Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » unieważnione » PRZETARG - Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności » ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności

Trzcianka,18.12.2014 r.

RPI.271.33.2014.JS

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
”Utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności”Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907 z późn. zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności”, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907 z późn. zm/.

Uzasadnienie

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki