Wyszukiwarka:

Trzcianka, 30 listopada 2015 r.

RPI.271.24.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę chodników na ulicach Chopina i Grottgera w Trzciance”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 304.056,00 zł brutto.

(słownie: trzysta cztery tysiące pięćdziesiąt sześć zł 00/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

100,00


2.


Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9

77-400 Złotów

89,32

3.

TEAM-BUD Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13A/27

64-920 Piła

88,84

4.

Asta-Bud Sp. z o.o.

ul. Podgórna 12

64-920 Piła

88,36

5.

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

87,91

6.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

w Czarnkowie

z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B

64-700 Czarnków

87,18

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOSIA”

mgr Dominika Stobińska

ul. Towarowa 4-6/56

64-920 Piła

85,11

8.

RENOMEX s.c.

ul. Stęszewska 13A

62-060 Tomiczki

85,00

9.

Firma Budowlana

JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

83,22  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 07.12.2015 r.

z up. Burmistrza TrzciankiGrażyna Zozula
Zastępca Burmistrza