin, arkusz mapy 3, dz. nr 393

1,1100 ha, w tym: ŁIV-1,1100 ha

6/0

217,90 zł

230,00 zł

Artur Powchowicz

19

KW 12313

0011 Radolin, arkusz mapy 3, dz. nr 176/3

0,6000ha, w tym: RIVa-0,3100ha, RIVb-0,2900 ha

7/0

117,79 zł

210,00 zł

Artur Powchowicz

20

PO1T/00009929/8

0011 Radolin, arkusz mapy 3, dz. nr 30, 31/3

2,4700 ha, w tym: RIVa-1,9100 ha, RIIIb-0,5600 ha

14/0

521,54 zł

2 500,00 zł

Ferdynand Sawczyn

21

PO1T/00009929/8

0011 Radolin, arkusz mapy 3, dz. nr 129/6, 134/3, 134/4, 135

1,7200 ha, w tym: PsVI-0,1100 ha, RV-0,3600ha, RIVb-0,5800ha, N-0,6700 ha.

4/0

171,07 zł

310,00 zł

Andrzej Hałuszczak


Informację wywiesza się na okres 7 dni tj. od 18.03.2014 r. do 25.03.2014 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/03/2014 07:55:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (26/03/2014 08:03:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/03/2014 08:03:40)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/09/2014 11:28:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:26:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:26:53)
OGŁOSZENIE - o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
RPI.6840.91.2015.GK

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 782 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/09/2015 15:11:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/09/2015 15:11:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:19:58)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kopernika
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 721/1 o powierzchni 0,1711 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 335,20m2, zapisanej w księdze wieczystej 16715 Sądu Rejonowego w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul. Kopernika.
 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem P - przeznaczony pod działalność gospodarczą i produkcyjną.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 354.830,00zł
 
Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2009r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 70.900,00zł należy wpłacić do dnia 30 listopada 2009r. na konto Bank PEKAO S.A. I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295. Za dzień dokonania wpłaty wadium ustala się dzień uznania rachunku sprzedającego.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/10/2009 14:04:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/10/2009 14:04:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:33:02)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzcianka o nr ewidencyjnym 132/2 o powierzchni 0,1159ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 314,10m² , położonej w Trzciance przy j

Trzcianka, 15.11.2012 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzcianka o nr ewidencyjnym 132/2 o powierzchni 0,1159ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 314,10m² , położonej w Trzciance przy jeziorze Sarcz

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/11/2012 12:11:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (15/11/2012 12:11:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:43:28)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


lp

obręb

Arkusz mapy

Działka numer

Klasa gruntu

powierzchni

KW

Wartość nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma zbycia nieruchomości

1

Trzcianka

ul. Sikorskiego

37

2836/2

dr

27m²

PO1T/00010357/7

940

Brak planu

studium: teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, teren usług ( ozn. PU,U)

Art. 209A ust.1 ugn

2

Trzcianka

Wita Stwosza

19

1112/1

B

324m²

PO1T/00009808/4

23.740

Brak planu

studium: teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami( ozn. Sym. MU)

obszar ochrony układu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej

Art. 37 ust. 2 pkt 6 ugn

3

Trzcianka

ul. P.Skargi

10

402

RVI

1202m²

PO1T/00009808/4

37.350

Brak planu

studium: teren zieleni innej

Przetarg ustny nieograniczony

4

Trzcianka

ul. Kościuszki 7B

20

1336/1


B

lokal użytkowy o powierzchni 23,66m²

Udział w działce

PO1T/00012598/2

50.430

Brak planu

studium: teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Przetarg ustny nieograniczony

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216A, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1: termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia obwieszczenia;

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

  2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 28 kwietnia 2014r.


BURMISTRZ TRZCIANKI

(-) Krzysztof Czarnecki

 

Trzcianka, dnia 17 marca 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/03/2014 12:58:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:41:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:41:46)
OGŁOSZENIE - II przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka w m. Przyłęki
Trzcianka, 2014-10-02
ROL.6840.4.2013.AC

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/10/2014 07:57:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:27:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/11/2014 14:27:17)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (31/10/2015 14:03:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/10/2015 14:03:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (23/02/2016 15:15:48)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego
BURMISTRZ   TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/12 o powierzchni 0,0619 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.711zł

2.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/13 o powierzchni 0,0619 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.711zł

3.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/14 o powierzchni 0,0616 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.504zł

4.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/15 o powierzchni 0,0616 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.504zł


Do ceny wynegocjowanej w przetargu w punkcie od 1-4 dolicza się 22% podatku vat.


Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2009r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia 18 grudnia 2009r. do godz. 1300

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (16/11/2009 15:06:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (16/11/2009 15:06:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:33:15)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka - Stobno, 30.01.2013

OGŁOSZENIE
Burmistrz Trzcianki

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIEINFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)  Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego  ustnego, przeprowadzonego w dniu  11 marca 2013r. na zbycie niżej wymienionej nieruchomości

ZOBACZ WYNIKI

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/01/2013 14:28:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/01/2013 14:28:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:43:54)
OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA – SALI WIEJSKIEJ W STOBNIE, WYZNACZONYM NA DZIEŃ
25 KWIETNIA 2014 R., od godz. 10.00
SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/03/2014 13:11:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:41:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:41:15)
OGŁOSZENIE - II przetarg ograniczony ustny na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka w m. Straduń
     Trzcianka, 2  października  2014r.
ROL.6840.1.2013.AC                                                                                                                                                    
 
 
OGŁOSZENIE 
 
Burmistrz Trzcianki ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza II przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Trzcianka
 
 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/10/2014 13:25:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:33:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:34:14)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
ROL.6845.1.2015.AC                                                                                                                                                              

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/10/2015 11:52:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/10/2015 11:52:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:20:24)
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/10 - "BAJKA"
 
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
woj. wielkopolskie

 
 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  124/10 o powierzchni 0,9991 ha, zabudowanej budynkiem noclegowym o powierzchni użytkowej 724,10m2, budynkiem stołówki o powierzchni użytkowej 263,70m2 oraz budynkiem kempingowym o powierzchni użytkowej 96m2 ,  położonej  w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1.
Nieruchomość zalesiona jest lasem sosnowym i graniczy bezpośrednio z linią brzegową jeziora Sarcz.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -  798.760,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2010r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 159.000,00zł należy wpłacić do dnia 22 stycznia 2010r. na konto Bank PEKAO S.A. I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295.

Za dzień dokonania wpłaty wadium ustala się dzień uznania rachunku sprzedającego.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (20/11/2009 14:47:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (20/11/2009 14:47:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:33:28)
OBWIESZCZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 11.02.2013

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Pełniący Funkcję Burmistrza Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:


Lp

Położenie nieruchomości

Działka ozn. nr

Pow.(m2)

przeznaczenie

1

Ul. 27 Stycznia

565/3

22,16

Budowa garażu murowanego

2

Ul. 27 Stycznia

565/3

22,16

Budowa garażu murowanego

7

Ul. 27 Stycznia

565/3

22,16

Budowa garażu murowanego

8

Ul. 27 Stycznia

565/3

22,16

Budowa garażu murowanego

9

Ul. 27 Stycznia

565/3

22,16

Budowa garażu murowanego


 

Pełniący Funkcję

Burmistrza Trzcianki

/Piotr Birula/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/02/2013 12:14:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/02/2013 12:14:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:44:26)
OGŁOSZENIE - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka
OGŁASZA  I  PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

1. lokalu mieszkalnego  o powierzchni 27,80m², położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 25/33,  działka nr 2127 o powierzchni całkowitej 0,1050ha, w części ułamkowej wynoszącej   7/1000.
Budynek, w którym znajduje się wyceniona nieruchomość lokalowa położony jest w strefie Śródmiejskiej miasta Trzcianki, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Lokal mieszkalny mieści się na II piętrze budynku mieszkalnego i składa się z pokoju o pow. 15,70m², przedpokoju o pow. 2,20m², kuchni o pow. 6,90m², łazienki o pow. 3m². Wyposażony jest w instalację elektryczną, sieć wod.- kan., centralne ogrzewanie gazowe.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej  PO1T/00008862/3 Sądu
Rejonowego w Trzciance. Dział III i IV KW nie wykazuje żadnych obciążeń.
Cena wywoławcza wynosi – 52.250,00zł
wadium – 10.450,00zł
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 14 kwietnia 2014r. w godz. 11.00 – 12.00

2. działki o nr 129/9 o powierzchni 0,1940 ha położonej w Trzciance przy ul. P. Skargi  przy jeziorze Sarcz. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1T/00015223/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. W dziale III księgi wieczystej  jest wpisana nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę o nr 129/8( przed podziałem geodezyjnym na działki o nr  129/9 i 129/10), która do umowy kupna zostanie wykreślona. Ustala się dojazd do działki o nr 129/9 wzdłuż płyty boiska sportowego( pas o szerokości 5 m wzdłuż granicy działki 128/89 ) Nieruchomość zabudowana jest dwoma kortami tenisowymi, małym boiskiem sportowy, ogrodzona. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki:  ut - teren usług turystyki; us- usług sportu i rekreacji, zp – teren zieleni urządzonej.   Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę Nr  XXII/128/08 z dnia 26.06.2008r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Trzcianki w rejonie jeziora Sarcz, w którym nieruchomość zostanie przeznaczona pod korty tenisowe.
Cena wywoławcza wynosi  - 150.540,00zł
wadium-  30.100,00zł

    
Przetargi odbędą się dnia 25 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.
Warunki:
Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 22 kwietnia  2014 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/03/2014 13:16:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:40:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:40:54)
OGŁOSZENIE - II przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka w m. Rychlik, Radolin, Rudka.
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (06/10/2014 15:20:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:34:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:34:37)
OGŁOSZENIE - I przetarg ograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka
ROL.6840.14.2014.AC                                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE 
 
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowej
stanowiącej  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/10/2015 12:08:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/10/2015 12:08:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:20:39)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 24,16 m2 położonego w budynku, przy ul. Sikorskiego 24 w Trzciance
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7


Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem: Lokalu użytkowego o powierzchni 24,16 m2 położonego w budynku, przy ul. Sikorskiego 24 w Trzciance.

Przeznaczenie lokalu na cele:
 • usługowe
 • handlowe
 • biurowe.  


Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

 • 8,50 zł – usługi
 • 12,00 zł – handel
 • 8,00 zł - cele biurowe
Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 22 % podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (26/11/2009 15:01:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (26/11/2009 15:02:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:33:40)
PRZETARG - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości, 13.02.2013 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7

ogłasza I przetargi ustne ograniczone

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/02/2013 13:12:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/02/2013 13:12:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:44:52)
INFORMACJA o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ROL.6845.5.5.2013.AC

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 18 marca 2014r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

Zobacz ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/03/2014 08:08:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/04/2014 11:01:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/04/2014 11:01:17)
OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka w m. Biernatowo, Przyłęki, Straduń
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ
14 listopada 2014 R., od godz. 10.00
SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/10/2014 08:34:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:34:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:35:00)
OGŁOSZENIE Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
Trzcianka, 14.10.2015 r.
ROL.6840.10.2013.AC                                                                                                                                                 
ROL.6840.15.2013.AC
 
OGŁOSZENIE 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych rolnych
stanowiących  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/10/2015 15:21:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/10/2015 15:22:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:21:03)
Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działek przy ulicy Łomnickiej w Trzciance
BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3426 o powierzchni 0,1500ha, położonej w Trzciance przy ul. Łomnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zapisanej w księdze wieczystej nr 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza działki wynosi - 72.000,00zł

2.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3424 o powierzchni 0,1500 ha, położonej w Trzciance przy ul. Łomnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zapisanej w księdze wieczystej nr 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza działki wynosi - 72.000,00zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu w pkcie od 1 i 2 dolicza się 22 % podatku VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 14.400zł należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia 4 stycznia 2010r. do godz. 13.00.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (01/12/2009 14:53:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (01/12/2009 14:54:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:33:53)
OGŁOSZENIE - Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, (ROL.6840.7.2012.AC ROL.6840.15.2012.AC ROL.6840.18.2012.AC) 14.02.2013 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w związku z zarządzeniem Nr 12/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości i zarządzeniem Nr 13/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży
 
 

 
 

Trzcianka, 22.04.2013 r. 
 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)  Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 19 kwietnia 2013r. na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

ZOBACZ OGŁOSZENIE


Trzcianka, 22.04.2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 19 kwietnia 2013r. na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

ZOBACZ OGŁOSZENIE


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/02/2013 14:48:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (15/02/2013 07:52:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:45:10)
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zobacz ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (24/03/2014 08:58:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/04/2014 14:25:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (23/04/2014 14:25:23)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców posesji nr 41/43 przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Trzciance, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców posesji nr 41/43 przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Trzciance,  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka:
 
 1. działki o nr 2137/3 o powierzchni 0,0029 ha, cena wywoławcza wynosi 2.900,00 zł, wadium – 580,00 zł
 2. działki o nr 2137/4 o powierzchni 0,0027 ha, cena wywoławcza wynosi 2.700,00 zł, wadium – 540,00 zł
 3. działki o nr 2137/5 o powierzchni 0,0028 ha, cena wywoławcza wynosi 2.800,00 zł, wadium  - 560,00zł
 4. działki o nr 2137/6 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza wynosi 1.750,00 zł, wadium  - 350,00zł
Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. Działy II, III i IV nie wykazują żadnych obciążeń w stosunku do ww. nieruchomości.
 
MAPA  
 
Dla ww. nieruchomości istnieje możliwość wydania decyzji o warukach zabudowy na budowę garażu.
Na działkach pkt 1-3 posadowione są garaże (tzw. blaszaki), na które istnieją umowy dzierżawy. W przypadku nie wygrania przetargu przez obecnego dzierżawcę, będzie on zobowiązany do usunięcia garażu w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia przetargu. 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, do ceny wynegocjowanej w przetargu  pkt 1-4 zostanie  doliczona kwota 1.144zł –za koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Przetarg odbędzie się  18 listopada 2014r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Warunki:
Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 14 listopada  2014 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/10/2014 14:58:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:35:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:35:19)
OGŁOSZENIE Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka
  Trzcianka, 14 października  2015r.
ROL.6840.11.2014.AC                                                                                                                                                   
ROL.6840.12.2014.AC
 
 
OGŁOSZENIE 
Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/10/2015 15:15:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (15/10/2015 15:15:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:21:12)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 105,97m2
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


Lokalu mieszkalnego o powierzchni 105,97m2  (4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, skrytka) położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 29/1, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2129 o powierzchni całkowitej 267m2. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 144/1000części.
Istnieje możliwość otrzymania decyzji o zmianie sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy (nieuciążliwa działalność handlowo-usługowa)

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego  wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi - 148.070,00zł
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 4 lutego 2010r. w godz. 12.00-13.00

Wadium w wysokości 29.600,00zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki najpóźniej do dnia 5 lutego 2010r. do godz. 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/01/2010 15:10:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/01/2010 15:10:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:34:06)
PRZETARG - Burmistrz Trzcianki ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka, 25.02.2013
BURMISTRZ TRZCIANKI
OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAŻ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/02/2013 10:46:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/02/2013 10:46:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:45:24)
OGŁOSZENIE - wyniki przetargu z dnia 21.03.2014 r. na dzierżawę nieruchomości rolnych

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ROL.6845.5.5.2013.AC

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 21 marca 2014r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (24/03/2014 08:10:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/04/2014 11:00:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/04/2014 11:00:55)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/10/2014 16:11:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/12/2014 09:45:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (09/12/2014 09:45:53)
OGŁOSZENIE Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka
 Trzcianka, 14 października  2015r.
ROL.6840.11.2014.AC                                                                                                                                                    
ROL.6840.12.2014.AC
 
OGŁOSZENIE 
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/10/2015 15:34:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (16/10/2015 07:37:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:21:27)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,42m2 przy ul. Sikorskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 Lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,42m2  (pokój o pow. 14,72m2, pokój o pow. 9,90m2, pokój o pow. 6,60m2 przedpokój o pow. 7,40m2, kuchnia o pow. 6,40m2, łazienka o pow. 3,40m2) położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 42/5, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2067 o powierzchni całkowitej 248m2 . Udział w częściach wspólnych budynku  i  prawie własności działki wynosi 76/1000części.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego  wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi  -  89.480,00zł
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 1 lutego 2010r. w godz. 10.00-11.00

Wadium w wysokości  17.500,00zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki najpóźniej do dnia 12 lutego 2010r. do godz. 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu  16 lutego 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (15/01/2010 15:23:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (15/01/2010 15:23:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:34:17)
PRZETARG - Burmistrz Trzcianki przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka, 25.02.2013 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI OGŁASZA
przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/02/2013 15:01:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/02/2013 15:00:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:45:40)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka

Trzcianka, 2014-03-14


ROL.6840.4.2013.AC
ROL.6840.7.2013.AC
ROL.6840.8.2013.AC
ROL.6840.11.2013.AC
ROL.6840.12.2013.AC
ROL.6840.21.2013.AC                                                                                                                                         

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (26/03/2014 08:03:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:40:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:40:31)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) 
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/10/2014 14:22:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/12/2014 11:50:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/12/2014 11:50:53)
OGŁOSZENIE - Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
     Trzcianka, 2015-10-27
ROL.6840.22.2013.AC                                                                                                                                                                    
ROL.6840.9.2014.AC


OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.),  w związku z zarządzeniem Nr 36/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz  zarządzeniem Nr 117/15 i 118/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/10/2015 10:30:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/10/2015 10:30:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:21:39)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kopernika
BURMISTRZ   TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
    
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 721/1 o powierzchni 0,1711 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 335,20m2, zapisanej w księdze wieczystej 16715 Sądu Rejonowego w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul. Kopernika.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem P - przeznaczony pod działalność gospodarczą i produkcyjną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 354.830,00zł

Przetarg odbędzie się 25 marca 2010r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 70.900,00zł należy wpłacić do dnia 22 marca 2010r. na konto Bank PEKAO S.A. I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295. Za dzień dokonania wpłaty wadium ustala się dzień uznania rachunku sprzedającego.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (15/02/2010 14:55:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (15/02/2010 14:55:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:34:30)
OGŁOSZENIE – I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat i do 10 lat, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcianka, 28.02.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na okres powyżej 3 lat i do 10 lat, na nieruchomość


 1. Część działki o nr ewidencyjnym 565/3 oznaczonej numerem porządkowym 1 położonej w Trzciance przy ul. 27 Stycznia, o powierzchni 22,16 m2 .

 1. Część działki o nr ewidencyjnym 565/3 oznaczonej numerem porządkowym 2 położonej w Trzciance przy ul. 27 Stycznia, o powierzchni 22,16 m2.

 1. Część działki o nr ewidencyjnym 565/3 oznaczonej numerem porządkowym 7 położonej w Trzciance przy ul. 27 Stycznia, o powierzchni 22,16 m2.

 1. Część działki o nr ewidencyjnym 565/3 oznaczonej numerem porządkowym 8 położonej w Trzciance przy ul. 27 Stycznia, o powierzchni 22,16 m2.

 1. Część działki o nr ewidencyjnym 565/3 oznaczonej numerem porządkowym 9 położonej w Trzciance przy ul. 27 Stycznia, o powierzchni 22,16 m2.


Cena wywoławcza za 1,00 m2 dzierżawy gruntu pod garaż miesięcznie wynosi 1,44 zł plus podatek Vat w wysokości 23%. Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2013r. do godz. 13.00

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2013r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wygranym przetargu - organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do czynszu osiągniętego w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami prawa. Czynsz będzie podlegał podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o 3%.

Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 1 miesiąca. Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych, m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr Tel. 67 352-73-74 lub w Referacie Budynków Komunalnych UM T-ki z siedzibą przy ul. Żeromskiego 15, pokój nr 18.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/02/2013 15:03:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/02/2013 15:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:45:53)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres powyżej 3 lat i do 10 lat n/w nieruchomości lokalowej, położone przy ul. Chełmońskiego 2, stanowiącej własność Gminy Trzcianka

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistr4za Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu


BURMISTRZ  TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres powyżej 3 lat i do 10 lat n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/04/2014 11:09:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:54:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:54:23)
OGŁOSZENIE - informacja o wynikach II przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2014 r. na zbycie nieruchomości w m. Przyłęki
ROL.6840.4.2013.AC
 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach II przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2014r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:
 
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/11/2014 12:37:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:35:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:35:42)
INFORMACJA o odwołaniu przetargów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (09/11/2015 15:15:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/11/2015 15:15:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:21:51)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


 Lokalu mieszkalnego o powierzchni 105,97m2 (4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, skrytka) położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 29/1, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2129 o powierzchni całkowitej 267m2. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 144/1000części.
Istnieje możliwość otrzymania decyzji o zmianie sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy (nieuciążliwa działalność handlowo-usługowa)
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego  wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi -  148.070zł
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 19 marca 2010r. w godz. 10.00-11.00

Wadium w wysokości  29.600zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2010r. do godz. 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu  12 kwietnia  2010r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (05/03/2010 15:15:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (05/03/2010 15:15:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:34:48)
OGŁOSZENIE – I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka, 04.03.2013
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania
i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/03/2013 11:38:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/03/2013 11:38:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:46:05)
OGŁOSZENIE - I przetarg ograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Straduń, stanowiących własność Gminy Trzcianka

ROL.6840.1.2013.AC                                                                                                                                                               

Trzcianka, 2 kwietnia 2014r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka


ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/04/2014 12:05:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:53:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:53:59)
OGŁOSZENIE - informacja o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 31 października 2014 r. na zbycie nieruchomości w m. Trzcianka
ROL.6840.17.2013.AC
 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
 
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 31 października  2014r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/11/2014 12:55:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:35:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/11/2014 10:36:13)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Straduń, Kępa
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/11/2015 11:46:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/11/2015 11:46:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:23:48)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Straduń, Kępa
RPI.6840    .2015.GK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 782 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/11/2015 11:46:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/11/2015 11:46:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:23:02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek na osiedlu Stanisława Poniatowskiego
BURMISTRZ   TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/13 o powierzchni 0,0619 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.711zł

2.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/14 o powierzchni 0,0616 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.504zł

3.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/15 o powierzchni 0,0616 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.504zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu w punkcie od 1-3 dolicza się 22% podatku vat.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2010r. do godz. 13.00

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (05/03/2010 15:21:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (05/03/2010 15:21:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:35:03)
PRZETARG - I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzcianka - Siedlisko, 20.03.2013 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/03/2013 15:04:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/03/2013 15:04:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:46:20)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/04/2014 10:45:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (23/04/2014 14:24:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (23/04/2014 14:25:01)
OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka w m. Łomnica, Radolin, Stobno
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ
17 grudnia 2014 r., od godz. 10.00
SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/11/2014 08:12:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:09:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:10:58)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Trzcianka
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 782 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/11/2015 14:14:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/11/2015 14:14:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:24:53)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek przy ulicy Żurawinowej
BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3422 o powierzchni 0,1497ha, położonej w Trzciance przy ul. Żurawinowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zapisanej w księdze wieczystej nr 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.
Cena wywoławcza działki wynosi - 73.350,00zł

2.działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3424 o powierzchni 0,1500 ha, położonej w Trzciance przy ul. Żurawinowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zapisanej w księdze wieczystej nr 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance.
Cena wywoławcza działki wynosi - 73.500,00zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu  w pkcie od 1 i 2  dolicza się 22 % podatku VAT

Przetarg odbędzie się  w dniu  9 czerwca  2010r. o godz. 12.00  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości  20% ceny wywoławczej   należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia  7 czerwca 2010r. do godz. 13.00.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (29/04/2010 14:05:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (29/04/2010 14:05:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:35:13)
OGŁOSZENIE - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Stobno, 20.03.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w związku z zarządzeniami: Nr 171/12 i 172/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 listopada 2012r. i zarządzeniem Nr 11/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz zarządzeniem Nr 42/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (21/03/2013 07:49:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (21/03/2013 07:51:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:47:06)
INFORMACJA o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych - 08.04.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ROL.6845.5.5.2013.AC

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia 2014r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

ZOBACZ INFORMACJĘ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/04/2014 08:21:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/04/2014 07:40:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/04/2014 07:41:16)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014, 518 -.j.t),   Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/11/2014 15:45:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (27/11/2014 13:15:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:11:28)
OGŁOSZENIE - Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych 27 listopada 2015r. - Stobno
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/11/2015 13:37:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/11/2015 13:37:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:25:37)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przy ul. Akacjowej i Lipowej
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64 – 980 Trzcianka
woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

    

1. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2374/3 i 2375/5 o łącznej powierzchni 0,0807ha, położonej w Trzciance przy ul. Akacjowej.

Zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Z treścią decyzji o ustaleniu warunków zabudowy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Trzcianki, pokój nr 17.

Cena wywoławcza działki wynosi   -  73.410,00zł
Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 22% podatku vat.

2. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2375/6 o powierzchni 0,0699 ha, położonej w Trzciance przy ul. Lipowej.

Zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Z treścią decyzji o ustaleniu warunków zabudowy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Trzcianki, pokój nr 17.

Cena wywoławcza działki wynosi 63.590zł
Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 22% podatku vat.

3. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2375/7 o powierzchni 0,0643 ha, położonej w Trzciance przy ul. Lipowej.

Cena wywoławcza działki wynosi - 58.490zł
Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 22% podatku vat.

Zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Z treścią decyzji o ustaleniu warunków zabudowy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Trzcianki, pokój nr 17.

Przetarg odbędzie się  w dniu 16 czerwca 2010r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki w terminie do 14 czerwca 2010r.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (13/05/2010 17:55:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (13/05/2010 17:56:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:35:50)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny ograniczony do działek sąsiadujących na dzierżawę na okres powyżej 3 lat i do 10 lat nieruchomości, ul. Chopina, 21.03.2013 r.

Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do działek sąsiadujących na dzierżawę na okres powyżej 3 lat i do 10 lat nieruchomości

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (21/03/2013 12:03:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (21/03/2013 12:03:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:47:18)
OGŁOSZENIE - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Trzcianka
 

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka :

 

działki ozn. nr ewiden. 309/21 o powierzchni 0,0820 ha, położonej w Trzciance przy ul. Władysława Łokietka. Księga wieczysta PO1T/0009808/4 nie wykazuje obciążeń. Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Mapa

Cena wywoławcza – 44.132,00zł brutto

wadium – 8.820zł

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2014 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.

Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 8 maja 2014 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/04/2014 14:17:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/04/2014 15:18:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/09/2014 12:33:26)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Trzcianka
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/11/2014 14:42:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:11:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:11:49)
OGŁOSZENIE - Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych 27 listopada 2015 r. - Biernatowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/11/2015 13:44:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/11/2015 13:44:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:26:08)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego i nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 2855 przy ulicy Sikorskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. Lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,42m2  (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 46/13, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2071 o powierzchni całkowitej 244m2. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 840/10000części.

Cena wywoławcza wynosi - 99.800zł
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 21 czerwca  2010r. w godz. 10.00-11.00

2. Nieruchomości ozn. nr ewiden. 2855 o powierzchni 0,2091 ha,  zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni 118,80m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 35,30m2 , budynkiem garażowym o powierzchni 24,60m2, położonej w Trzciance przy ul. Sikorskiego 68.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, wyposażona jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 349.900zł
Nieruchomość można oglądać w dniu 21 czerwca 2010r. w godz. 12.00 - 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu  25 czerwca  2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w terminie do dnia 22 czerwca 2010r. do godz. 13.00 w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (24/05/2010 15:59:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (24/05/2010 16:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:36:20)
BURMISTRZ TRZCIANKI ogłasza II rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Trzciance w budynku przy ul. Kościuszki 8/1wraz z ułamkową częścią gruntu

BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza
II rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Trzciance w budynku przy ul. Kościuszki 8/1wraz z ułamkową częścią gruntu

1. Położenie nieruchomości – Trzcianka, ul. Kościuszki 8/1


ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ    12 maja  2014 R.  od godz. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO  TRZCIANKI – UL. SIKORSKIEGO 7- sala sesyjna I piętro.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.

Treść ogłoszenia
Regulamin

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/04/2014 15:16:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:53:20)
INFORMACJA o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości w m. Straduń
ROL.6840.1.2013.AC

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
 
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach II przetargu ograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 17 listopada  2014r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/11/2014 10:31:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/12/2014 11:50:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/12/2014 11:50:33)
OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na zbycie użytkowania wieczystego działki położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
woj. wielkopolskie
 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/10 o powierzchni 0,9991 ha, zabudowanej budynkiem noclegowym o powierzchni użytkowej 724,10m2, budynkiem stołówki o powierzchni użytkowej 263,70m2 oraz budynkiem kempingowym o powierzchni użytkowej 96m2, położonej  w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1T/00008514/9 Sądu Rejonowego w Trzciance. Działy II i III księgi wieczystej nie wykazują obciążeń a dział IV wykazuje hipotekę w wysokości 450,00zł na rzecz Głównego Komitetu Turystyki. Dla ww nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość zalesiona jest lasem sosnowym i graniczy bezpośrednio z linią brzegową jeziora Sarcz.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/12/2014 11:58:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:12:12)
INFORMACJA o wynikach I przetargu ograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2015r. na zbycie nieruchomości
ROL.6840.11.2014.AC
ROL.6840.12.2014.AC
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu ograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2015r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/11/2015 13:16:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (27/11/2015 13:16:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:26:23)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Straduniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:


1/Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/55 o powierzchni 0,1130 ha położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną.
Cena wywoławcza działki wynosi – 46.590,00 zł

2/Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/56 o powierzchni 1492 m2 położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną.
Cena wywoławcza działki wynosi – 61.515,00 zł

3/Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/57 o powierzchni 1381 m2 położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną.
Cena wywoławcza działki wynosi – 57.351,00 zł

4/Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/76 o powierzchni 592 m2 położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - rekreacyjną.
Cena wywoławcza działki wynosi –25.693,00 zł

5/Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/75 powierzchni 610 m2 położonej w Straduniu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - rekreacyjną.
Cena wywoławcza działki wynosi – 26.474,00 zł

Do ceny wynegocjowanej w drodze przetargu dolicza się 22 % podatku Vat.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 12 lipca br. do godz. 13.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2010 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej tut. Urzędu

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 21 dni od daty przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (09/06/2010 15:00:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (09/06/2010 15:00:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:57:06)
OGŁOSZENIE - III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzcianka, 15.04.2013 r.

 Trzcianka, 15.04.2013

OGŁOSZENIE

Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE


Trzcianka, 22.05.2013 r.

ROL.6840.13.2012.AC

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach III przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 21 maja 2013r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/04/2013 10:09:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (16/04/2013 10:09:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:47:54)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka

ROL.6845.5.5.2013.AC                                                                                                                                                         

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/04/2014 11:45:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:52:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:52:49)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2014 , poz. 518) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/12/2014 12:04:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:12:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:12:38)
INFORMACJA o wynikach I przetargu ograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2015r. na zbycie nieruchomości
ROL.6840.14.2014.AC
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu ograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2015r. na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/11/2015 13:21:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (27/11/2015 13:21:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:26:35)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0675 ha przy ul. Dąbrowskiego 57
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1942 i 1941/11 o łącznej powierzchni 0,0675 ha, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 57.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego m. Trzcianki - Śródmieście w rejonie ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego, Sikorskiego - nieruchomość przeznaczona jest pod plombowe uzupełnienie zwartej zabudowy pierzei ul. Dąbrowskiego, z funkcją usługową co najmniej na parterze, z obowiązującą ilością kondygnacji - trzy i ewentualnym poddaszem użytkowym. Na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1942 znajduje się zabudowa mieszkaniowo - usługowa a na działce ozn. nr ewiden. 1941/11 - budynki gospodarcze. Istniejące budynki przeznaczone w ww. planie do wyburzenia. Inwestor zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla  zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 343.552zł
Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 68.700zł na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 3 września 2010r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka.
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z planem zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (29/07/2010 15:41:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (29/07/2010 15:42:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:57:20)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres krótszy niż 3 lata, 15.04.2013 r.

Trzcianka, 15.04.2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES KRÓTSZY NIŻ 3 LATA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/04/2013 10:44:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (16/04/2013 10:44:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:48:45)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych
 

ROL.6845.5.5.2013.AC

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (15/04/2014 13:32:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:25:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:25:49)
BURMISTRZ TRZCIANKI OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/12/2014 08:25:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:12:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:13:08)
INFORMACJA o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2015r. na zbycie nieruchomości
ROL.6840.10.2013.AC
ROL.6840.15.2013.AC
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2015r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/11/2015 13:27:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (27/11/2015 13:27:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:26:46)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0675 ha, położonej w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 57
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7,  64 - 980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1942 i 1941/11 o łącznej powierzchni 0,0675 ha, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 57.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego m. Trzcianki - Śródmieście w rejonie ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego, Sikorskiego - nieruchomość przeznaczona jest pod plombowe uzupełnienie zwartej zabudowy pierzei ul. Dąbrowskiego, z funkcją usługową co najmniej na parterze, z obowiązującą ilością kondygnacji - trzy i ewentualnym poddaszem użytkowym. Na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1942 znajduje się zabudowa mieszkaniowo - usługowa a na działce ozn. nr ewiden. 1941/11 - budynki gospodarcze. Istniejące budynki przeznaczone w ww. planie do wyburzenia.  Inwestor zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla  zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 343.552zł
Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 68.700zł na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 3 września 2010r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka.
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z planem zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (30/07/2010 12:39:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (30/07/2010 12:39:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:57:28)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/04/2014 07:49:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/05/2014 15:26:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (08/05/2014 15:27:03)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości
 

 
 
 Trzcianka, dnia 3 grudnia 2014 roku
 
RPI.6825.18.2014.EW                                       


O G Ł O S Z E N I E

      Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)

i n f o r m u j e m y

że w Urzędzie Miejskim Trzcianki, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości wnioskowanej do przejęcia    przez   Gminę  Trzcianka  w   drodze  komunalizacji   działek  gruntów 
stanowiących drogi - o numerze ewidencyjnym:

Biała gm. Trzcianka – działka nr 694/1 o powierzchni 2,7000 ha,
Biała gm. Trzcianka – działka nr 885/1 o powierzchni 2,5800 ha.

W zakresie tym udziela się zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji, i rejestruje się zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w pokoju nr 114.

Ogłoszenie wywiesza się  na  okres 30  dni tj. od dnia 03 grudnia 2014 r. do dnia  02 stycznia 2015 r. na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego
Trzcianki. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/12/2014 12:27:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/12/2014 08:48:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:14:30)
INFORMACJA o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 18 listopada 2015r. na dzierżawę nieruchomości rolnych
ROL.6845.1.2015.AC

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW
 NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 18 listopada 2015r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/11/2015 08:02:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:26:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:27:38)
OGŁOSZENIE - II przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych i prawnych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż działki o nr ewiden. 1731/5 (13.05.213 r.)

 Trzcianka, 13.05.2013 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza II przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych i prawnych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż działki o nr ewiden. 1731/5 o powierzchni 0,0020 ha, położonej w Trzciance na os. S. Poniatowskiego

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:01:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:01:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:48:57)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 22,40m2 położonego w Trzciance przy ul. Konopnickiej 7/1
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego o powierzchni 22,40m2 , wc - 1m2 , pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 6,20m2 położonego w Trzciance przy ul. Konopnickiej 7/1, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1122 o powierzchni całkowitej 699m2. Udział w częściach wspólnych budynku  i  prawie własności działki wynosi 14/100części.
Cena wywoławcza wynosi -  14.470zł
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 31 sierpnia 2010r. w godz. 10.00-11.00

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września  2010r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Wadium w wysokości 2.800zł ceny wywoławczej należy wpłacić w terminie do dnia 1 września 2010 r. do godz. 13.00 w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (30/07/2010 12:41:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (30/07/2010 12:42:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:57:36)
OGLOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010roku, Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/04/2014 07:57:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:25:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:25:25)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości
                                                                                      Trzcianka, dnia 3 grudnia 2014 roku

RPI.6825.17.2014.EW                                       


O G Ł O S Z E N I E

      Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)

i n f o r m u j e m y

że w Urzędzie Miejskim Trzcianki, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości wnioskowanej do przejęcia    przez   Gminę   Trzcianka   w    drodze   komunalizacji   działki  gruntu 
stanowiącej drogę, o numerze ewidencyjnym:

Biernatowo gm. Trzcianka – działka nr 55/3 o powierzchni 3,3400 ha.

W zakresie tym udziela się zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji, i rejestruje się zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w pokoju nr 114.

Ogłoszenie wywiesza się  na  okres 30  dni tj. od dnia 03 grudnia 2014 r. do dnia  02 stycznia 2015 r. na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego
Trzcianki. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/12/2014 12:30:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/12/2014 08:48:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:14:43)
OGŁOSZENIE wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Trzcianka przeznaczonych do oddana w użytkowanie wieczyste
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
dz. nr 36/5, ark. mapy 19, 0bręb 0017 Rychlik, KWPO1T/00012314/8
 
2. Powierzchnia nieruchomości:
0,1570 ha
 
3. Opis nieruchomości: Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium działka przewidziana jest pod teren oświaty (Uo) oraz znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w drodze bezprzetargowej.
 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Cel: działalność niezarobkowa, oświatowa.
Sposób zagospodarowania: budowa sali gimnastycznej
 
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu 2 lat od zawarcia umowy
 
6. Cena nieruchomości: 17.190,00 zł
 
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
a. Pierwsza stawka 15%
b. Roczna stawka 3%
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
a. Pierwsza opłata: 2.578,50 zł
b. Roczna opłata: 515,70 zł
c. Od opłat przysługuje 99,9 % bonifikata
 
9. Termin wnoszenia opłat:
Do dnia 31 marca rb począwszy od roku następnego
 
10. Zasady aktualizacji opłat:
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
 
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 18 stycznia 2016 r.
Wykaz wywiesza się na 21 dni na tablicy ogłoszeń UMT, od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r. 

Burmistrz Trzcianki
/ - / Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/12/2015 09:25:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/12/2015 09:25:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:28:21)
PRZETARG - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka - Rychlik (13.05.2013 r.)

Trzcianka, 13.05.2013 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 


Pobierz pliki:

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:20:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:20:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:49:16)
OGŁOSZENIE III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka
OGŁASZA  III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka:

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Zobacz mapę

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/04/2014 14:04:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:24:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:25:04)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości
Trzcianka, dnia 3 grudnia 2014 roku

RPI.6825.16.2014.EW                                      


O G Ł O S Z E N I E

      Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)

i n f o r m u j e m y

że w Urzędzie Miejskim Trzcianki, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości wnioskowanej do przejęcia    przez   Gminę   Trzcianka   w    drodze   komunalizacji   działki  gruntu 
stanowiącej grunt orny – część ulicy lokalnej, o numerze ewidencyjnym:

Miasto Trzcianka ul. Ogrodowa – działka nr 714 o powierzchni 0,0042 ha.

W zakresie tym udziela się zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji, i rejestruje się zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w pokoju nr 114.

Ogłoszenie wywiesza się  na  okres 30  dni tj. od dnia 03 grudnia 2014 r. do dnia  02  stycznia  2015 r. na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego
Trzcianki. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/12/2014 12:32:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/12/2014 08:48:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:14:55)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Trzcianka
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.  )Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/12/2015 13:12:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/12/2015 13:12:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:29:14)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka - Stobno dz. nr 81/2 i nr 81/4. (13.05.2013 r.)

Trzcianka, 13.05.2013 r.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI OGŁASZA
I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka - Stobno dz. nr 81/2 i nr 81/4.

ZOBACZ OGŁOSZENIE


 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
o odwołaniu
PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka ustalonych na dzień 19 czerwca 2013 r. z powodów formalnych dla następujących nieruchomości:


Działka nr 81/2 cena wywoławcza 32.970,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

Działka nr 81/4 cena wywoławcza 9.930,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100) + VAT 23%.Burmistrz Trzcianki


/ - / Krzysztof Czarnecki

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:49:38)
OGŁOSZENIE - rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej, położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1

BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza
rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości zabudowanej, położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1

1. Położenie nieruchomości – Trzcianka, ul. Za Jeziorem 1 Numer działki 124/10

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ  28 maja  2014R.  o godz. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO  TRZCIANKI – UL. SIKORSKIEGO 7- sala sesyjna I piętro.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują sie w załącznikach.

Treść ogłoszenia
Regulamin

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (22/04/2014 14:59:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:24:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:24:46)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości
    Trzcianka, dnia 5 grudnia 2014 roku


RPI.6825.1.2012.EW                                    


O G Ł O S Z E N I E

      Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)

i n f o r m u j e m y

że w Urzędzie Miejskim Trzcianki, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości wnioskowanej do przejęcia przez Gminę Trzcianka w drodze   komunalizacji   działki  gruntu 
stanowiącej grunt orny – część ulicy lokalnej, o numerze ewidencyjnym:

Radolin gm. Trzcianka – działka nr 263/4 o powierzchni 0,0328 ha.

W zakresie tym udziela się zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji, i rejestruje się zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w pokoju nr 114.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30  dni tj. od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 5 stycznia 2015 r. na tablicy ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego Trzcianki. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/12/2014 12:25:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:15:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:15:18)
OGŁOSZENIE wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Trzcianka przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.)  Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy na okres do 10 lat.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/12/2015 13:14:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/12/2015 13:14:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:30:00)
PRZETARG - sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka, położonych w Radolinie i Straduniu (13.05.2013 r.)
Trzcianka, 13.05.2013 r.
 
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka położonych
w Radolinie i Straduniu
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:51:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2013 08:51:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:50:03)
INFORMACJA o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2014r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2014r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:

ZOBACZ WYNIKI

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/04/2014 08:44:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/05/2014 15:26:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (08/05/2014 15:26:23)
OGŁOSZENIE - I przetargi ustne ograniczone do mieszkańców posesji nr 41/43 przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Trzciance, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka
BURMISTRZ   TRZCIANKI
      ul. Sikorskiego 7

ogłasza I przetargi ustne ograniczone do mieszkańców posesji nr 41/43 przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Trzciance,  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka:
 
 1. działki o nr 3587/1 o powierzchni 0,0025 ha, cena wywoławcza wynosi 2.500,00 zł, wadium – 500,00 zł
 2. działki o nr 3587/2 o powierzchni 0,0021 ha, cena wywoławcza wynosi 2.100,00 zł, wadium – 420,00 zł
 3. działki o nr 3587/3 o powierzchni 0,0021 ha, cena wywoławcza wynosi 2.100,00 zł, wadium  - 420,00 zł
 4. działki o nr 3587/4 o powierzchni 0,0023 ha, cena wywoławcza wynosi 2.300,00 zł, wadium  - 460,00 zł
Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. Działy II, III i IV nie wykazują żadnych obciążeń w stosunku do ww. nieruchomości.
Dla ww. nieruchomości istnieje możliwość wydania decyzji o warukach zabudowy na budowę garażu.
Na działkach pkt 1-3 posadowione są garaże (tzw. blaszaki), na które istnieją umowy dzierżawy. W przypadku nie wygrania przetargu przez obecnego dzierżawcę, będzie on zobowiązany do usunięcia garażu w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia przetargu. 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, do ceny wynegocjowanej w przetargu  pkt 1-4 zostanie  doliczona kwota 1.144zł –za koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Przetargi odbędą  się  14 stycznia 2015r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Warunki:
Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 9 stycznia 2015 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (09/12/2014 09:45:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:15:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:15:39)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Burmistrz Trzcianki
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
 
PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ  14 stycznia  2016 R. OD GODZ. 12.00  
W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI- UL. GEN.W. SIKOESKIEGO 7 – SALA SESYJNA
odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/12/2015 08:39:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/12/2015 08:39:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/01/2016 08:33:38)
OGŁOSZENIE - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowiące własność Gminy Trzcianka, 13.05.2013 r.

 Trzcianka, 13.05.2013 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka
OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAŻ nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2013 07:48:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2013 07:48:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:50:20)
OGŁOSZENIE - IV przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

6 CZERWCA 2014 R., od godz. 10.00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/04/2014 11:09:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/06/2014 13:57:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (10/06/2014 13:58:25)
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (19/12/2014 09:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/01/2015 10:09:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/01/2015 10:09:53)
PRZETARG - I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka - Stobno dz. nr 81/2 i nr 81/4.

BURMISTRZ TRZCIANKI OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka - Stobno dz. nr 81/2 i nr 81/4.


Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako: działki nr 81/2 o pow. 0,2100 ha grunt oznaczony jako rola (RIVa) i działki nr 81/4 o pow. 0,0905 ha, grunt oznaczony jako budowlany (B), ark. mapy 1, obręb Stobno, zapisanych w KW nr PO1T/00009985/8, bezpośrednie sąsiedztwo - rola, zabudowa zagrodowa, brak dostępu do drogi publicznej, brak przyłączy. Działki nr 81/2 i nr 81/4 położone są na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka zatwierdzonym uchwałą nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r. przewidziane są pod obszary, które mogą być przeznaczone pod rozwój przestrzenny jednostek osadniczych (zabudowa mieszkaniowa, usługowo-kulturowa, produkcyjna, tereny i obiekty turystyczno-wypoczynkowe, komunikację i infrastrukturę techniczną), z uwzględnieniem ograniczeń fizjograficznych, uwarunkowań istniejącego zainwestowania oraz ochrony gruntów rolnych wyższej bonitacji. Dział III i IV KW PO1P/00009985/8 nie wykazują żadnych obciążeń.

  Cena wywoławcza:

  1. Dla działki nr 81/2 cena wywoławcza 23.300,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące trzysta 00/100).

  2. Dla działki nr 81/4 cena wywoławcza 10.170,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt 00/100) + VAT 23%.

  Wadium:

  1. Dla działki nr 81/2 kwota wadium 4.660,00 zł (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt 00/100)

  2. Dla działki nr 81/4 kwota wadium 2.034,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzydzieści cztery 00/100).

  Ograniczenie: Przetarg ograniczony ze względu na przeznaczenie, kształt i możliwość racjonalnego gospodarowania do podmiotów będących właścicielami nieruchomości przyległych.

   

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2013 r. o godz. 13.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Do ceny nieruchomości wynegocjowanej w przetargu dla działki nr 81/4 doliczony zostanie podatek VAT 23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 17 czerwca 2013 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.


Burmistrz Trzcianki

/ - / Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/05/2013 08:49:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/05/2013 08:53:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:50:51)
OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność gminy Trzcianka - ul. P. Skargi
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka 
OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Trzcianka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/05/2014 13:21:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:23:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:23:44)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka
Trzcianka, 2015-01-02
                                                                                                                 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,
Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/01/2015 14:27:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:15:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:16:00)
OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/10 o powierzchni 0,9991 ha, położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1

Burmistrz Trzcianki

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

woj. wielkopolskieogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/10 o powierzchni 0,9991 ha, zabudowanej budynkiem noclegowym o powierzchni użytkowej 724,10m2, budynkiem stołówki o powierzchni użytkowej 263,70m2 oraz budynkiem kempingowym o powierzchni użytkowej 96m2 , położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1, zapisanej w księdze wieczystej Po1T/00008514/9 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Nieruchomość zalesiona jest lasem sosnowym i graniczy bezpośrednio z linią brzegową jeziora Sarcz.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 758.950,00zł brutto

Wadium – 151.790,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2013r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.


Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2013 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/06/2013 15:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/06/2013 15:29:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:51:02)
OGŁOSZENIE - II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 domków leniskowych

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka 

OGŁASZA  II  PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ

Zobacz ogłoszenie 

 Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/05/2014 13:33:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/05/2014 13:33:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/09/2014 12:34:27)
OGŁOSZENIE - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych

 

BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/01/2015 10:36:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:16:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:16:23)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek znajdujących się przy Jeziorze Sarcz w Trzciance
Zarząd „Ośrodka Sportu Rekreacji”
Spółka z o.o.
Ul. Piotra Skargi 56, 64-980 Trzcianka
Tel. (o 67) 216 22 32, e-mail: hotel@trzcianka.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek znajdujących się przy Jeziorze Sarcz w Trzciance:

 

1. Działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. 128/27 o powierzchni 361 m²,
Cena wywoławcza działki wynosi 21 630,00zł.

2. Działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. 128/28 o powierzchni  380 m²,
Cena wywoławcza działki wynosi 24 560,00zł.

3. Działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. 128/29 o powierzchni 361 m²,
Cena wywoławcza działki wynosi 21 630,00zł.

4. Działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. 128/41 o powierzchni 757 m²,
Cena wywoławcza działki wynosi 42 300,00zł.

5. Działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. 128/42 o powierzchni 713m²,
Cena wywoławcza działki wynosi 39 100,00zł.

6. Działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. 128/43 o powierzchni  677 m²,
Cena wywoławcza działki wynosi 37 830,00zł.

7. Działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. 128/44 o powierzchni 549m²,
Cena wywoławcza działki wynosi 33 700,00zł.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu w pkt. od 1-7 dolicza się 22 % podatku VAT

8. Działki oznaczonej numerem ewid. 128/84 o powierzchni 226 m² – zabudowanej pawilonem sklepowym o powierzchni 42,50 m².
Cena wywoławcza wynosi 33 130,00zł.

9. Działki oznaczonej numerem ewid. 128/85 o powierzchni 800 m² – zabudowanej domkiem kempingowym o powierzchni 35,20m² .
Cena wywoławcza wynosi 41 720,00zł.

10. Działki oznaczonej numerem ewid. 128/86 o powierzchni 532m²  zabudowanej domkiem kempingowym o powierzchni 50,50m².
Cena wywoławcza wynosi 42 290,00zł.

11. Działki oznaczonej numerem ewid. 128/87 o powierzchni 1.148m² zabudowanej dwoma domkami kempingowym o powierzchni 79,40m².
Cena wywoławcza wynosi  63 170,00zł.

Pozycje 8-10 zwolnione z podatku VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2010r. o godz. 13ºº w sali konferencyjnej
„Ośrodka Sportu i Rekreacji”
Sp. z o.o. w Trzciance
na I piętrze.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Ośrodka najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010r. do godz. 12ºº.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (03/08/2010 12:48:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (03/08/2010 12:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:57:45)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzcianka (ROL.6840.23.2012.AC)

Trzcianka, 10.06.2013 r. 

ROL.6840.23.2012.AC

OGŁOSZENIE
Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż  n/w nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/06/2013 14:13:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/06/2013 14:13:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:51:23)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/05/2014 13:18:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:23:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:23:20)
OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Trzcianka i położonej na działkach o nr ewid. 1340/3, 1339/3, 1340/2, 1339/2
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka 
 
OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Trzcianka :

nieruchomości ozn. nr ewiden. 1340/3, 1339/3, 1340/2, 1339/2 o łącznej powierzchni 0,2050 ha, położonej w Trzciance przy ul. Wiosny Ludów. Księga wieczysta PO1T/0009808/4 nie wykazuje obciążeń w stosunku do ww nieruchomości.  Dla ww. nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka: teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami oraz teren szlaku turystycznego.
Cena wywoławcza –   163.795,00zł brutto
wadium –   32.759,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.
 
Warunki:
Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
 
 

 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
do osób fizycznych i prawnych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii elektrycznej 
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, 
WYZNACZONYM NA DZIEŃ 19 LUTEGO 2015 R., od godz. 12.00, SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI

Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
woj. wielkopolskie
 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych i prawnych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii elektrycznej na zbycie nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 1013/12 o powierzchni 0,0025 ha, położonej  w Trzciance, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. Zgodnie z planem miejscowym w rejonie ulic Reymonta, Rzemieślniczej, Lelewela i Piotra Skargi uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr XXV/181/04 z dnia 29 lipca 2004 r. działka przeznaczona jest pod lokalizację sieci transformatorowej (ozn. symbolem IT). Dział III i IV KW PO1T/00009808/4 nie wykazują żadnych obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.714,60 zł brutto
Wadium – 750,00 zł (do ceny wynegocjowanej w przetargu doliczony zostanie koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 1.650,00 zł)

Przetarg odbędzie się w dniu  19 lutego  2015 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
 
Warunki:

1. Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. 
3. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. 
4. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
5. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/01/2015 10:49:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:16:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:17:02)
Ofertowy przetarg nieograniczony na najem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
ul. Broniewskiego 2
64-980 Trzcianka
tel. 67 216 21 32

ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na najem stołówki szkolnej, wraz z wyposażeniem, na okres od 01.10.2010 do 31.08. 2013 r.

Wykaz pomieszczeń stołówki szkolnej stanowi załącznik nr 1, wykaz urządzeń i sprzętu – załącznik nr 2 a istotne warunki umowy najmu, która zostanie podpisana z najemcą zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 903,57 zł brutto.

Pisemne oferty należy składać do dnia 27.09.2010 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2010 roku o godzinie 12.15 w sali nr 10.

 


Dokumenty do pobrania:

1. Załącznik nr 1 - Zestawienie pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im Mikołaja Kopernika w Trzciance

2. Załącznik nr 2 - Wykaz urządzeń i sprzętu pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 im Mikołaja Kopernika w Trzciance

3. Załącznik nr 3 - Umowa

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (01/09/2010 15:22:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (01/09/2010 15:23:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (01/10/2010 14:43:23)
OGŁOSZENIE - Przetarg na dzierżawę na okres od 29 czerwca 2013r. do 30 września 2013r. części działki o nr ewiden. 130/1 o powierzchni 150 m2 w Trzciance przy jeziorze Sarcz, z przeznaczeniem na działalność handlowo - gastronomiczną

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
woj. wielkopolskie


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od 29 czerwca 2013r. do 30 września 2013r. części działki o nr ewiden. 130/1 o powierzchni 150 m2 w Trzciance przy jeziorze Sarcz, z przeznaczeniem na działalność handlowo - gastronomiczną. Dzierżawca zobowiązany będzie do ustawienia na wskazanym terenie przenośnej toalety, stołów i ławek do spożywania posiłków oraz pojemnik na odpady komunalne.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego netto wynosi 981,86 zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 1.000,00zł należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia 25 czerwca 2013r. do godz. 13.00

Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2013r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Jeżeli osoba ustalona w protokole z przetargu nieograniczonego, jako dzierżawca nieruchomości, nie stawi w wyznaczony terminie i miejscu bez usprawiedliwienia i nie podpisze umowy dzierżawy, to wpłacone wadium przepada

Wadium w wysokości 1.000,00zł zostanie zaliczone jako kaucja - celem zabezpieczenia prawidłowego utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym niż na dzień wydzierżawienia.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych, m.in. należnego podatku od nieruchomości, wywóz nieczystości itp.

Informacje dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 67-352-73-27 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pokój nr 14.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/06/2013 14:09:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/06/2013 14:09:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:51:34)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 , poz. 518 ) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/05/2014 15:42:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:22:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:22:55)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na działce nr 225/68, w m. Straduń
BURMISTRZ TRZCIANKI
OGŁASZA ROKOWANIA 
na sprzedaż nieruchomości:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/01/2015 12:35:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:16:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:17:16)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przy ulicy Sobieskiego, Żurawinowej i na osiedlu Stanisława Poniatowskiego
BURMISTRZ   TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1521/14 o powierzchni 0,0616 ha, położonej w Trzciance na osiedlu Stanisława Poniatowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 42.504zł

2. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3422 o powierzchni 0,1497 ha, położonej w Trzciance przy ul. Żurawinowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 73.350 zł

3. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3507o powierzchni 0,1326 ha, położonej w Trzciance przy ul. Sobieskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 72.370zł

4. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3508 o powierzchni 0,1354 ha, położonej w Trzciance przy ul. Sobieskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zapisanej w księdze wieczystej 9808 Sądu Rejonowego w Trzciance
Cena wywoławcza działki wynosi 73.890zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu w punkcie od 1-4 ,dolicza się 22% podatku vat.


Przetarg odbędzie się w dniu  25 października 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Gminy najpóźniej do dnia 22 października  2010r. do godz. 13.00

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (23/09/2010 14:42:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (23/09/2010 14:42:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:57:53)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 25.06.2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości w poniższym wykazie nieruchomości gruntowe Gminy Trzcianka, przeznaczone do sprzedaży:

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/06/2013 15:09:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/06/2013 15:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:51:44)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych i mieszklanych

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka
OGŁASZA  I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2014 16:46:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:22:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/07/2014 13:22:32)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/01/2015 12:44:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:16:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:17:32)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych przy ulicy Żeromskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. Lokalu użytkowego o powierzchni 90,40m2 (biuro o powierzchni 16,10m2, biuro o powierzchni 36,00m2, biuro o powierzchni 11,70m2, magazyn o powierzchni 22,60m2) położonego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 3/2, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1102/7 o powierzchni całkowitej 246m2. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi  25/100części.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi - 101.770zł

Lokal użytkowy można oglądać w dniu 11 października 2010r. w godz. 10.00-11.00

2. Lokalu użytkowego o powierzchni 198,10m2  (biuro o powierzchni 29,30m2, sala konferencyjna o powierzchni 47,80m2, biuro o powierzchni 16,50m2, biuro o powierzchni 13,80m2, biuro o powierzchni 27,30m2, biuro o powierzchni 21,60m2 , biuro o powierzchni 10,40m2, łazienka o powierzchni 8,30m2, korytarz o powierzchni 13m2, korytarz o powierzchni 10,10m2) położonego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 3/3, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1102/7 o powierzchni całkowitej 246m2. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 51/100 części.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi 167.270zł

Lokal użytkowy można oglądać w dniu 11 października 2010r. w godz. 10.00 - 11.00

Przetarg odbędzie się w dniu  26 października  2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 22 października 2010r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka.
Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (23/09/2010 14:47:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (23/09/2010 14:47:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:58:02)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 25.06.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami ( Dzu. U. z 2010roku, Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/06/2013 15:14:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/06/2013 15:14:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:51:54)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/06/2014 15:02:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (25/07/2014 14:03:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (25/07/2014 14:04:05)
INFORMACJA o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

ROL.6845.5.5.2013.AC

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 14 maja  2014r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/05/2014 08:29:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:23:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:24:04)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości z budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i garażowym
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:1. Lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,42m2  (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 46/13, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2071 o powierzchni całkowitej 244m2 . Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 840/10000części.
Cena wywoławcza wynosi - 95.940zł
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 8 listopada 2010r. w godz. 10.00-11.00

2. Nieruchomości ozn. nr ewiden. 2855 o powierzchni 0,2091 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni 118,80m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 35,30m2, budynkiem garażowym o powierzchni 24,60m2, położonej w Trzciance przy ul. Sikorskiego 68.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, wyposażona jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 323.180zł
Nieruchomość można oglądać w dniu  8 listopada 2010r. w godz. 11.15 - 12.00

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2010r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w terminie do dnia 15 listopada 2010r. do godz. 13.00 w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (06/10/2010 15:14:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (06/10/2010 15:14:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:58:11)
OGŁOSZENIE - przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości należących do spółki OSiR Sp. z o.o. w Trzciance
Likwidator „Ośrodka Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o. w likwidacji ul. Piotra Skargi 56  64-980 Trzcianka ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących nieruchomości należących do spółki, położonych na terenie miasta Trzcianka:
  1. Działka rekreacyjna numer 128/27 pow. 361m2 niezabudowana, wartość oszacowania 
      21.630,00 PLN.
  2. Działka rekreacyjna numer 128/28 pow. 380m2 niezabudowana, wartość oszacowania
      24.560,00 PLN.
  3. Działka rekreacyjna numer 128/29 pow. 361m2 niezabudowana, wartość oszacowania
      21.360,00 PLN.
  4. Działka rekreacyjna numer 128/41 pow. 757m2 niezabudowana, wartość oszacowania
      42.300,00 PLN.
  5. Działka rekreacyjna numer 128/42 pow. 713m2 niezabudowana, wartość oszacowania
      39.100,00 PLN.
  6. Działka rekreacyjna numer 128/43 pow. 677 m2 niezabudowana, wartość oszacowania
     37.830,00 PLN.
  7. Działka rekreacyjna numer 128/44 pow. 549m2 niezabudowana, wartość oszacowania
      33.700,00 PLN.
  8. Działka rekreacyjna  zabudowana sklepem numer 128/84 pow. 226m2 wartość
      oszacowania  39.800,00 PLN.
  9. Działka rekreacyjna zabudowana domkiem letniskowym numer 128/87 pow. 1.148m2
      wartość oszacowania 75.800,00 PLN.
10. Nieruchomość stanowiącą działki: numer 129/6 o pow. 843m2 zabudowanej domkiem
      myśliwskim, wartość oszacowania 394.000,00 PLN i działka numer 129/7 o pow. 757m2
      niezabudowana, wartość oszacowania 59.600,00 PLN.
11. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hotelu „NOWY AJAKS” pow.
      użytkowa budynku 1.230,25m2, działka  numer  134/1 pow. 3369m2 wartość   
      oszacowania 1.767.500,00 PLN.
      Można również składać oferty na wieloletnią dzierżawę hotelu !!!

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA” należy składać na adres spółki: „Ośrodek Sportu i Rekreacji” Spółka z o.o. w likwidacji ulica Piotra Skargi 56 64-980 Trzcianka do dnia 30 lipca 2013 roku.
Wszelkie informacje dotyczące oferowanych nieruchomości, można uzyskać w siedzibie spółki w godzina 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 67/216-22-32.

Organizator przetargu ofertowego, zastrzega sobie prawo unieważnienia całości przetargu, lub jego części bez podania przyczyny.                                                                                      Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/07/2013 10:41:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/07/2013 10:41:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:52:07)
INFORMACJA o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

ROL.6845.5.5.2013.AC

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 15 maja  2014r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/05/2014 12:12:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:23:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/06/2014 14:23:41)
OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

11 LIPCA 2014 R., od godz. 10.00
SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (06/06/2014 07:56:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (21/07/2014 12:59:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/07/2014 13:00:04)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r. poz. 518) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (21/01/2015 14:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:40:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:40:49)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r. poz. 518) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (21/01/2015 14:36:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:40:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:41:11)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274/6 zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi we wsi Siedlisko
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:


Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274/6 zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 274/6 we wsi Siedlisko.

Cena wywoławcza  wynosi – 50.970,00 zł

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 16 listopada br. do godz. 13.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 roku  o godz. 12.00  w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia  umowy w terminie 21 dni od daty przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (19/10/2010 14:11:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (19/10/2010 14:12:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:58:23)
Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka ROL.6840.20.2012.AC
 ROL.6840.20.2012.AC

OGŁOSZENIE
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/07/2013 12:54:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/07/2013 13:07:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:52:28)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI

O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:


Lp

Położenie nieruchomości

Pow.(m2)

Przeznaczenie

Termin zagospodarowania

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1

Ul. 27 Stycznia, dz. Nr 565/3

Część działki o pow. 22,16m2

ozn. nr 1

Budowa garażu

Od dnia podpisania umowy

40,00zł począwszy od roku 2014, aktualizacja czynszu o 3%

Czynsz płatny do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc

2

Ul. 27 Stycznia, dz. Nr 565/3

Część działki o pow. 22,16m2

ozn. nr 2

Budowa garażu

Od dnia podpisania umowy

40,00zł począwszy od roku 2014, aktualizacja czynszu o 3%

Czynsz płatny do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc

3

Ul. 27 Stycznia, dz. Nr 565/3

Część działki o pow. 22,16m2

ozn. nr 4

Budowa garażu

Od dnia podpisania umowy

40,00zł począwszy od roku 2014, aktualizacja czynszu o 3%

Czynsz płatny do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc

4

Ul. 27 Stycznia, dz. Nr 565/3

Część działki o pow. 22,16m2

ozn. nr 5

Budowa garażu

Od dnia podpisania umowy

40,00zł począwszy od roku 2014, aktualizacja czynszu o 3%Czynsz płatny do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc

5

Ul. 27 Stycznia, dz. Nr 565/3

Część działki o pow. 22,16m2

ozn. nr 7

Budowa garażu

Od dnia podpisania umowy

40,00zł począwszy od roku 2014, aktualizacja czynszu o 3%

Czynsz płatny do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc

6

Ul. 27 Stycznia, dz. Nr 565/3

Część działki o pow. 22,16m2

ozn. nr 8

Budowa garażu

Od dnia podpisania umowy

40,00zł począwszy od roku 2014, aktualizacja czynszu o 3%

Czynsz płatny do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc

7

Ul. 27 Stycznia, dz. Nr 565/3

Część działki o pow. 22,16m2

ozn. nr 9

Budowa garażu

Od dnia podpisania umowy

40,00zł począwszy od roku 2014, aktualizacja czynszu o 3%

Czynsz płatny do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc


 Burmistrz Trzcianki

(-) Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (24/06/2014 14:38:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (24/06/2014 14:38:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/09/2014 12:35:06)
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
ROL.6845.5.2.2014.AC


OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/01/2015 07:50:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:18:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:18:37)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 721/1 o powierzchni 0,1711 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 335,20m2, położonej w Trzciance przy ul. Kopernika
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 721/1 o powierzchni 0,1711 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 335,20m2, zapisanej w księdze wieczystej 16715 Sądu Rejonowego w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul. Kopernika.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem P - przeznaczony pod działalność gospodarczą i produkcyjną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 334.830,00zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 16 listopada 2010 r. w godz. 10.00- 10.30

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2010r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 66.900,00zł należy wpłacić do dnia 22 listopada 2010r. na konto Bank PEKAO S.A. I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295. Za dzień dokonania wpłaty wadium ustala się dzień uznania rachunku sprzedającego.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (21/10/2010 15:35:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (21/10/2010 15:49:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:58:30)
Przetarg - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka ( 05.08.2013 r.)

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka

OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAŻ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :


1. nieruchomości, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1942 i 1941/11 o łącznej powierzchni 0,0675 ha, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, działy III i IV księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń, położonej w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 57.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego m. Trzcianki - Śródmieście w rejonie ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego, Sikorskiego - nieruchomość przeznaczona jest pod plombowe uzupełnienie zwartej zabudowy pierzei ul. Dąbrowskiego, z funkcją usługową co najmniej na parterze z obowiązującą ilością kondygnacji - trzy i ewentualnym poddaszem użytkowym. Na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1942 znajduje się zabudowa mieszkaniowo - usługowa a na działce ozn. nr ewiden. 1941/11 - budynki gospodarcze. Istniejące budynki przeznaczone są w ww. planie do wyburzenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 219.390,00 zł brutto

Wadium – 43.800,00zł


2. lokalu użytkowego o powierzchni 101,00m² , położonego w Trzciance przy ul. Kościuszki 8/1 na działce o nr ewiden. 1337/1 o powierzchni całkowitej 140m², w części ułamkowej wynoszącej 10100/18349, KW nr PO1T/00009808/4, działy III i IV księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń, zgodnie z mpzp. jest to teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Cena wywoławcza – 200.000,00 zł brutto

Wadium – 40.000,00 zł


3. nieruchomości o nr ewiden. 2855 o powierzchni 0,2091 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 118,80m², budynkiem gospodarczym o powierzchni 35,30m², budynkiem garażowym o powierzchni 24,60m², położonej w Trzciance przy ul. Sikorskiego 68. KW nr PO1T/00005206/6, działy III i IV księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń, przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Cena wywoławcza – 180.000,00 zł brutto

Wadium – 36.000,00 zł


4. działki ozn. nr ewiden. 2583/16 o powierzchni 0,1509 ha, położonej w Trzciance przy ul. Wieleńskiej, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, działy III i IV księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń. Zgodnie z mpzp. jest to teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 93.000,00zł netto

wadium -18.600zł


5. działki ozn. nr ewiden. 3447 o powierzchni 0,1927 ha, położonej w Trzciance przy ul. Jagodowej, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, działy III i IV księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń. Zgodnie ze zmiana mpzp jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstesywnej .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 101.000,00zł netto

wadium – 20.200,00zł


6. działki ozn. nr ewiden. 3443 o powierzchni 0,1457 ha, położonej w Trzciance przy ul. Łomnickiej, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, działy III i IV księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń. Zgodnie ze zmiana mpzp jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstesywnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 75.700,00zł netto

wadium – 15.100,00zł


Do ceny działek wynegocjowanych wymienionych w pkcie 4 – 6 zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%


Przetargi odbędą się dnia 10 września 2013 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.

Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 6 września 2013 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (05/08/2013 07:38:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (05/08/2013 07:38:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:52:42)
OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
ROL.6845.5.2.2014.AC                                                                                                                                            

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/02/2015 15:02:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:41:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:41:35)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniowa w Niekursku
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1.Sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 142/12  o powierzchni 1355 m2 położonej w Niekursku, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza  wynosi –  33.875,00 zł

2.Sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 142/13 o powierzchni  1712 m2   położonej w Niekursku, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza działki – 42.800,00 zł

Dla ww działek została opracowana decyzja o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe.
Do ceny wynegocjowanej w wyniku przetargu dolicza się 22 % podatku Vat.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 7 grudnia br. do godz. 13.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 roku  o godz. 12.00  w sali sesyjnej tut. Urzędu

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 21 dni od daty przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (10/11/2010 15:12:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (10/11/2010 15:12:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:58:39)
Przetarg - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka ( 05.08.2013 r.)

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka

OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAŻ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka


I przetarg ustny ograniczony do działek sąsiadujących ( brak dostępu do drogi publicznej ) na sprzedaż:


1. działki ozn. nr ewiden. 2248/2 o powierzchni 0,1955 ha, położonej w Trzciance przy ul. Sikorskiego, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, działy III i IV nie wykazują obciążeń. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza – 61.500,00 zł brutto

Wadium – 12.300,00 zł


2. działki ozn. nr ewiden. 2247/15 o powierzchni 0,0278 ha, położonej w Trzciance przy ul. Sikorskiego, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, działy III i IV nie wykazują obciążeń. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza – 13.208,00 zł brutto

Wadium 2.640,00zł


Przetargi odbędą się dnia 9 września 2013 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.

Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 6 września 2013 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (05/08/2013 07:41:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (05/08/2013 07:42:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:53:00)
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
ROL.6845.5.2.2014.AC
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/02/2015 08:22:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:41:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:42:01)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Sikorskiego
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1.Lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,42 m2 (3 pokoje,kuchnia, łazienka,przedpokój) położonego w Trzciance przy ulicy Sikorskiego 46/13 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2071 o powierzchni całkowitej 244 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi – 840/10000 części.

Cena wywoławcza  wynosi –  70.000,00 zł

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 11 kwietnia 2011r. od godz. 10.oo do godz.11.oo.

2.Nieruchomości ozn. nr ewid.2855 o powierzchni 2091 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni 118,80 m2 , budynkiem gospodarczym o powierzchni 35,30 m2 , budynkiem garażowym o powierzchni 24,60 m2, położonej w Trzciance przy ulicy Sikorskiego 68.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, wyposażona jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza działki – 250.000,00 zł


Nieruchomość można oglądać w dniu 11 kwietnia 2011r. od god. 11.15 do godz. 12.15.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia  15 kwietnia br. do godz. 13.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 roku  o godz. 1200  w sali sesyjnej tut. Urzędu

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia  umowy w terminie 21 dni od daty przetargu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (18/03/2011 14:52:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (18/03/2011 14:52:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:58:46)
Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka ROL.6840.20.2012.AC
ROL.6840.20.2012.AC
OGŁOSZENIE
Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż  n/w nieruchomości gruntowej
stanowiącej  własność Gminy Trzcianka
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/07/2013 13:11:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/07/2013 13:13:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:53:27)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej, położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1
BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste  
nieruchomości zabudowanej, położonej w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1
 
  
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (19/02/2015 15:10:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/02/2015 07:32:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:44:55)
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste - Ośrodek "Bajka"
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
woj. wielkopolskieogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  124/10 o powierzchni 0,9991 ha, zabudowanej budynkiem noclegowym o powierzchni użytkowej 724,10m2, budynkiem stołówki o powierzchni użytkowej 263,70m2 oraz budynkiem kempingowym o powierzchni użytkowej 96m2, położonej

w Trzciance przy ul. Za Jeziorem 1.

Nieruchomość zalesiona jest lasem sosnowym i graniczy bezpośrednio z linią brzegową jeziora Sarcz.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -  846.630,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2011r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Wadium w wysokości 169.326,00zł należy wpłacić do dnia 23 maja 2011r. na konto Bank PEKAO S.A. I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295. Za dzień dokonania wpłaty wadium ustala się dzień uznania rachunku sprzedającego.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (22/03/2011 15:38:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (22/03/2011 15:38:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:58:55)
Przetarg - Likwidator „Ośrodka Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o. w likwidacji ul. Piotra Skargi 56 64-980 Trzcianka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należących do spółki (08-08-2013 r.)

08 sierpnia 2013 r.


Likwidator „Ośrodka Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o. w likwidacji ul. Piotra Skargi 56 64-980 Trzcianka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości należących do spółki, położonych na terenie miasta Trzcianka:


1. Działka rekreacyjna numer 128/27 pow. 361m2 niezabudowana, wartość oszacowania

14.060,00 PLN.

2. Działka rekreacyjna numer 128/28 pow. 380m2 niezabudowana, wartość oszacowania

15.964,00 PLN.

3. Działka rekreacyjna numer 128/29 pow. 361m2 niezabudowana, wartość oszacowania

13.884,00 PLN.

4. Działka rekreacyjna numer 128/41 pow. 757m2 niezabudowana, wartość oszacowania

27.495,00 PLN.

5. Działka rekreacyjna numer 128/42 pow. 713m2 niezabudowana, wartość oszacowania

25.415,00 PLN.

6. Działka rekreacyjna numer 128/43 pow. 677 m2 niezabudowana, wartość oszacowania

24.590,00 PLN.

7. Działka rekreacyjna numer 128/44 pow. 549m2 niezabudowana, wartość oszacowania

21.905,00 PLN.

8. Działka rekreacyjna zabudowana sklepem numer 128/84 pow. 226m2 wartość

oszacowania 25.870,00 PLN.

9. Działka rekreacyjna zabudowana domkiem letniskowym numer 128/87 pow. 1.148m2

wartość oszacowania 49.270,00 PLN.

10. Nieruchomość stanowiącą działki: numer 129/6 o pow. 843m2 zabudowanej domkiem

myśliwskim, wartość oszacowania 256.100,00 PLN i działka numer 129/7 o pow. 757m2

niezabudowana, wartość oszacowania 38.740,00 PLN.

11. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hotelu „NOWY AJAKS” pow.

użytkowa budynku 1.230,25m2, działka numer 134/1 pow. 3369m2 wartość

oszacowania 1.148.875,00 PLN.

Można również składać oferty na wieloletnią dzierżawę hotelu !!!


Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA” należy składać na adres spółki: „Ośrodek Sportu i Rekreacji” Spółka z o.o. w likwidacji ulica Piotra Skargi 56 64-980 Trzcianka do dnia 15 sierpnia 2013 roku.

Wszelkie informacje dotyczące oferowanych nieruchomości, można uzyskać w siedzibie spółki w godzina 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 67/216-22-32.


Organizator przetargu ofertowego, zastrzega sobie prawo unieważnienia całości przetargu, lub jego części bez podania przyczyny.Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (08/08/2013 11:54:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (08/08/2013 11:55:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:53:41)
OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

BURMISTRZ TRZCIANKI

OGŁASZA II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (19/02/2015 15:16:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/02/2015 07:32:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:45:08)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 224 m2 położonego w budynku, przy ul. Sikorskiego 55 w Trzciance
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem:

Lokalu użytkowego o powierzchni  224 m2 położonego w budynku, przy ul. Sikorskiego 55 w Trzciance.

Przeznaczenie lokalu na cele: usługowe, handlowe lub biurowe.

Stawka wywoławcza za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi – 13,90 zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 23 % podatku VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 2011r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (31/03/2011 17:06:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (31/03/2011 17:07:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:59:05)
Przetarg - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka ( 05.08.2013 r.)

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka

OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAŻ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1. działki ozn. nr ewiden. 50/8 o powierzchni 1,5386 ha, położonej w Trzciance na os. Obotryckim, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: terem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów( ozn.-P), teren usług ( ozn.-U), tereny usług turystyki (ozn.Ut), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)

Cena wywoławcza – 550.000,00zł brutto

Wadium – 110.000,00zł


2. działki ozn. nr ewiden. 49/4 o powierzchni 0,2587 ha, położonej w Trzciance przy ul. Gorzowskiej, KW nr PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: terem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów( ozn.-P), teren usług ( ozn.-U), tereny usług turystyki (ozn.Ut), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)

Cena wywoławcza – 102.720,00zł brutto

Wadium – 20.500,00złPrzetargi odbędą się dnia 10 października 2013 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.

Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 7 października 2013 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (05/08/2013 09:12:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (05/08/2013 09:12:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:53:54)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
BURMISTRZ TRZCIANKI
OGŁASZA
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (19/02/2015 15:22:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/02/2015 07:32:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:45:25)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Trzciance przy ul. Matejki i lokalu mieszkalnego w Przyłękach
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. Lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,10m2, składającego się z 1 pokoju o powierzchni 19m2 , korytarza o powierzchni 4,20m2 , wc o powierzchni 1,90m2, położonego w Trzciance przy ul. Matejki 1/3, na działce ozn. nr ewiden. 2059/1 o powierzchni całkowitej 778m2 . Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 8/100 części. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 10m2 .
Lokal mieszkalny zapisany jest w księdze wieczystej 12.712 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza wynosi  - 22.610zł

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 31 maja 2011r. od godz. 10.00 - 11.00

2. Lokalu mieszkalnego o powierzchni 33,00m2, składającego się z 1 pokoju o powierzchni 19,10m2 , kuchni o powierzchni 10,80m2, skrytki o powierzchni 1,50m2 , korytarza o powierzchni 0,80m2 , wc - 0,80m2, położonego w Przyłękach 35a/2,  na działce ozn. nr ewiden. 111/8 o powierzchni całkowitej 0,1235 ha. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki wynosi 330/767 części.
Lokal mieszkalny zapisany jest w księdze wieczystej PO1T/13664/3 Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena wywoławcza wynosi - 19.760zł

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 2 czerwca 2011r. od godz. 11.00 - 12.00

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki do dnia 3 czerwca 2011r. do godz.1300

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011r. o godz. 1200 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/04/2011 15:23:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/04/2011 15:24:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 06:59:16)
Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat

Ogłoszenie

Informacja o wykazie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (22/08/2013 13:26:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (22/08/2013 13:26:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:54:07)
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2014 , poz. 518) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/02/2015 12:37:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/02/2015 12:45:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:47:11)
Informacja-lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż gruntów rolnych w dniu 23 sierpnia 2013 r. ROL. 6840. 20. 2012. AC

                                                                                                                                                                                      

Informacja


Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż gruntów rolnych w dniu 23 sierpnia 2013r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (20/08/2013 07:43:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (20/08/2013 07:43:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:54:22)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2014 , poz. 518) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy na okres do 10 lat.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/02/2015 12:39:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/02/2015 12:52:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:47:25)
Przetarg - Burmistrz Trzcianki ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (23/09/2013 14:16:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (23/09/2013 14:17:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:54:37)
OGŁOSZENIE - II przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka
Trzcianka, 2015-03-02

                                                                                                                                        

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,
 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Trzcianka
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/03/2015 14:56:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:47:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:47:47)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -16.09.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (16/09/2013 10:53:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (16/09/2013 10:54:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:54:49)
INFORMACJA - o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości w m. Teresin i Niekursko
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
 
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2015r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/03/2015 15:00:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:42:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/03/2015 07:42:42)
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18-10-2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (16/10/2013 12:40:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (16/10/2013 12:40:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:55:21)
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w m. Stobno
Trzcianka, 2 marca 2015r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 518 ze zm.),   Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/03/2015 08:11:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:47:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:48:37)
INFORMACJA - wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta i gminy Trzcianka przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki dostępny jest wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta i gminy Trzcianka przeznaczonych do dzierżawy.
Informacja dostępna w terminie do 30.08.2011 r.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (10/08/2011 13:47:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (10/08/2011 13:47:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/04/2012 10:35:34)
OGŁOSZENIE - wyniki przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka. Przetarg ograniczony z dnia 09.09.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (20/09/2013 07:48:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (20/09/2013 07:49:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:55:50)
OGŁOSZENIE – I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat i do 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzcianka
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
Burmistrz Trzcianki 
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony ,
na dzierżawę na okres powyżej 3 lat i do 10 lat, na nieruchomość
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/03/2015 08:39:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:48:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:48:48)
INFORMACJA o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych
ROL.6845.5.2.2014.AC

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 6 marca  2015r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/03/2015 07:52:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/03/2015 07:52:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/08/2015 13:49:13)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przy ul. Olchowej i przy ul. Wieleńskiej
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
OGŁASZA


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka:
1. działki ozn. nr ewiden. 2584/3 o powierzchni 0,1760ha, położonej w Trzciance przy ul. Olchowej, zapisanej w księdze wieczystej PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. Zgodnie z mpzp. jest to teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 133.000zł
2. działki ozn. nr ewiden. 2583/16 o powierzchni 0,1509 ha, położonej w Trzciance przy ul. Wieleńskiej, zapisanej w księdze wieczystej PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. Zgodnie zmpzp. jest to teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 114.000zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu pkt 1 i 2 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomości  są  wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż jej odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Uzbrojenie terenu: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefon.

Przetarg odbędzie się 27 września 2011r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Gminy Trzcianka- Bank PEKAO S.A. I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295 najpóźniej do dnia 23 września 2011r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka.
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez tę osobę do zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym osobom wadium zwraca się.
Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (18/08/2011 14:57:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (18/08/2011 14:57:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (12/04/2012 10:35:48)
OGŁOSZENIE - wyniki przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka 10.09.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (20/09/2013 07:51:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (20/09/2013 07:51:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (20/11/2013 12:56:01)

Archiwum