Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE - budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 15/0,4 kV, stanowiącej przyłącze do działki o nr ewid. 396/3 w Stobnie, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewid.: 350/2, 350/1, 389, 396/3, 396/7

RPI.6733.7.2016.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 07.07.2016 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dla firmy:
 
ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
 
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 15/0,4 kV, stanowiącej przyłącze do działki o nr ewid. 396/3 w Stobnie, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewid.: 350/2, 350/1, 389, 396/3, 396/7

Z treścią w/w. decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117.BURMISTRZ TRZCIANKI