Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2016

Zarządzenie Burmistrza Trzcianki rok 2016
 1. Zarządzenie Nr 1/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2016 roku
 2. Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 3. Zarządzenie Nr 3/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 4. Zarządzenie Nr 4/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
 5. Zarządzenie Nr 5/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji  
 6. Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 7. Zarządzenie Nr 7/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
 8. Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 9. Zarządzenie Nr 9/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 10. Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Kapituły opiniującej wnioski złożone o przyznanie wyróżnienia „Trzcianecka sarenka”
 11. Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 12. Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Trzcianka na 2016 rok
 13. Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2016/2017
 14. Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 15. Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 rok
 16. Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 17. Zarządzenie Nr 17/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 18. Zarządzenie Nr 18/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 19. Zarządzenie Nr 19/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 20. Zarządzenie Nr 20/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyznania wyróżnienia „Trzcianecka Sarenka”
 21. Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 22. Zarządzenie Nr 22/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością gruntową działek nr 2113/3, 2113/2, 2117/3, 2118/3 w Trzciance
 23. Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 24. Zarządzenie Nr 24/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert na  2016 rok
 25. Zarządzenie Nr 25/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 241/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 26. Zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 27. Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2016 rok
 28. Zarządzenie Nr 28/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  
 29. Zarządzenie Nr 29/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance pełnomocnictwa do złożenia razem z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim wniosku o dofinansowanie projektu "poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
 30. Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 31. Zarządzenie Nr 31/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu zbywanej nieruchomości
 32. Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 33. Zarządzenie Nr 33/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 112/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, stawek czynszu za udostępnianie elementów kompleksu sportowego oraz zasad udostępniania centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, położonych przy ul. Piotra Skargi 56 w Trzciance
 34. Zarządzenie Nr 34/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ustalenia ceny nieruchomości
 35. Zarządzenie Nr 35/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ustalenia ceny nieruchomości   
 36. Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 37. Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 38. Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 39. Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 40. Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 41. Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 42. Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 43. Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 44. Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 45. Zarządzenie Nr 45/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 184/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Trzcianecka sarenka” osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Trzcianka 
 46. Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 47. Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2016r. w sprawie odwołania zgody na zbycie nieruchomości  
 48. Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych gminy Trzcianka
 49. Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka
 50. Zarządzenie Nr 50/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 51. Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok
 52. Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury ba 2015 rok
 53. Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 54. Zarządzenie Nr 54/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat  
 55. Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
 56. Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 57. Zarządzenie Nr 57/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2016 rok
 58. Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych przedszkoli
 59. Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy
 60. Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów gimnazjów w Trzciance
 61. Zarządzenie Nr 61/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 62. Zarządzenie Nr 62/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 63. Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji w gminie Trzcianka na 2016 rok
 64. Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert
 65. Zarządzenie Nr 65/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 66. Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 67. Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 68. Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 69. Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 70. Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 71. Zarządzenie Nr 71/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 72. Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 73. Zarządzenie Nr 73/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 74. Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2016 rok
 75. Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 76. Zarządzenie Nr 76/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 77. Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2016 roku  podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego  
 78. Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej    nieruchomości
 79. Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
 80. Zarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 81. Zarządzenie Nr 81/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 82. Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 83. Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 84. Zarządzenie Nr 84/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 85. Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 86. Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 241/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 87. Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2016 r. w sprwaie powołania komisji przetargowej
 88. Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 89. Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 90. Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji w gminie Trzcianka na 2016 rok
 91. Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 92. Zarządzenie Nr 92/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 93. Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
 94. Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 95. Zarządzenie Nr 95/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 96. Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 97. Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy
 98. Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance
 99. Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance
 100. Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 101. Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, działających na terenie gminy Trzcianka
 102. Zarządzenie Nr 102/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzcianka im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance  
 103. Zarządzenie Nr 103/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance  
 104. Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance  
 105. Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników niektórych jednostek budżetowych gminy Trzcianka
 106. Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 czerwaca 2016 r. w sprawie powłania komisji przetargowej
 107. Zarządzenie
 108. Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwaca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy
 109. Zarządzenie Nr 109/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2  im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance
 110. Zarządzenie Nr 110/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
 111. Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 112. Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 113. Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 114. Zarządzenie
 115. Zarządzenie
 116. Zarządzenie
 117. Zarządzenie
 118. Zarządzenie
 119. Zarządzenie
 120. Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 121. Zarządzenie
 122. Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2016 roku
 123. Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Juliusza Słowackiego  w Trzciance
 124. Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance
 125. Zarządzenie Nr 125/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie oraz wydzierżawianie nieruchomości gminnych
 126. Zarządzenie Nr 126/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Magdaleny Szymczak, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 127. Zarządzenie Nr 127/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Marty Jęśko, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 128. Zarządzenie Nr 128/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Tomasza Ziuziakowskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 129. Zarządzenie Nr 129/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Łukasza Mleczaka, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 130. Zarządzenie Nr 130/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Darii Wolskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 131. Zarządzenie Nr 131/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pauliny Ratajczak, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 132. Zarządzenie Nr 132/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
 133. Zarządzenie Nr 133/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego gminy Trzciankaw zakresie przeciw działania patologiom społecznym, z pominięciem otwartego konkursu ofert
 134. Zarządzenie Nr 134/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Trzcianka za 2015 rok
 135. Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieoznaczony 
 136. Zarządzenie Nr 136/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 137. Zarządzenie Nr 137/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 138. Zarządzenie Nr 138/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji w gminie Trzcianka na 2016 rok
 139. Zarządzenie
 140. Zarządzenie Nr 140/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2016 roku
 141. Zarządzenie Nr 141/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Tomasza Ziuziakowskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 142. Zarządzenie Nr 142/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 143. Zarządzenie
 144. Zarządzenie
 145. Zarządzenie Nr 145/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 146. Zarządzenie Nr 146/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 147. Zarządzenie Nr 147/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 148. Zarządzenie Nr 148/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji w gminie Trzcianka na 2016 rok
 149. Zarządzenie Nr 149/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieoznaczony
 150. Zarządzenie Nr 150/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieoznaczony
 151. Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” w  2016 roku
 152. Zarządzenie Nr 152/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 153. Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres nieoznaczony
 154. Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres nieoznaczony
 155. Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 156. Zarządzenie Nr 156/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 157. Zarządzenie Nr 157/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 158. Zarządzenie Nr 158/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji w gminie Trzcianka na 2016 rok
 159. Zarządzenie Nr 159/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieoznaczony
 160. Zarządzenie Nr 160/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.
 161. Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 162. Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 163. Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości
 164. Zarządzenie Nr 164/16 Burmistrza Trzcianki z dnia  30 sierpnia  2016r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu zbywanej nieruchomości
 165. Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedawanej  nieruchomości
 166. Zarządzenie Nr  166/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedawanych nieruchomości
 167. Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 168. Zarządzenie Nr 168/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 . w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
 169. Zarządzenie Nr 169/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 170. Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance
 171. Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 172. Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Białej
 173. Zarządzenie Nr 173/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 174. Zarządzenie Nr 174/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej
 175. Zarządzenie Nr 175/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy
 176. Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieoznaczony
 177. Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie sposobu i zasad ustalania podstawy do naliczania dotacji podmiotowych z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych i niepublicznych szkoł i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka sdamorządu terytorialnego w roku 2016
 178. Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 179. Zarządzenie Nr 179/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 180. Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
 181. Zarządzenie
 182. Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 183. Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres nieoznaczony
 184. Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres nieoznaczony
 185. Zarządzenie
 
 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/01/2016 15:17:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/01/2016 15:21:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/10/2016 10:14:40)